Temperatuur op de werkplek of in het kantoor: hoe warm mag het maximaal zijn?

Op zomerse dagen doen veel mensen niets liever dan lekker buiten ontspannen. Toch gaat het werk ook in de zomer gewoon door. En als het dan op sommige dagen wel heel warm wordt, kan dat ongezonde situaties op de werkplek opleveren. Daarom staat in de Arbowet dat u als werkgever moet zorgen dat de temperatuur op de werkplek van uw medewerkers niet nadelig voor hun gezondheid mag zijn. In dit artikel geven we (arbo)tips om te voorkomen dat de warmte tot ongezonde situaties leidt. 

Warme omtstandigheden op kantoor

Oudere medewerkers

Met name oudere medewerkers zijn gevoelig voor hogere temperaturen. Oudere medewerkers zijn voor ieder bedrijf van bijzondere waarde. Wilt u weten waarom zij zo belangrijk zijn? Lees dan de gratis whitepaper 'De meerwaarde van ouderen'.

Gezondheidsklachten bij warmte

Veel mensen vinden warm weer aangenaam, maar een werkplek met een erg hoge temperatuur is niet prettig. Het lichaam verbruikt dan meer energie om de warmte kwijt te raken. Dit gebeurt onder andere door te zweten. Bekende klachten bij warmte zijn vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid en concentratieproblemen.

Let op uitdroging
Warmte kan ook zorgen voor uitdroging. Dat leidt tot misselijkheid, kramp, flauwvallen of bewusteloosheid. Vooral oudere medewerkers en medewerkers met een chronische ziekte zijn gevoelig voor uitdroging tijdens warmere periodes.

Arbo: wanneer te warm op kantoor?

In de Arbowet staat dat u er als werkgever voor moet zorgen dat de temperatuur op de werkplek niet nadelig is voor de gezondheid van medewerkers. Voor het werken op kantoor bestaan richtlijnen om te bepalen of de temperatuur te hoog is om gezond te werken:

 • De ideale temperatuur op kantoor in de zomer is tussen de 23°C en 26°C;
 • Is de temperatuur boven de 26°C, dan wordt het lichaam meer belast. Het is dan aan te raden om maatregelen te treffen;
 • Voor licht lichamelijk kantoorwerk geldt een maximum van 28°C;
 • Bij redelijk zware inspanning op kantoor, geldt een maximale temperatuur van 26°C. Dit geldt alleen als er een duidelijk voelbare luchtstroom is, anders is het maximum 25°C;
 • Bij zeer lichamelijk inspannend werk, geldt er een maximum van 25°C. Dit geldt alleen als er een voelbare luchtstroom is. Is dit niet het geval, dan mag het niet warmer zijn dan 23°C. 

Arbeidsinspectie en warmte

De Arbeidsinspectie controleert of u zich houdt aan de Arbowet, zoals de temperatuur op kantoor. Als na inspectie van de arbo-omstandigheden blijkt dat de werkplek te warm is, geeft de inspectiedienst adviezen om dit te veranderen. Als de arbo-omstandigheden een direct gevaar vormen voor uw medewerkers, kan de inspectiedienst besluiten uw bedrijf tijdelijk stil te leggen. Dit wilt u natuurlijk voorkomen. 

Arbo-tips om de werkplek koel te houden

 1. Maatregelen nemen op kantoor bij hitte

Er zijn verschillende manieren om te voorkomen dat het te warm wordt op de werkplek. Bijvoorbeeld door:

 • Goede (buiten)zonwering te plaatsen;
 • Warme lucht af te voeren via de ventilatie;
 • De verplaatsing van lucht te versnellen met ventilatoren; 
 • Platte daken nat te houden;
 • Ledverlichting te gebruiken, in plaats van gloeilampen;
 • Zoveel mogelijk apparaten uit te zetten (apparaten geven extra warmte af);
 • Apparaten zo goed mogelijk te isoleren, om warmte-uitstraling te voorkomen;
 • Het invoeren van een tropenrooster;
 • Het verkorten van de werktijd;
 • Extra pauzes in te lassen;
 • Het vermijden of verminderen van zware lichamelijke inspanning, of dit uit te stellen.

 1. Een hitteplan opnemen in uw Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Een (te) hoge temperatuur op de werkplek is een arbeidsrisico. Met een RI&E brengt u niet alleen dit risico, maar alle gezondheids- en veiligheidsrisico's van uw bedrijf in kaart. Onze specialisten kunnen u helpen om gezondheidsklachten en ongevallen te voorkomen met een goed opgestelde RI&E.

Daarnaast: het protocol van uw bedrijf bij tropische temperaturen noemen we een hitteplan. In een hitteplan vermeldt u al uw maatregelen om te voorkomen dat het te warm wordt op de werkplekken. Bijvoorbeeld bij welke temperatuur een tropenrooster wordt ingezet, of hoeveel extra pauzes er zijn op erg warme werkdagen. Het hitteplan kunt u toevoegen aan uw RI&E én uw personeelshandboek. Zo weet u zeker dat al uw medewerkers op de hoogte zijn.

 1. Preventiemedewerker aanstellen
Wilt u extra ondersteuning bij het verminderen van arbeidsrisico's, zoals werken tijdens hitte? Dan kunt u binnen uw bedrijf een preventiemedewerker aanstellen. De preventiemedewerker  helpt u om arbeidsrisico’s te verminderen en verzuim te voorkomen. Ook neemt hij of zij de taken voor het opstellen van de RI&E uit handen. Het inzetten van een preventiemedewerker is een belangrijke stap om uw medewerkers gezond en duurzaam inzetbaar te houden, ook bij warm weer. Werken uw medewerkers tijdens warme dagen in de buitenlucht? Lees dan ons artikel met tips over veilig werken in de zon.

Ook interessant voor u: