Verzuimregistratie: wat is het en wat levert het uw klant op?

Aantal keer gelezen:
 273

Verzuim kan een werkgever veel geld kosten; gemiddeld kost verzuim tussen de € 250,- en € 300,- per dag. Verzuimt een medewerker een week dan lopen de kosten al op naar
€ 1.500,-. Vanuit financieel oogpunt is verzuim dus een belangrijk gespreksonderwerp tussen u als accountant en uw klanten. Hoe krijgt uw klant meer grip op het ziekteverzuim en welke verplichtingen komen daarbij kijken? Een goede verzuimregistratie kan u en uw klant daarbij helpen.

Verzuimregistratie: wat is het en wat levert het uw klant op?

Waarom is een ziekteverzuimregistratie handig?

De verzuimregistratie maakt allereerst de personeelsplanning makkelijker. Als uw klant weet dat iemand ziek is op een bepaalde afdeling, kan er ook vervanging geregeld worden. Daarnaast helpt de verzuimregistratie uw klant om beter inzicht te krijgen in het ziekteverzuim. Hij of zij kan met de cijfers het ziekteverzuimbeleid in het bedrijf aanscherpen als dat nodig is. Maar de verzuimregistratie heeft nog een ander doel. Uw klant is namelijk wettelijk verplicht om zieke medewerkers te begeleiden. Een goede verzuimregistratie is daarbij een handig hulpmiddel.


Registratie is verplicht vanuit de Wet verbetering poortwachter

Vanuit de Wet verbetering poortwachter is een werkgever verplicht om verzuim te registreren. Het uitgangspunt van de wet is dat snel en effectief ingrijpen de verzuimduur verkort. De verplichtingen van de werkgever (en de medewerker) beginnen al in de eerste week van de ziekmelding.

Whitepaper Langdurig verzuim bij uw klanten voorkomen

Willen uw klanten langdurig verzuim voorkomen? In dit whitepaper leest u wat verzuim kost en wat uw klant kan doen om langdurig verzuim te voorkomen. Bekijk ook een handige controlelijst met verzuimonderwerpen, waarover uw klant met zijn of haar medewerkers in gesprek kan gaan.

De eerste dag

Is uw klant verzekerd bij Sazas? Dan moet hij of zij de ziekmelding binnen 24 uur doorgeven. Wettelijk is uw klant verplicht om de ziekmelding in de eerste week door te geven aan de arbodienst of bedrijfsarts.


Eerste zes weken

Is uw medewerker langer dan een week ziek en is er geen zicht op snel herstel? Dan moet er binnen zes weken door de bedrijfsarts een probleemanalyse opgesteld worden.


Om de zes weken

Uw klant moet regelmatig een voortgangsgesprek voeren met de zieke medewerker. Het advies is dat de werkgever iedere zes weken een voortgangsgesprek voert en de situatie evalueert. Het kan handig zijn om een arbeidsdeskundige bij deze gesprekken te betrekken.


Week acht

Uiterlijk in de achtste week maakt de werkgever samen met de zieke medewerker een plan van aanpak voor de re-integratie. Dit gebeurt op basis van een probleemanalyse en het re-integratieadvies van de arbodienst.


Eerstejaarsevaluatie

Als de medewerker tussen de 46e en 52e week nog ziek is, moet er een eerstejaarsevaluatie plaatsvinden. In deze evaluatie moet uw klant de doelen voor het tweede ziektejaar vastleggen. De verzuimbegeleiding loopt in het tweede jaar door. Ook dan moet uw klant iedere zes weken een voortgangsgesprek voeren met de zieke medewerker.

Wanneer stopt de loondoorbetaling?

Medewerkers hebben bij ziekte recht op twee jaar loondoorbetaling. Voor uw klant is het belangrijk om te weten hoe lang een medewerker al ziek is en of hij of zij nog recht heeft op loondoorbetaling. Na het eerste jaar ziekte kan het uitkeringspercentage omlaag gaan. Als er voldoende inspanningen zijn geleverd om de medewerker weer aan het werk te krijgen, stopt de loondoorbetaling na twee jaar.


Verzuimcijfers

Met de verzuimregistratie weet uw klant wat er van hem of haar wordt verwacht en wanneer. Maar een goede registratie levert ook belangrijke cijfers op.

Ziekteverzuimpercentage

Het ziekteverzuimpercentage geeft het gemiddelde aantal zieke medewerkers weer per 100 medewerkers. Het verzuimpercentage wordt gemeten over een bepaalde periode. Bijvoorbeeld over een maand, een kwartaal of een jaar. Hoe hoger het percentage, hoe meer (preventieve) maatregelen uw klant kan nemen om het verzuim te verlagen. Het ziekteverzuimpercentage bepaalt ook hoeveel uw klant betaalt voor de verzuimverzekering. De premie is namelijk afhankelijk van het gemiddelde ziekteverzuim in een bepaalde periode. Hoe hoger het ziekteverzuim, hoe hoger de premie.


Gemiddelde verzuimduur

Met de gemiddelde ziekteduur krijgt uw klant inzicht in hoe lang de ziektegevallen duren. Het cijfer geeft aan of er sprake is van kort, middellang of lang verzuim. De maatregelen die uw klant moet ondernemen zijn onder andere afhankelijk van de duur.


Meldingsfrequentie

De meldingsfrequentie geeft aan hoe vaak medewerkers zich ziekmelden. Hoe hoger de frequentie, hoe groter de kans dat medewerkers langdurig uitvallen. Met de verzuimcijfers kan uw klant controleren of het verzuimbeleid goed werkt. Het helpt om verzuimpatronen van medewerkers te herkennen. Op basis van de cijfers kan uw klant vervolgens passende maatregelen nemen om het verzuimbeleid aan te scherpen.


Verzuim registreren met de verzuimkaart van Sazas

Verzuimregistratie geeft uw klant beter inzicht in het ziekteverzuim. Heeft uw klant geen geautomatiseerd registratiesysteem? Download dan onze verzuimkaart. Een eenvoudig en goed hulpmiddel om het ziekteverzuim digitaal bij te houden.

Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven:

Ook interessant voor u:

 • Sazas, verzuimspecialist voor steeds meer mkb'ers

  Sazas, verzuimspecialist voor steeds meer mkb'ers

  Steeds meer ondernemers binnen het mkb kiezen voor een specialist als het gaat om verzuim. Deze ontwikkeling ziet ook Sazas, al jaren verzuimspecialist voor ondernemers in de agrarische en groene sector.
  Nieuws
 • Whitepaper Voorbeeld Verzuimprotocol Voor Accountants, Tips Voor Uw Klanten

  Voorbeeld verzuimprotocol

  Een verzuimprotocol is onderdeel van het verzuimbeleid. In het verzuimbeleid staat hoe er binnen een bedrijf wordt omgegaan met verzuim en welke regels er gelden. Als accountant kunt u uw klant ook helpen bij het opstellen van een verzuimbeleid voor zijn of haar organisatie.
  whitepaper