Mag ik op vakantie?

Bent u ziek en wilt u op vakantie? Of heeft u vakantie en bent u ziek geworden? Er zijn dan regels waar u zich aan moet houden.

U bent een werkgever? En u wilt weten wat u moet doen als een medewerker ziek is tijdens vakantie?

Ik wil op vakantie, maar ik ben ziek

Met toestemming van uw werkgever kunt u tijdens ziekte op vakantie. Als uw werkgever denkt dat deze vakantie uw genezing in de weg kan staan, kan de werkgever de bedrijfsarts om advies vragen.

Ik ben op vakantie en word daar ziek

U meldt zich telefonisch ziek bij uw werkgever. Bent u in het buitenland, dan moet u zich binnen drie dagen melden bij een (huis)arts of een controle-instantie die vergelijkbaar is met UWV. Vraag bij deze controle een Engelse of Duitse verklaring als bewijsstuk. Bent u niet in staat om verder te reizen? Vraag dan een niet-reisvaardigheidsverklaring aan bij de (huis)arts of de controle-instantie. Als u tijdens uw vakantie herstelt, meld dit dan bij uw werkgever.

Ziek Zijn En Vakantie Sazas

U vindt hier een lijst met controle-instanties in het buitenland.

Mag mijn werkgever vakantiedagen inhouden?

Tijdens ziekte mag de werkgever vakantiedagen inhouden, in overleg met u (mondeling of schriftelijk). Hierdoor kan u uw afspraken met de (huis)arts of arbodienst verzetten en heeft u geen re-integratieverplichtingen.

Ik ben ziek en wil behandeld worden in een ander land

Er kan een situatie zijn waarin u tijdens uw ziekte behandeld wilt worden in een ander land dan Nederland. Bijvoorbeeld als u zelf uit een ander land komt en alleen in Nederland bent om te werken. Vraag in dit geval eerst toestemming aan uw werkgever om naar uw eigen land terug te keren voor de behandeling.

Uw werkgever plant voordat u naar het buitenland gaat een gesprek bij de bedrijfsarts voor een beoordeling. De bedrijfsarts beoordeelt of de behandeling of verblijf in het buitenland uw herstel niet in de weg staat. Zodra u in uw eigen land (EU-land) bent, meldt u zich binnen 3 dagen bij een controle-instantie die vergelijkbaar is met UWV.

Deze controle-instantie geeft u regelmatig een verklaring dat u nog steeds ziek bent. Deze verklaring moet in de Engelse of Duitse taal zijn. U stuurt deze verklaringen naar uw werkgever als bewijs dat u nog steeds ziek bent. Zodra u voldoende beter bent om te re-integreren, komt u natuurlijk terug naar Nederland en meldt u zich bij uw werkgever. Hierna zal uw arbodienst in Nederland u weer begeleiden bij uw re-integratie.