Advies en tips voor het omgaan met verzuim door persoonlijke omstandigheden

Aantal keer gelezen:
 596

Ziekteverzuim door persoonlijke omstandigheden kan uw klant veel geld kosten. Het voorkomen van verzuim is daarom de moeite waard. Als accountant bespreekt u de financiële kanten van verzuim met uw klant. Ook kunt u tips geven die bijdragen aan het voorkomen van verzuim door persoonlijke omstandigheden. We hebben negen tips voor uw klant op een rijtje gezet. 

Advies en tips voor het omgaan met verzuim door persoonlijke omstandigheden - Sazas

1. Zorg dat de werkgever met zijn medewerkers praat

Verzuim als gevolg van persoonlijke omstandigheden is nooit helemaal te tegen te houden. Uw klant weet namelijk niet precies wat er thuis speelt. Toch zijn er een aantal dingen die werkgevers kunnen doen. Het is belangrijk dat uw klant met zijn medewerkers praat over persoonlijke omstandigheden. Als de werkgever regelmatig een praatje maakt, dan weet hij of zij wat er speelt. Zijn er zaken thuis die ook invloed hebben op het werk? Dan kan de werkgever daar snel iets aan doen.

Whitepaper: Verzuim door persoonlijke omstandigheden

In dit whitepaper gaan we in op verzuim door persoonlijke omstandigheden. Zo leest u wat veelvoorkomende situaties zijn die het werk soms (tijdelijk) onmogelijk maken. Wat zijn de kosten van verzuim? Zo kunt u uw klanten nog beter kan adviseren. Daarnaast geven we tips om uw klanten te helpen omgaan met verzuim door de persoonlijke omstandigheden van hun medewerkers. Meer weten? Vraag het whitepaper gratis aan via onderstaande button.

2. Zorg dat de werkgever aandacht heeft voor zijn medewerkers

In gesprek blijven is belangrijk, maar aandacht en interesse is belangrijker. Wanneer medewerkers de vrijheid voelen om aan te geven wanneer er vervelende persoonlijke omstandigheden zijn, kan verzuim worden voorkomen. Mocht een medewerker zich toch ziekmelden, dan blijft contact en aandacht belangrijk. Dit kan ervoor zorgen dat iemand sneller weer aan het werk is.


3. Wijs de werkgever ook op verantwoordelijkheden van de medewerker

Aandacht en een goed gesprek zijn belangrijk. Maar de werkgever kan niet alles zelf oplossen. Zorg daarom dat uw klant de medewerker de ruimte geeft om zelf met ideeën en oplossingen te komen. Daarnaast heeft de medewerker ook verantwoordelijkheden. Hij of zij moet actief meewerken aan herstel en re-integratie. Dat betekent bijvoorbeeld dat de medewerker bereikbaar moet zijn voor de werkgever en de arbodienst. Ook moet hij of zij op het spreekuur van de bedrijfsarts komen. Als de medewerker zijn of haar werk niet kan uitvoeren dan kan er ook gekeken worden naar tijdelijk ander passend werk.


4. Laat uw klant denken in mogelijkheden

Het is belangrijk dat uw klant denkt in mogelijkheden als de persoonlijke omstandigheden van een medewerker invloed hebben op het werk. Ondersteuning bij geldproblemen, privéconflicten of mantelzorgtaken kan direct worden aangeboden. Ook de bedrijfsarts kan hulp bieden. De bedrijfsarts kan samen met de medewerker, en in overleg met de werkgever, bijvoorbeeld kijken naar oplossingen op de werkplek, thuiswerken, een extra pauze of verlof.


5. Wijs de werkgever op het spreekuur van de bedrijfsarts

Uw klant is wettelijk verplicht om medewerkers te laten weten dat de bedrijfsarts een gratis spreekuur heeft. Zeker als het lastig is om samen een oplossing te bedenken, kan de bedrijfsarts hulp bieden. Naast oplossingen op de werkplek kan een bedrijfsarts bij financiële of relationele problemen doorverwijzen naar een andere specialist.


6. Zorg dat uw klant een rouwprotocol opstelt

Elke medewerker krijgt vroeg of laat te maken met het overlijden van een dierbare. Als werkgever is het belangrijk om een rouwprotocol te hebben. In dit protocol legt uw klant vast hoe er wordt omgegaan met bijvoorbeeld rouw en verlof. Als de werkgever niet voldoende aandacht heeft voor een rouwende medewerker kan dat leiden tot minder motivatie, een lagere productiviteit en verzuim. Betrokkenheid van uw klant is dus heel belangrijk.

7. Laat de werkgever de eerste stap zetten

Een medewerker die iemand verliest, is vaak niet in staat om zelf de stap te zetten voor een gesprek. De drempel om persoonlijke problemen te bespreken kan hoog zijn. Zorg daarom dat uw klant de eerste stap zet en laat hem of haar ook daarna regelmatig contact opnemen met de medewerker.

8. Zorg dat uw klant de verschillende verlofsoorten opneemt in het personeelshandboek of het verzuimbeleid

Er zijn veel persoonlijke omstandigheden die aanleiding kunnen zijn voor verzuim. Soms is een ziekmelding niet nodig. Er zijn immers verschillende verlofsoorten waar gebruik van kan worden gemaakt. Omdat er zoveel soorten verlof zijn, is vaak niet duidelijk wanneer wat opgenomen kan worden. Laat uw klant daarom een overzicht opnemen in het personeelshandboek of in het verzuimbeleid. Hiermee is voor iedereen duidelijk wanneer er verlof opgenomen kan worden en voor hoe lang. Ook is het belangrijk dat de werkgever met de medewerker bespreekt wanneer hij of zij recht heeft op verlof.

9. Zorg dat de werkgever de medewerkers laat weten met wie ze contact op kunnen nemen bij financiële problemen

Een medewerker met financiële problemen praat daar niet graag over. Zorg daarom dat uw klant de medewerkers laat weten met wie ze contact op kunnen nemen als ze schulden hebben. Dat kan bijvoorbeeld via een vertrouwenspersoon. Ook een bericht in het personeelsblad, een interne nieuwsbrief of het intranet kan ervoor zorgen dat medewerkers makkelijker hulp inschakelen.

Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven:

Ook interessant voor u:

 • Verzuimregistratie: wat is het en wat levert het uw klant op?

  Het opstellen en bijhouden van verzuimstatistieken

  Vanuit financieel oogpunt is verzuim een belangrijk gespreksonderwerp tussen u als accountant en uw klanten. Hoe krijgt uw klant meer grip op het ziekteverzuim en welke verplichtingen komen daarbij kijken? Een goede verzuimregistratie kan u en uw klant daarbij helpen.
  nieuws
 • Voorkomen van stress door persoonlijke omstandigheden, tips voor accountants

  Voorkomen van stress door persoonlijke omstandigheden

  Er zijn heel veel persoonlijke omstandigheden die kunnen leiden tot stress. En die zelfs voor een medewerker aanleiding kunnen zijn om zich ziek te melden. Wat kan uw klant doen om verzuim door stress te voorkomen?
  nieuws
 • Whitepaper mantelzorg, ook een zorg voor werkgevers met tips voor accountants

  Mantelzorg en werk: ook een zorg voor werkgevers

  Een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid levert een bedrijf minder ziekteverzuim op. Met deze whitepaper kunt u uw klanten ondersteunen bij de mogelijkheden die een werkgever heeft om de werk- en privébalans van medewerkers te verbeteren.
  whitepaper