Wijzigingen in Arbowetgeving voor werkgevers

Aantal keer gelezen:
 606

Dit jaar krijgen uw klanten te maken met nieuwe Arboregels. Voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen verandert de Aanvullende Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (ARI&E). Daarnaast is de thuiswerkvergoeding aangepast. Met deze hogere vergoeding wil de overheid gezond en vitaal thuiswerken aanmoedigen. In dit artikel gaan we dieper op de wijzigingen in.


Aanvullende Risico-Inventarisatie & -Evaluatie

Wijzigingen in Arbowetgeving voor werkgevers in 2023

Vanaf 1 januari is de Aanvullende Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (ARI&E) van toepassing. De ARI&E is een regeling in het Arbobesluit. De regeling is voor bedrijven die een zwaar ongeval kunnen veroorzaken doordat ze werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen.

Voorbeeld verzuimprotocol

Een verzuimprotocol is onderdeel van het verzuimbeleid. Hierin staat hoe er binnen een bedrijf wordt omgegaan met verzuim en welke regels er gelden. Dit voorbeeld van een verzuimprotocol kunt u delen met uw klanten. Of kunt u zelf gebruiken bij het opstellen van een verzuimprotocol voor uw eigen bedrijf.

Bedrijven die onder deze regeling vallen hebben tot 1 januari 2024 de tijd om een:

 • aanvullende RI&E uit te voeren;
 • veiligheidsbeheersysteem in te voeren;
 • intern noodplan te ontwikkelen;
 • eenmalige melding te doen bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Door deze aanpassing in de Arbowet kunnen bedrijven de ARI&E beter naleven en medewerkers een veiligere werkplek bieden.


Overgangstermijn

De ARI&E is verplicht voor alle bedrijven die ook voorheen aan de regels voor werken met gevaarlijke stoffen moesten voldoen. Krijgt uw klant voor het eerst met de ARI&E te maken, dan geldt een overgangstermijn van één jaar.

Meer informatie over de ARI&E kunt u vinden op de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten

Vanaf januari dit jaar geldt de nieuwe regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). Met de TSB kunnen (ex-)medewerkers en ZZP’ers die ziek zijn geworden door het werken met gevaarlijke stoffen makkelijker een eenmalige financiële vergoeding krijgen. In 2023 is de hoogte van de vergoeding € 22.839,-.

De TSB geldt voorlopig voor drie beroepsziekten:

 • longkanker door asbest;
 • allergische beroepsastma;
 • OPS/CSE (schildersziekte).

In de komende jaren wordt de lijst met beroepsziekten verder uitgebreid. De regeling wordt uitgevoerd door de SVB. Om de tegemoetkoming te ontvangen kunnen medewerkers zich aanmelden bij het ISBG.


Hogere thuiswerkvergoeding

Uw klant is verantwoordelijk voor een gezonde en veilige werkplek. Dat geldt ook voor de thuiswerkplek. Om gezond en vitaal thuis te werken, mag uw klant medewerkers sinds 2022 een belastingvrije thuiswerkvergoeding geven. Deze vergoeding is op 1 januari 2023 gestegen van € 2,- naar maximaal € 2,15 per dag. Ook aan medewerkers die een dagdeel thuiswerken, mag de werkgever een thuiswerkvergoeding betalen.

De thuiswerkvergoeding is niet wettelijk verplicht. In de cao kunnen wel regels staan hierover. Heeft uw klant geen cao, dan kan hij of zij zelf afspraken maken met de medewerkers.

 

Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven:

Ook interessant voor u:

 • Whitepaper langdurig verzuim bij uw klanten voorkomen, tips voor accountants

  Langdurig ziekteverzuim bij uw klanten voorkomen

  Langdurig ziekteverzuim bij uw klanten voorkomen? Om uw klanten beter te kunnen bijstaan met raad en daad, leest u in het whitepaper onder andere meer over langdurig verzuim, verzuimkosten en wat u kunt doen om uw klanten te helpen bij het terugdringen van verzuim.
  whitepaper