4 soorten pestkoppen op het werk

Als accountant kunt u uw klant ook helpen bij het verzuim binnen zijn of haar organisatie. Zo kan pesten op het werk bijvoorbeeld leiden tot verzuim. Een werkgever is verplicht om maatregelen te nemen om pestgedrag te voorkomen of te beperken. Daarvoor moet hij of zij wel de pestkoppen kunnen herkennen. Deze vier verschillende soorten pestkoppen komen voor op het werk.

Pesten is herhaald ongewenst negatief gedrag, waartegen iemand niet in staat is zich te verdedigen. Pesten onder collega’s is een serieus probleem. Gepeste medewerkers kunnen last krijgen van zowel lichamelijke als geestelijke problemen. Het kan zelfs leiden tot verzuim. Pesten is ongewenst, onverdiend en onrechtvaardig. Pesten kan stress, angst, hoge bloeddruk, depressie, maag- en darmklachten, maar ook slapeloosheid veroorzaken. Voor een gepeste medewerker voelt het werk niet meer veilig aan als een veilige omgeving. Het wordt een bron van angst waar hij of zij niet meer zichzelf kan zijn.

Pestkoppen op kantoor

Hardnekkig en ernstig probleem

Een kwart van alle werkenden heeft wel eens te maken met treiteren, roddelen, uitlachen of ander vervelend gedrag op het werk. Dit blijkt uit onderzoek van het CNV. Dat betekent dat 2,3 miljoen werkenden te maken krijgen met pestgedrag. Wie het meest worden gepest? Een op de drie mensen in de zorg krijgt te maken met treiteren of ander vervelend gedrag. Een kwart van het zorgpersoneel noemt de coronapandemie als reden hiervoor. Maar ook ambtenaren bij de landelijke overheid en mensen in de ICT-sector krijgen vaak te maken met pesten op het werk.

Pesten op het werk zorgt naar schatting jaarlijks voor vier miljoen extra verzuimdagen. TNO berekende dat dit werkgevers 900 miljoen euro aan loondoorbetaling kost.

Whitepaper Pesten op het werk

Een werkgever kan verschillende zaken doen tegen pestkoppen op het werk. Download gratis onze Whitepaper over pesten voor meer informatie.

Vier soorten pestkoppen

Pesten valt volgens de Arbowet onder psychosociale arbeidsbelasting. Een werkgever is verplicht om maatregelen te nemen om dit gedrag te voorkomen of te beperken. Daarom is het belangrijk dat werkgevers pestkoppen kunnen herkennen. Psychologen kennen vier verschillende soorten pestkoppen, namelijk:

1. De schreeuwlelijk

Deze pestkop schreeuwt en vloekt om het doelwit, maar ook om overige collega’s bang te maken. Uit angst om zelf doelwit te worden, durven zij daarom niets over het gedrag van deze bullebak te zeggen. De pester communiceert op een agressieve manier. Naast schreeuwen stuurt hij of zij boze e-mails en gebruikt agressieve lichaamstaal, zoals het aannemen van een dreigende houding. Maar de pestkop kan ook achteroverleunend vertellen waarom het doelwit waardeloos is.

2. De eeuwige criticus

Dit type pester heeft kritiek op echt alles wat het doelwit zegt of doet. Dit doet de eeuwige criticus, in tegenstelling tot de schreeuwlelijk, graag een-op-een óf hij/zij probeert bij een teambespreking iedereen de fouten te laten zien die de collega volgens de pestkop heeft gemaakt. De gepeste medewerker wordt door de telkens terugkerende kritiek steeds banger en onzekerder, zodat hij of zij gaat twijfelen aan eigen capaciteiten. Soms gaat het doelwit daardoor slechter werken.

 

3. De poortwachter

Deze pester verhindert het doelwit om het werk goed te doen door te liegen en bedriegen. De poortwachter houdt belangrijke zaken bij het doelwit weg, zoals uitleg, informatie of hulp van anderen. Is de pestkop leidinggevende, dan kan hij of zij de gepeste medewerker bijvoorbeeld onterecht een slechte beoordeling geven. Maar ook een directe collega kan poortwachter zijn en het doelwit bijvoorbeeld ‘vergeten’ uit te nodigen voor een belangrijke bijeenkomst.

4. De schijnheilige

Deze pestkop is moeilijk te herkennen doordat hij of zij zich voordoet als de beste vriend van de gepeste medewerker. Maar achter de rug om spreekt de schijnheilige negatief over die collega. De pester zal anderen vragen om het negatieve commentaar over het doelwit aan niemand door te vertellen. Pas als iemand zijn of haar mond voorbij praat, kan dit type pestkop worden ontdekt.

Bron: AD


Ook interessant voor u:

 • Een vrouw wordt gepest op het werk door haar collega's

  Pesten te lijf

  Pesten op het werk kan grote gevolgen hebben, voor werkgevers en medewerkers. Het is daarom belangrijk om pesten zo vroeg mogelijk aan te pakken. Hoe sneller pesten wordt (h)erkend en actie wordt ondernomen, hoe minder groot de gevolgen zijn.
  Artikel
 • Hoofdpijn

  8 tips om verzuim te voorkomen

  Verzuim van medewerkers brengt behalve onzekerheid ook administratieve rompslomp en veel kosten met zich mee. We geven verschillende tips voor werkgevers om de gezondheid en bevlogenheid van hun medewerkers te vergroten en hierdoor het verzuim op uw werkvloer te verminderen.
  artikel