Hoe blijf ik in contact?

Juist als verzuim langer duurt is het belangrijk dat u contact houdt met uw zieke medewerker. Minimaal elke zes weken bespreekt u met uw medewerker hoe het gaat en wat de volgende stap is. Zo werkt u samen aan een terugkeer op het werk. Dit kunt u verder uitwerken in een verzuimprotocol.

Aansluiting houden met het bedrijf en collega’s is ook erg belangrijk, want hoe langer iemand wegblijft, hoe moeilijker het wordt om terug te keren. 

Tips voor het houden van contact met uw zieke medewerker

  • Bel regelmatig even op of ga – kort – langs. Maak afspraken over ‘hoe vaak’ en op welk tijdstip.

  • Nodig uw zieke medewerker uit om samen met collega’s koffie te drinken.

  • Bespreek met uw zieke medewerker wie de collega’s informeert over de situatie en hoe dit gebeurt.

  • Stimuleer contact tussen de zieke medewerker en collega’s. Praten over de situatie en steun van collega's is belangrijk voor de zieke.

  • Houd de medewerker op de hoogte van belangrijke gebeurtenissen binnen het bedrijf. Dit kan ook via de mail. Nodig hem uit voor feestelijkheden, zoals het bedrijfsuitje of een jubileum.

  • Spreek, zodra dit enigszins kan, zinvol aangepast werk of deelherstel af. Gedeeltelijk het werk weer hervatten verlaagt ook de drempel naar volledig herstel. Dit gaat in overleg met en op basis van informatie die u van de arbodienst/de bedrijfsarts krijgt.