Pesten te lijf

Aantal keer gelezen:
 8

Pesten op het werk kan grote gevolgen hebben, voor werkgevers en medewerkers. Het is daarom belangrijk om pesten zo vroeg mogelijk aan te pakken. Hoe sneller pesten wordt (h)erkend en actie wordt ondernomen, hoe minder groot de gevolgen zijn. Zowel voor het bedrijf als voor degene die wordt gepest.

Als accountant overlegt u met uw klanten over verschillende zaken op fiscaal, juridisch en sociaal gebied. Op het sociale vlak kunt u uw klanten onder andere advies geven hoe zij ongewenste omgangsvormen, bijvoorbeeld pesten, tijdens het werk kunnen terugdringen. Met deze praktische tips kunt u uw klanten helpen pestgedrag te voorkomen. En misschien heeft uw eigen organisatie er ook baat bij.

Pesten op het werk

De spelregels: wat kan een werkgever doen?


1. Spreek af hoe je met elkaar omgaat

Maak duidelijk dat pesten op het werk niet wordt geaccepteerd. Duidelijkheid over welk gedrag wel en niet wordt goedgekeurd, helpt om pesten te voorkomen. Leg deze regels vast, net zoals de ‘straffen’ wanneer medewerkers zich niet aan deze afspraken houden.

Zorg er daarnaast voor dat medewerkers met hun klachten bij iemand terechtkunnen. Dat kan de werkgever zijn, maar er kan ook een vertrouwenspersoon worden benoemd. Bij bedrijven met meer dan 25 medewerkers is dat zelfs verplicht. Neem als werkgever klachten in ieder geval altijd serieus.

Whitepaper Pesten op het werk

In de gratis whitepaper “Pesten op het werk” leest u welke vormen van pesten er zijn en wat de gevolgen hiervan zijn voor de gepeste persoon en voor het bedrijf.

2. Zorg dat iedereen de afspraken kent

Breng iedereen binnen het bedrijf op de hoogte van de afspraken die zijn gemaakt, bijvoorbeeld door een bijeenkomst te organiseren. Train daarnaast managers en leidinggevenden, zodat zij pesten herkennen en weten wat ze in zo’n situatie kunnen doen.


3. Geef het goede voorbeeld

Geef als werkgever het goede voorbeeld en volg altijd de afgesproken regels.


4. Grijp in en onderneem actie

Komt pesten toch nog voor? Kom dan in actie. Zoek goed uit wie er pest, wie er wordt gepest en op welke manier dit precies gebeurt. Blijf hierbij onafhankelijk en bekijk de situatie van alle kanten.

Ga vervolgens in gesprek met de pester(s) en met degene die wordt gepest en probeer duidelijk te krijgen waarom er wordt gepest. Zoek samen met iedereen die betrokken is naar een oplossing. Maak eventueel (aanvullende) afspraken en breng de eerdere afspraken opnieuw onder de aandacht. Belangrijk is ook om de gemaakte afspraken na een bepaalde tijd - bijvoorbeeld een jaar - opnieuw te bekijken.

5. Bied steun aan de persoon die wordt gepest

Laat de gepeste niet aan zijn of haar lot over. Luister goed en kijk wat het bedrijf kan doen om ervoor te zorgen dat de gepeste (weer) op een prettige manier aan het werk kan. Stuur de gepeste medewerker eventueel voor steun en/of hulp door naar de vertrouwenspersoon of naar iemand anders die hulp kan verlenen.

Meer informatie over pesten om uw klant over te kunnen adviseren? Hier leest u meer over de verschillende soorten pestkoppen die op het werk aanwezig kunnen zijn. Kijk ook hier voor aanvullende informatie over pesten.
Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven:

Ook interessant voor u:

 • Sazas, uw verzuimspecialist voor het mkb

  Verzuimverzekering

  Verzeker loondoorbetaling van zieke medewerkers en voorkom hoge kosten. Lees meer over onze verzuimverzekering en uw keuzemogelijkheden.
  VERZEKERING
 • Hoofdpijn

  8 tips om verzuim te voorkomen

  Verzuim van medewerkers brengt behalve onzekerheid ook administratieve rompslomp en veel kosten met zich mee. We geven verschillende tips voor werkgevers om de gezondheid en bevlogenheid van hun medewerkers te vergroten en hierdoor het verzuim op uw werkvloer te verminderen.
  artikel
 • Oudere Vitale Medewerker

  Hoe kan een werkgever een gezonde leefstijl stimuleren? 8 tips

  Gezonde en vitale medewerkers zitten lekker in hun vel, zijn productiever en hebben meer plezier in hun werk. Daarnaast verzuimen ze minder. De werkgever plukt dus ook de vruchten van een gezonde leefstijl. Maar wat mag en kan een werkgever doen om een gezonde manier van leven te stimuleren?
  Artikel