Verplichtingen van uw medewerker

Voor uw medewerker geldt ook een aantal regels bij ziekte. Bijvoorbeeld over het opnemen van vakantie. Ook is uw zieke medewerker verplicht om mee te werken aan zijn of haar re-integratie. De door u gekozen verzekeraar of arbodienst kan daarnaast ook eigen regels hebben. Raadpleeg daarom altijd de voorwaarden.

Verplichtingen van uw medewerker

Wat zijn de regels?

Het is belangrijk om te weten welke verplichtingen uw zieke medewerker heeft. De belangrijkste is dat uw medewerker actief mee moet werken aan re-integratie. Ook gelden er regels voor uw zieke medewerker die vakantie wil opnemen.

Als uw medewerker zich niet aan de regels of verplichtingen houdt, zijn er voor u als werkgever mogelijkheden om maatregelen te nemen.

De verplichtingen van uw medewerker in hoofdlijnen

Bij verzuim hebben zowel werkgever als medewerker rechten en plichten. Op hoofdlijnen zijn dit de belangrijkste verplichtingen van de medewerker:

  • Uw medewerker moet zich bij ziekte ziek melden bij de werkgever. Als werkgever moet u aangeven hoe de medewerker dit kan doen. Afspraken over het verzuim legt u vast in een verzuimprotocol.
  • Zodra uw medewerker beter is, moet hij/zij dit melden.
  • Tijdens de ziekte moet uw medewerker u informeren over het proces van genezing.
  • Uw medewerker moet beschikbaar zijn voor controle en gehoor geven aan een oproep van de bedrijfsarts. Uw medewerker is verplicht mee te werken aan re-integratie.

Let op: dit kan verschillen afhankelijk van de door u gekozen verzekeraar of arbodienst. Kijk voor voor een compleet overzicht altijd in de voorwaarden.


De regels tijdens vakantie

Uw zieke medewerker bouwt ook vakantiedagen op en mag tijdens ziekte op vakantie. Hiervoor moet uw medewerker wel toestemming aan u vragen. Wordt uw medewerker ziek op vakantie? Dan gelden er ook regels.

Wat als uw medewerker zich niet aan de verplichtingen houdt?

Het kan gebeuren dat een medewerker zich niet aan de regels of zijn verplichtingen houdt. Als werkgever kunt u in dat geval maatregelen nemen.

U heeft een verschil van mening met uw medewerker

Er kunnen situaties zijn waarin u van mening verschilt met uw medewerker over wanneer het werk weer (gedeeltelijk) kan worden opgepakt. Het verzuim kan daardoor tot een conflict leiden. Een conflict op de werkvloer kan juist ook de aanleiding zijn voor een ziekmelding. Hoe gaat u daar mee om?


Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Blijf goed op de hoogte van de verplichtingen die uw medewerker heeft. Zo weet u welke afspraken u kunt maken over de re-integratie. Houdt u medewerker zich niet aan de verplichtingen of afspraken? Dan kunt u maatregelen nemen om de controle over de re-integratie te houden.

U kent uw bedrijf en uw medewerker het best. Maak hiervan gebruik door passende werkzaamheden voor te stellen bij de bedrijfsarts. Hierdoor kan uw medewerker ook sneller terugkeren naar het werk. Dit is fijner voor uw medewerker en het scheelt u in de kosten.

Verplichtingen van uw medewerker