Deskundigenoordeel UWV: wat betekent het voor u als werkgever

Is een medewerker ziek? Dan is het als werkgever uw verantwoordelijkheid om hem of haar zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. Dit doet u door samen met uw zieke medewerker een re-integratietraject te starten. Het kan gebeuren dat u ondanks alle maatregelen niet tevreden bent met het verloop van de re-integratie. U bent het bijvoorbeeld oneens met de beoordeling van de belastbaarheid van uw medewerker. Of u vindt dat de zieke medewerker zijn of haar integratieverplichtingen niet nakomt. In dit soort gevallen kunt u terecht bij UWV voor een onafhankelijk deskundigenoordeel.

Rahamed geeft klant advies over verzuim

Loonsanctie: Sazas biedt Poortwachtergarantie

Heeft u onze verzuimverzekering inclusief arbodienstverlening Compleet? Dan heeft u recht op Poortwachtergarantie. Als UWV u een loonsanctie oplegt, betalen wij u een vergoeding.

Wat is een deskundigenoordeel UWV?

Als de re-integratie van uw medewerker vastloopt en u komt er met zowel uw medewerker als uw arbodienst niet uit, dan is het verstandig om een deskundigenoordeel bij UWV aan te vragen. UWV schakelt dan een onafhankelijke verzekeringsarts of arbeidsdeskundige in om de situatie van uw medewerker te bekijken. U krijgt met een deskundigenoordeel advies over de arbeidsongeschiktheid van uw medewerker. Juridische adviezen over bijvoorbeeld contracten of recht op loondoorbetaling vallen hier niet onder.

Wanneer deskundigenoordeel aanvragen

Zowel de werkgever als de medewerker kunnen tijdens het re-integratieproces UWV vragen om een deskundigenoordeel. Er is geen termijn voor het deskundigenoordeel van UWV. U kunt een deskundigenoordeel aanvragen voor vijf situaties, die te maken moeten hebben met re-integratie. Deze situaties presenteert UWV met vijf vragen waarop een UWV-arts in het oordeel antwoord geeft:
 
 1. Kan uw medewerker op een bepaalde datum weer aan het werk gaan, zonder aanpassing van taken en uren?
 2. Is het aangepaste werk dat uw medewerker binnen of buiten uw bedrijf doet passend?
 3. Heeft uw medewerker genoeg gedaan voor zijn of haar re-integratie?
 4. Heeft u als werkgever genoeg gedaan voor de re-integratie van uw medewerker?
 5. Hoe zit het met het regelmatig ziekteverzuim van uw medewerker?

Aanvraag deskundigenoordeel

U kunt een deskundigenoordeel bij UWV aanvragen via het formulier Aanvragen deskundigenoordeel door werkgever. Hierin geeft u aan voor welke van de onderstaande meningsverschillen u een oordeel aanvraagt:

  • Arbeids(on-)geschiktheid: als u of uw medewerker het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts, dan geeft UWV een (niet bindende) second opinion;
  • Aanwezigheid van passend werk: UWV oordeelt of de (aangepaste) werkzaamheden passen bij de ervaring en het ziektebeeld van de medewerker;
  • Inspanning re-integratie: UWV bepaalt of er voldoende inspanning is geleverd voor de re-integratie. Als dit volgens UWV niet het geval is, dan loopt u het risico op een loonsanctie. Dit houdt in dat u maximaal een jaar langer het salaris door moet betalen.
  Bij het aanvraagformulier stuurt u een aantal documenten mee. Zoals een probleemanalyse (wat is het meningsverschil precies?) en het oordeel van de betrokken partijen. Denk aan de visie van uzelf, uw medewerker, de bedrijfsarts of de arbodienst. UWV gaat dan met uw aanvraag aan de slag en stuurt het oordeel naar de betrokken partijen. Dit neemt totaal twee tot vier weken in beslag.

Aanvraag deskundigenoordeel

U kunt een deskundigenoordeel bij UWV aanvragen via het formulier Aanvragen deskundigenoordeel door werkgever. Hierin geeft u aan voor welke van de onderstaande meningsverschillen u een oordeel aanvraagt:

● Arbeids(on-)geschiktheid: als u of uw medewerker het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts, dan geeft UWV een (niet bindende) second opinion;
● Aanwezigheid van passend werk: UWV oordeelt of de (aangepaste) werkzaamheden passen bij de ervaring en het ziektebeeld van de medewerker;
● Inspanning re-integratie: UWV bepaalt of er voldoende inspanning is geleverd voor de re-integratie. Als dit volgens UWV niet het geval is, dan loopt u het risico op een loonsanctie. Dit houdt in dat u maximaal een jaar langer het salaris door moet betalen.

Bij het aanvraagformulier stuurt u een aantal documenten mee. Zoals een probleemanalyse (wat is het meningsverschil precies?) en het oordeel van de betrokken partijen. Denk aan de visie van uzelf, uw medewerker, de bedrijfsarts of de arbodienst. UWV gaat dan met uw aanvraag aan de slag en stuurt het oordeel naar de betrokken partijen. Dit neemt totaal twee tot vier weken in beslag.

Aanvraag deskundigenoordeel medewerker

Ook uw medewerker kan in de bovengenoemde situaties een deskundigenoordeel bij UWV aanvragen. Bijvoorbeeld als hij of zij vindt dat u niet genoeg doet voor een snelle re-integratie. Hiervoor is het formulier Aanvragen deskundigenoordeel door werknemer bij UWV bedoeld.

Is een deskundigenoordeel UWV verplicht voor u als werkgever?

Nee, u bent niet verplicht om tijdens een meningsverschil met uw medewerker een deskundigenoordeel aan te vragen bij UWV. Ook is een deskundigenoordeel niet bindend. Dit betekent dat u de adviezen van UWV niet hoeft op te volgen. Een medewerker hoeft op zijn beurt ook niet verplicht mee te werken aan een deskundigenoordeel. 

Uitzonderingen deskundigenoordeel

UWV geeft geen deskundigenoordeel in de volgende situaties: 
 • Als uw medewerker een Ziektewet-uitkering heeft en dit al door UWV is beoordeeld;
 • Als uw medewerker een WIA-uitkering heeft aangevraagd. UWV beoordeelt op dat moment al het re-integratieverslag;
 • Als uw medewerker niet meewerkt aan het deskundigenoordeel over arbeidsgeschiktheid of re-integratie inspanning. UWV geeft wél een deskundigenoordeel over vragen gericht op passend werk en ziekteverzuim zonder medewerking van de medewerker.

Wat kost een deskundigenoordeel UWV

De partij die het deskundigenoordeel aanvraagt betaalt de bijbehorende kosten. Voor medewerkers kost een aanvraag € 100,-. Voor u als werkgever is dit € 400,-. Wilt u het deskundigenoordeel voor een ontslagaanvraag door onvoldoende re-integratie inspanning of frequent verzuim, dan is het oordeel gratis.

Verschil met second opinion

Sinds de invoering van de nieuwe Arbowet is het deskundigenoordeel UWV niet meer hetzelfde als een second opinion. Medewerkers mogen nu een second opinion bij een andere bedrijfsarts aanvragen. Dit staat dus los van het deskundigenoordeel UWV, die zowel de werkgever als medewerker mag aanvragen.

Ook interessant voor u: