Temperatuur op de werkplek of in het kantoor: hoe warm mag het maximaal zijn?

Op zomerse dagen doen de meesten niets liever dan lekker aan het water liggen. Toch gaat het werk ook in de zomer gewoon door. En als het dan op sommige dagen wel heel warm wordt, kan dat vervelende situaties opleveren. Werken in te warme omstandigheden is namelijk niet gezond. Het is belangrijk dat u als werkgever zoveel mogelijk voorkomt dat de warmte tot ongezonde situaties leidt. Hoe u dat doet? Daar geven we in dit artikel een aantal tips voor. 

Wat te doen bij warmte op kantoor

Gezondheidsklachten bij warmte

Warm weer op het strand is heerlijk, maar een werkplek met een hoge temperatuur is niet prettig. Het lichaam verbruikt dan meer energie om de warmte kwijt te raken. Dit gebeurt onder andere door te zweten. Klachten bij warmte kunnen zijn:

 • Vermoeidheid;
 • Concentratieproblemen;
 • Duizeligheid;
 • Hoofdpijn.

Warmte kan ook zorgen voor uitdroging. Dit leidt tot misselijkheid, kramp, flauwvallen of bewusteloosheid. Oudere medewerkers of medewerkers met een chronische ziekte hebben hier meer risico op dan anderen. 

Toch kunnen oudere medewerkers echt van meerwaarde zijn voor uw bedrijf. Wilt u weten waarom ze zo belangrijk en waardevol zijn? Download dan de gratis whitepaper 'De meerwaarde van ouderen' via onderstaande button:

Download whitepaper


Wanneer is het te warm op kantoor?

In de Arbowet staat dat u er als werkgever voor moet zorgen dat de temperatuur op de werkplek niet nadelig is voor de gezondheid van medewerkers. Voor het werken op kantoor bestaan richtlijnen om te bepalen of de temperatuur te hoog is om gezond te werken:

 • De ideale temperatuur op kantoor in de zomer is tussen de 23°C en 26°C;
 • Is de temperatuur boven de 26°C, dan wordt het lichaam meer belast. Het is dan aan te raden om maatregelen te treffen;
 • Voor licht lichamelijk kantoorwerk geldt een maximum van 28°C;
 • Bij redelijk zware inspanning op kantoor, geldt een maximale temperatuur van 26°C. Dit geldt alleen als er een duidelijk voelbare luchtstroom is, anders is het maximum 25°C;
 • Bij zeer lichamelijk inspannend werk, geldt er een maximum van 25°C. Dit geldt alleen als er een voelbare luchtstroom is. Is dit niet het geval, dan mag het niet warmer zijn dan 23°C. 

Arbeidsinspectie en warmte

De Arbeidsinspectie controleert of u zich houdt aan de temperatuur op kantoor zoals vermeld in de Arbowet. Als na inspectie blijkt dat de werkplek te warm is, geeft de inspectiedienst adviezen om dit te veranderen. Als de situatie een direct gevaar vormt voor uw medewerkers, kan de inspectiedienst zelfs besluiten om uw bedrijf tijdelijk stil te leggen. Dit wilt u natuurlijk voorkomen. 


Tips om werkplek koel te houden

Hoe zorgt u ervoor dat het niet te warm op kantoor wordt? Wij geven u enkele tips: 

 1. Maatregelen nemen op kantoor bij hitte

Er zijn verschillende manieren om te voorkomen dat het te warm wordt op de werkplek. Bijvoorbeeld door:

 • Goede (buiten)zonwering te plaatsen;
 • Warme lucht af te voeren door middel van ventilatie;
 • De luchtsnelheid te verhogen door ventilatoren; 
 • Platte daken nat te houden;
 • Ledverlichting in plaats van gloeilampen te plaatsen;
 • Zoveel mogelijk apparaten uit te zetten (deze geven extra warmte af);
 • Apparaten zo goed mogelijk te isoleren om warmteafgifte te voorkomen;
 • Het invoeren van een tropenrooster;
 • Het verkorten van de werktijd;
 • Extra pauzes in te lassen;
Het vermijden of verminderen van zware lichamelijke inspanning of dit uit te stellen.

 1. Een hitteplan opnemen in uw RI&E

Een (te) hoge temperatuur op de werkplek is een arbeidsrisico. U besteedt daarom aandacht aan werken in hoge temperaturen in uw Risico-Inventarisatie en -Evaluatie  (RI&E). Het protocol van uw organisatie bij tropische temperaturen noemen we een hitteplan. U zet hierin alle maatregelen die u neemt om te voorkomen dat het te warm wordt op kantoor. Bijvoorbeeld bij welke temperatuur een tropenrooster wordt ingezet of hoeveel extra pauzes er zijn op hete dagen.

U kunt het hitteplan toevoegen aan uw RI&E en ook aan uw personeelshandboek. Zo weet u zeker dat uw medewerkers ervan op de hoogte zijn. 

 1. Preventiemedewerker aanstellen
Wilt u extra ondersteuning op het gebied van temperatuurregeling op werk? Dan kunt u een preventiemedewerker aanstellen binnen uw organisatie. De preventiemedewerker helpt u arbeidsrisico’s te verminderen en verzuim te voorkomen. Ook neemt hij of zij de taken voor het opstellen van de RI&E uit handen. Het inzetten van een preventiemedewerker is daarmee een belangrijke stap om uw medewerkers gezond en duurzaam inzetbaar te houden, ook bij warm weer.

Werkt uw medewerker buiten tijdens zonnige en warme dagen? Lees dan ons artikel met tips over veilig werken in de zon.

Ook interessant voor u: