Welke personeelsverzekeringen zijn er?

Met een personeelsverzekering, ook wel werknemersverzekering genoemd, beschermt u uw bedrijf en uw medewerkers tegen de financiële risico’s van verzuim. Wist u dat een zieke medewerker u als werkgever gemiddeld € 405,- per dag kost (MKB servicedesk, 2023)? Wanneer een medewerker ziek wordt, bent u namelijk niet alleen verplicht om het loon door te betalen. Maar kan inzet van vervangend personeel en productieverlies ook geld kosten. Is een medewerker langdurig ziek? Dan kan dit invloed hebben op zijn of haar loon. In dit artikel vindt u een overzicht van 7 personeelsverzekeringen.

Personeelsverzekering afsluiten medewerkers

Wat is een werknemersverzekering?

Een verzekering voor uw personeel beschermt medewerkers (mensen die in loondienst zijn) tegen het inkomensverlies als ze werkeloos, arbeidsongeschikt of ziek worden (Belastingdienst). Met een verzekering voor uw personeel beschermt u uzelf tegen de financiële risico’s van bijvoorbeeld verzuim. U kunt er ook voor kiezen om de kosten (deels) zelf te betalen. Hierbij is het belangrijk dat u nadenkt over welk risico u kan en wil dragen.

Top 7 personeelsverzekeringen bij Sazas

De werknemersverzekeringen die u bij Sazas kunt afsluiten zijn:

 1. Verzuimverzekering
 2. Inkomen Gezond en/of PLUS-verzekering
 3. WGA-hiaatverzekering
 4. WGA ERD-verzekering
 5. ZW ERD-verzekering
 6. Collectieve ongevallenverzekering
 7. WIA-excedentverzekering

Verzuimverzekering

Met een verzuimverzekering beschermt u uzelf en uw bedrijf tegen de financiële risico’s van verzuim. Wordt een medewerker ziek, dan zijn de kosten van loondoorbetaling bij ziekte (deels) gedekt. Ook kunt u de verzekering voor uw personeel uitbreiden met onze arbodienst Compleet (inclusief Poortwachtergarantie) en inkomensverzekeringen. Als verzekeraar helpen wij u met het voorkomen en verminderen van verzuim door het bieden van persoonlijke ondersteuning van onze Verzuim- en WIA-experts.

MKB verzuim-ontzorgverzekering

De MKB verzuim-ontzorgverzekering is een combinatie van een verzuimverzekering en een complete arbodienstverlening die u maximaal ontzorgt.

Maximaal ontzorgt met de MKB verzuim-ontzorgverzekering
De MKB verzuim-ontzorgverzekering is een combinatie van een verzuimverzekering en een complete arbodienstverlening. Met deze verzekering wordt u maximaal ontzorgd, niet alleen financieel maar ook op het gebied van re-integratie en verzuimbegeleiding.

Sluit u de MKB verzuim-ontzorgverzekering af, dan is er sprake van premiedemping. Dit geeft u meer zekerheid over de ontwikkeling van uw premie in de toekomst. Daarnaast is onze MKB-ontzorgverzekering gecertificeerd.

Inkomen Gezond en/of PLUS-verzekering

De Inkomen Gezond verzekering is voor werkgevers in het mkb. Wordt een medewerker ziek? Dan bent u als werkgever namelijk verplicht om minimaal 70% van het loon door te betalen. Krijgen uw medewerkers niet 100% van het loon? Dan zorgt deze verzekering ervoor dat uw zieke medewerker loonaanvulling krijgt. Er zijn drie situaties waar de verzekering het loon van de medewerker aanvult:

 • Aanvulling in de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid;
 • Aanvulling na het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid;
 • Aanvulling als er sprake is van een WGA-hiaat.

Speciaal voor medewerkers in de sector Agrarisch Groen is er de PLUS-verzekering. De PLUS-verzekering vult het inkomen aan na een half jaar ziekte. Heeft u als werkgever een verzuimverzekering afgesloten bij Sazas, dan krijgt uw medewerker automatisch een aanbod voor de PLUS-verzekering. De aanvulling bestaat uit:

 • 10% van het verzekerde jaarloon in het tweede half jaar van ziekte;
 • 15% van het verzekerde jaarloon in het tweede jaar van ziekte;
 • 10% van het verzekerde loon bij inkomensachteruitgang na twee jaar van ziekte
  (maximaal 5 jaar en ook bij minder dan 35% arbeidsongeschiktheid);
 • Als er sprake is van een WGA-hiaat, dan ontvangt de medewerker een aanvulling op zijn of haar WIA-uitkering.

WGA-hiaatverzekering

De WGA-hiaatverzekering wordt ook wel WGA-gatverzekering of WGA-aanvullingsverzekering genoemd. Deze verzekering zorgt ervoor dat het inkomensverlies bij langdurige arbeidsongeschiktheid van uw medewerker wordt beperkt. De werknemersverzekering vult aan tot maximaal 70% van het verzekerd jaarloon. U bent als werkgever niet verplicht om deze verzekering voor uw personeel af te sluiten. De medewerker mag zelf bepalen of hij of zij gebruik wil maken van deze verzekering.

WGA ERD-verzekering

WGA ERD-verzekering staat voor WGA eigenrisicodragers-verzekering. U bent eigenrisicodrager als u ervoor kiest om de WGA-uitkering te vergoeden voor de medewerkers en de re-integratie op u te nemen. De WGA ERD-verzekering van Sazas vergoed de WGA-uitkering die u betaalt als uw medewerker arbeidsongeschikt is en helpt u bij de re-integratie. Ook worden de door ons geadviseerde re-integratietrajecten vergoed.

ZW ERD-verzekering

Gaat een medewerker ziek uit dienst of wordt hij of zij binnen vier weken na einde contract ziek, dan kan dit u als werkgever veel geld kost. Bent u eigenrisicodrager? Dan zorgt de ZW ERD-verzekering van Sazas ervoor dat u zich verzekert tegen het risico dat u loopt wanneer een ex-medewerker in de Ziektewet beland. U betaalt namelijk een lagere gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskast) en geen premiedeel ZW-flex (Ziektewet flex).

Collectieve ongevallenverzekering

De Sazas Ongevallenverzekering biedt financiële dekking wanneer uw medewerker te maken krijgt met een ongeval op het werk en hierdoor (tijdelijk) niet kan werken. Daarnaast ontvangt u ook vergoedingen om uw medewerkers weer aan het werk te helpen. Al uw medewerkers zijn zo automatisch tegen ongevallen verzekerd. 

Wordt een medewerker na het ongeval invalide, dan is hij of zij verzekerd van een uitkering. Als de medewerker komt te overlijden, dan krijgen de nabestaanden een uitkering.

WIA-excedentverzekering

Voor medewerkers met een inkomen boven de WIA-loongrens is er de WIA-excedentverzekering. Deze verzekering is een aanvulling op de WGA- of IVA-uitkering die het salaris dekt tot het (op dat moment geldende) Sociaal Verzekeringsloon (SV-loon). Verdient de medewerker meer dan het maximale SV-loon? Dan zorgt de WIA-excedentverzekering ervoor dat terugval in inkomen voorkomen wordt bij langdurige arbeidsongeschiktheid.

Sluit een personeelsverzekering af

Het afsluiten van een personeelsverzekering voor uw medewerkers draagt bij aan goed werkgeverschap. Als uw medewerker ziek wordt, bent u als werkgever namelijk niet alleen verplicht om het loon door te betalen. Maar krijgt u ook te maken met andere, extra kosten. Bent u goed verzekerd? Als u een verzuimverzekering van Sazas combineert met een werknemersverzekering, beschermt u uzelf en uw medewerkers tegen de financiële risico’s van verzuim. Bij ons regelt u alles in één keer: loondoorbetaling, verzuimbegeleiding én re-integratie.

Bent u benieuwd naar de kosten van een personeelsverzekering?

Met slechts drie gegevens berekent u makkelijk en snel online uw premie voor de werknemersverzekeringen. Dit kan 24 uur per dag, het hele jaar door.

Bereken uw premie


Ook interessant voor u:

 • Loondoorbetaling Bij Ziekte

  Loondoorbetaling bij ziekte

  Op deze pagina leest u alles over de loondoorbetaling (het salaris) bij ziekte. U betaalt uw zieke medewerker twee jaar minimaal 70% van het laatstverdiende loon. Is er een cao van toepassing? Dan kunnen er afspraken zijn over het aanvullen van het loon tot maximaal 100%. Lees verder over loondoorbetaling bij ziekte.

  Kennisbank
 • Vergelijken van verzuimverzekeringen

  Verzuimverzekering vergelijken

  Voordat u als werkgever kiest voor een verzuimverzekering, kunt u eerst verzuimverzekeringen vergelijken. Het helpt om te weten op welke punten u kunt vergelijken. Zo kunt u alleen de premies van verzuimverzekeringen vergelijken, maar ook andere belangrijke punten. In dit artikel helpen we u met verzuimverzekeringen vergelijken.

  Kennisbank