3 tips om verzuim te voorkomen tijdens een reorganisatie

Aantal keer gelezen:
 264

Als accountant heeft u te maken met klanten voor wie de coronacrisis grote impact heeft op de onderneming en bedrijfsvoering. Het kan zijn dat enkele van uw klanten besparen op hun uitgaven door te reorganiseren. Dit kan grote impact hebben op de medewerkers van uw klant en daarmee ook op verzuim. Met deze drie tips helpt u uw klant verzuim te voorkomen tijdens een reorganisatie.

Veel bedrijven lijden onder de coronacrisis. In sommige branches is de vraag van klanten veranderd of zijn de kosten hoger dan de inkomsten. Dit geeft werkgevers grote zorgen. Met de NOW-regeling kunnen bedrijven in ieder geval het loon van hun medewerkers doorbetalen en zo de tijd overbruggen. Maar dit geldt niet voor alle bedrijven. Om tijdens de coronacrisis het hoofd boven water te houden, besparen sommige werkgevers op hun uitgaven door te reorganiseren.

Serieus gesprek op kantoor tijdens een reorganisatie

Stress en onzekerheid

Een reorganisatie kan heftig zijn en brengt vaak de nodige spanningen met zich mee. Deze spanningen kunnen leiden tot emotionele uitputting, stress en andere gezondheidsklachten bij medewerkers. Dit kan verzuim als gevolg hebben. Vaak speelt onzekerheid een grote rol bij verzuim tijdens een reorganisatie.

Behoud ik mijn baan? Wat gaat er veranderen? Blijven mijn collega’s hier nog werken? Dit zijn een aantal vragen en onzekerheden waar medewerkers tijdens een reorganisatie mee te maken kunnen krijgen. Medewerkers hebben het gevoel niet te weten waar ze aan toe zijn en kunnen zich daarom niet goed voorbereiden op de nieuwe situatie. Dit kan tot zoveel stress en fysiek of mentaal ongemak leiden, dat medewerkers zich ziekmelden. Ook kunnen medewerkers minder gemotiveerd raken doordat ze vooraf al weten dat ze hun baan verliezen door de reorganisatie.

Voorkom verzuim tijdens een reorganisatie

Een werkgever kan verzuim voorkomen door goed met de medewerkers te communiceren over de reorganisatie. Het is belangrijk de medewerkers te betrekken in het proces en waar mogelijk ondersteuning te bieden. Zo kan een werkgever de negatieve effecten van een reorganisatie zoveel mogelijk beperken, en daarmee ook verzuim. Gelukkig kan een reorganisatie kan ook positieve effecten hebben. Dit kan leiden tot een andere of zelfs betere inzetbaarheid, en daarmee ook tot minder verzuim. Deze drie tips helpen verzuim te voorkomen tijdens een reorganisatie.

1. Goede communicatie

Het is belangrijk dat een werkgever goed uitlegt wat de reden van de reorganisatie is, welke stappen er genomen worden en hoe de nieuwe situatie wordt vormgegeven. Ook werkt het goed om op tijd nieuwe informatie te geven en de medewerkers op de hoogte te houden met tussentijdse updates. Op die manier weten medewerkers altijd wat er speelt en kunnen ze zich beter voorbereiden op een nieuwe situatie.

Een werkgever kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat hij of zij regelmatig in gesprek gaat met de medewerkers. Zo blijft de werkgever op de hoogte van wat er speelt en welke vragen, zorgen en onzekerheden medewerkers hebben. Als de stress door de reorganisatie te hoog wordt, kunnen medewerkers uitvallen. Door onzekerheden zoveel mogelijk weg te nemen en duidelijkheid over de situatie te geven kan een werkgever dit voorkomen.

Enkele voorbeelden van vragen en onzekerheden waar medewerkers tijdens een reorganisatie mee te maken kunnen krijgen:

 • Wat betekent de reorganisatie voor mij en mijn collega’s?
 • Verdwijnen er banen? En zo ja, van wie en hoe worden we daarin begeleid?
 • Is er sprake van omscholing? Voor wie?
 • Hoe ziet mijn rol eruit na de reorganisatie?

Het is daarnaast voor een werkgever ook belangrijk om ook (extra) goed op signalen te letten die kunnen wijzen op toekomstig verzuim.

2. Betrek medewerkers bij het proces

Tijdens een reorganisatie verandert er in de meeste gevallen veel, ook voor de toekomstige rol van sommige medewerkers. Een werkgever doet er goed aan om medewerkers te betrekken in dit proces. Hij of zij kan de medewerker laten meedenken over hun eigen toekomstige rol binnen de organisatie. Ook kan het zinvol zijn om medewerkers bij beslissingen over taken en verantwoordelijkheden van hun nieuwe rol te betrekken. De werkgever kan met de medewerkers bespreken hoe ze zich verder kunnen ontwikkelen en wat ze daarvoor nodig hebben. Zo krijgen ze meer duidelijkheid en voelen ze zich gehoord en meer betrokken bij de (re)organisatie.

3. Bied ondersteuning met coaching en training

Bij reorganisaties is het belangrijk om medewerkers voor, tijdens en na de reorganisatie ondersteuning te bieden. Over het algemeen is het goed om hen deel te laten nemen aan trainingen/workshops over het omgaan met veranderingen. Daarnaast kan de werkgever ook andere vormen van coaching en training aanbieden. Het is van belang dit per medewerker of team af te stemmen, zodat iedereen de juiste persoonlijke ondersteuning krijgt. Op deze manier kunnen medewerkers zich ontwikkelen in het omgaan met de verandering.

Meer tips over het voorkomen van verzuim om uw klant over te informeren? In dit artikel geven we tips aan werkgevers om verzuim te voorkomen.

Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven:

Ook interessant voor u:

 • Uitval door stress kosten werkgevers

  Uitval door stress kost werkgevers miljarden

  Het werkstress gerelateerd verzuim kost werkgevers steeds meer en loopt in de miljarden euro’s per jaar. Voor 2018 was dit €3,1 miljard en TNO verwacht dat dit voor 2019 en 2020 verder stijgt, ook als gevolg door de coronacrisis
  nieuws
 • Verzuim bespreken binnen uw organisatie

  Tips voor het bespreken van verzuim binnen organisaties

  Bij verzuim draait het erom hoe medewerkers en de werkgevers of leidinggevenden omgaan met ziekte. Hier kunnen vooraf afspraken over worden gemaakt en hierin zijn een aantal keuzes. Wat is de verantwoordelijkheid van de werkgever of leidinggevende en hoe wordt (mogelijk) verzuim bespreekbaar?
  Artikel
 • Whitepaper voorbeeld verzuimprotocol voor accountants, tips voor uw klanten

  Voorbeeld verzuimprotocol

  Een verzuimprotocol is onderdeel van het verzuimbeleid. In het verzuimbeleid staat hoe er binnen een bedrijf wordt omgegaan met verzuim en welke regels er gelden. Als accountant kunt u uw klant ook helpen bij het opstellen van een verzuimbeleid voor zijn of haar organisatie.
  whitepaper