Algemeen

Wordt een medewerker ziek, dan kost dit u als werkgever geld. Zo bent u bijvoorbeeld verplicht om het loon door te betalen. En maakt u vaak ook kosten voor re-integratie en het eventueel inhuren van vervangend personeel. Met een verzuimverzekering worden deze kosten (deels) vergoed. Maar wat heeft u eigenlijk aan een verzuimverzekering? En hoe zorgt u als werkgever voor een prettige werkomgeving voor uw medewerkers? In onze Kennisbank gaan wij op een aantal van deze onderwerp dieper in, namelijk:

 • Is de goedkoopste verzuimverzekering de beste verzekering?

  Verzuimverzekering

  Met een verzuimverzekering van Sazas beschermt u uzelf tegen de financiële risico's van verzuim. Combineert u de verzuimverzekering met onze arbodienstverlening, dan nemen we ook de verzuimbegeleiding uit handen.

  Kennisbank
 • Inkomen van uw medewerkers verzekeren met de collectieve inkomensverzekering van Sazas

  (Zakelijke) inkomensverzekeringen

  Om u zo goed mogelijk te beschermen tegen de financiële gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid, is het verstandig dat u als werkgever een inkomensverzekering afsluit. Een inkomensverzekering wordt ook wel een inkomstenverzekering genoemd.
  Kennisbank
 • Vrouwelijke Arts In Gesprek Met Collega

  Verschillende specialisten

  In het verzuimproces hebben verschillende specialisten een rol. Hierbij kunt u denken aan een bedrijfsarts, preventiemedewerker of casemanager. Elke specialist komt op een ander moment tijdens het ziekteverzuim in beeld. 

  Kennisbank
 • Flexibel werken voordeel voor medewerkers met kinderen

  Flexibel werken: dit betekent het

  Steeds meer werkgevers zien de voordelen van flexibel werken. Vooral voor medewerkers met kinderen kan dit een ideale oplossing zijn. Zij kunnen werk en privé beter combineren, hebben daardoor minder stress en presteren beter.
  Kennisbank
 • Productconvenant verzuim-ontzorgverzekering

  Productconvenant MKB verzuim-ontzorgverzekering

  De MKB verzuim-ontzorgverzekering is een verzekering die werkgevers helemaal ontzorgt rondom ziekteverzuim. Deze verzekering combineert een verzuimverzekering met volledige arbodienstverlening. Lees meer over de afspraken die hierin zijn opgenomen.

   

  Kennisbank
 • Istock 1178097043

  Thuiswerken: van wet- en regelgeving tot tips

  Werken uw medewerkers thuis? Dan zijn er verschillende onderwerpen waarmee u als werkgever rekening moet houden. Hoe zorgt u bijvoorbeeld voor een goed thuiswerkbeleid? En hoe zit het met de thuisvergoeding? In onze Kennisbank gaan wij dieper in op deze onderwerpen in.
  Kennisbank
 • Sazas personeel whiteboard

  Arbeidsproductiviteit verhogen: wat kunt u als werkgever doen?

  Met arbeidsproductiviteit bedoelen we de hoeveelheid werk van één medewerker in een bepaalde periode. Dit kunnen jaren zijn, maar bijvoorbeeld ook maanden, dagen, of uren. U kunt de arbeidsproductiviteit per medewerker meten. Op deze manier weet u hoe productief een medewerker is. 
  Kennisbank
 • Sazas klokkenluidersregeling

  Wat is een klokkenluidersregeling?

  Misstanden binnen uw bedrijf zijn nooit fijn. Denk bijvoorbeeld aan gedragsregels die niet goed worden opgevolgd, of het negeren van wettelijke regelingen. In een klokkenluidersregeling legt u vast hoe er binnen uw bedrijf wordt omgegaan met misstanden en onregelmatigheden.
  Kennisbank
 • Personeelsverzekering afsluiten medewerkers

  Welke personeelsverzekeringen zijn er?

  Als u een verzuimverzekering van Sazas combineert met een werknemersverzekering, beschermt u uzelf en uw medewerkers tegen de financiële risico’s van verzuim. Bij ons regelt u alles in één keer: loondoorbetaling, verzuimbegeleiding én re-integratie.
  Kennisbank