Is eigenrisico-
dragerschap ZW 
een goede keuze
voor u?

Wilt u als werkgever niet verantwoordelijk zijn voor de ZW-uitkering (Ziektewetuitkering) en re-integratie van medewerkers die mogelijk maar kort in dienst zijn geweest? Dan is de enige mogelijkheid een publieke verzekering bij UWV. U bent dan geen eigenrisicodrager ZW (Ziektewet).

Als het risico laag is dat uw (ex-)medewerkers een beroep moeten doen op een ZW-uitkering, kan het voordelig zijn om eigenrisicodrager te worden. In de praktijk zijn het meestal (middel)grote bedrijven die hiervoor kiezen. Het voordeel van eigenrisicodragerschap is dat u als werkgever zelf de regie houdt over het gehele verzuim- en re-integratieproces van uw (ex-)medewerkers. 

Ook al kan de UWV-premie lager zijn dan die van een zelf afgesloten verzekering, dan nog kunt u onder de streep toch goedkoper uit zijn. Een goede verzuimbegeleiding voorkomt dat een medewerker in de Ziektewet terechtkomt. Mocht uw medewerker toch een beroep moeten doen op een ZW-uitkering, dan zorgt een goede verzuimbegeleiding voor een snellere re-integratie, waardoor deze uitkering niet langer duurt dan noodzakelijk en dit scheelt in de totale kosten.

Als u overweegt om voor eigenrisicodragerschap ZW te kiezen, laat u dan goed informeren en adviseren door een adviseur of verzekeraar. U kunt hiervoor ook bij Sazas terecht.

◄ Terug naar overzicht ZW ERD