Chronisch ziek en werk: alle subsidies en regelingen op een rij

Accountant, heeft u klanten met een chronisch zieke medewerker in dienst? Of klanten die erover denken iemand met een chronische ziekte aan te nemen? Met deze subsidies en regelingen kan uw klant een chronisch zieke medewerker in dienst nemen of houden.

Bijna de helft van de bevolking heeft een chronische ziekte. Dit aandeel neemt toe met de leeftijd. Met de vergrijzing is iedereen die kan werken straks hard nodig op de arbeidsmarkt. Daarom is het belangrijk dat werkgevers weten wat hun bedrijf voor een chronisch zieke medewerker kan betekenen. En dat is meer dan veel mensen denken.

Chronisch ziek

Vertrouwelijke sfeer

Begeleiding van een chronisch zieke medewerker is belangrijk voor het bedrijf en de medewerker. Door preventie kan een werkgever verzuim voorkomen. Daarom is het verstandig om regelmatig contact te hebben met de medewerker om inzicht te krijgen en te houden over hoe het gaat op het werk. Als een werkgever vraagt of de medewerker ergens hulp bij nodig heeft, ontstaat er een vertrouwelijke sfeer. Hierdoor krijgt de medewerker het gevoel dat hij/zij over de ziekte of beperking kan en mag praten. Een vertrouwensband zorgt ervoor dat zowel de werkgever als de medewerker makkelijker praten over wat goed en minder goed gaat op het werk. Samen kunnen zij kijken naar oplossingen.

Risicogroepen

Bijna iedereen heeft of krijgt te maken met een chronische ziekte. Is het niet als mantelzorger, dan als patiënt. Langdurig zieke medewerkers hebben misschien al een chronische ziekte.

Veelvoorkomende chronische ziektes zijn: diabetes type 2, longaandoeningen, hart- en vaatziekten en kanker. Roken, overgewicht, maar ook overmatig alcoholgebruik zijn een extra risico voor het ontwikkelen van een chronische ziekte. Daarom is het van belang om medewerkers die door hun leefstijl of langdurige ziekte meer risico lopen een chronische ziekte te ontwikkelen extra in de gaten te houden en te begeleiden. Zo kan een werkgever verzuim verkorten of voorkomen. Voor werkgevers die een chronisch zieke medewerker in dienst hebben of in dienst willen nemen is het van belang om zich extra te richten op preventie.

Looncompensatie chronisch zieken

Veel werkgevers denken dat werkende mensen met een chronische ziekte vaker ziek zijn, maar dat is niet zo. Als ze ziek worden, duurt het over het algemeen wel langer voor ze aan het werk gaan.

Is een medewerker twee jaar ziek en na twee jaar nog voor 35% arbeidsongeschikt? Dan krijgt de medewerker een WGA-uitkering van UWV en heeft hij vijf jaar recht op een no-riskpolis. Deze no-riskpolis geldt ook voor het aannemen van iemand die een WIA-keuring heeft gehad en bij een bedrijf binnen vijf jaar als nieuwe medewerker in dienst komt.

Regelingen op een rij

Er zijn verschillende subsidies/regelingen om chronisch zieke medewerkers of mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of te houden. Mogelijk is een van onderstaande regelingen van toepassing op de (toekomstige) medewerker van uw klant:

 • No risk-polis: looncompensatie bij ziekte van een medewerker.
 • Loondispensatie Wajong: toestemming van UWV om minder dan het wettelijk minimumloon te betalen als een werkgever een medewerker met een Wajong-uitkering in dienst neemt.
 • Loonkostenvoordeel (LKV): tegemoetkoming in de loonkosten voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking.
 • Subsidie jobcoaching: subsidie voor een interne jobcoach voor medewerkers met een langdurige ziekte of handicap.
 • Subsidie werkplekaanpassing: subsidie voor aanpassen van de werkplek of voor hulpmiddelen voor medewerkers met een ziekte of handicap.

Meer informatie over deze financiële regelingen is te vinden bij UWV. Hier kan een werkgever ook het financieel cv bekijken om te zien of een medewerker recht heeft op een regeling of subsidie.

Advies

Wat kan een werkgever doen die een chronisch zieke medewerker in dienst heeft of erover denkt iemand met een chronische ziekte aan te nemen?

 • Kennis en bewustwording over chronische ziektes vergroten: dit voorkomt onbegrip op de werkvloer.
 • Dialoog en communicatie op de werkvloer verbeteren: door voortdurend te communiceren met de chronisch zieke medewerker heeft de werkgever bij (dreigende) uitval snel een goed beeld van de mogelijkheden en beperkingen van de medewerker, zodat werkzaamheden en –omstandigheden snel kunnen worden aangepast.
 • Preventie op de werkvloer verankeren: door de vragenlijst over het werkvermogen (WAI of Work Ability Index) te gebruiken, krijgt een werkgever inzicht in het werkvermogen van de medewerker voor nu en in de toekomst in het kader van duurzame inzetbaarheid.
 • Investeren in een chronisch zieke medewerker loont. Zij zijn zeer gemotiveerd, omdat hun werk hun financieel onafhankelijk maakt, ze via hun werk sociale contacten hebben en ze zich door hun werk nuttig voelen.

Bronnen: UWV en SER

 

 

 

 


Ook interessant voor u:

 • Eigenrisicodragersverzekering Ziektewet

  ZW ERD-verzekering

  Neem het heft in eigen hand, word eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Dan weet u zeker dat er werk wordt gemaakt van de begeleiding van zieke ex-medewerkers.
  VERZEKERING
 • ZW ERD uitgelegd door Edwin van Vliet van Sazas

  Wat houdt eigenrisicodragerschap ZW in?

  Als u eigenrisicodrager ZW (eigenrisicodrager Ziektewet) bent, komen de kosten van de Ziektewetuitkering (ZW-uitkering) en re-integratie van uw (ex-)medewerkers maximaal twee jaar voor uw rekening.
  Kennisbank
 • Kosten verzuim

  Wat kost een zieke medewerker?

  Veel werkgevers onderschatten de kosten van een zieke medewerker. Wist u dat deze kunnen oplopen tot wel € 405,- per dag? Een werkgever betaalt niet alleen het loon door. We leggen de verschillende kosten aan u uit.
  Artikel