Het signaleren van verzuim

Voordat uw medewerker zich ziek meldt, speelt er vaak al van alles. Wees bijvoorbeeld alert op vermoeidheid en futloos gedrag. Als u dit op tijd herkent en het gesprek met uw medewerker aangaat kunt u verzuim voorkomen. Maar hoe herkent u andere, minder zichtbare, signalen? En hoe reageert u hier vervolgens op?

Factoren verzuim
Verzuim komt vaak door (een combinatie van) fysieke en psychische klachten. Deze factoren spelen mee:

Privé

Hoe is de thuissituatie? Zijn er spanningen? Heeft een ziek kind verzorging nodig? Gaat uw medewerker binnenkort scheiden? Zijn er financiële problemen?

Werk

Is de werkplek veilig? Zijn de arbeidsomstandigheden goed? Is het werk afwisselend genoeg? Is er onvrede op de werkvloer? Hoe is de werkdruk? Hoe gaat het met het bedrijf? Zijn er ontslagrondes of staat er een reorganisatie te gebeuren?

Sociaal

Hoe is de werksfeer onderling? Zijn er spanningen tussen collega's? Zijn er pesterijen of taalproblemen? Hoe is de relatie tussen leidinggevenden en collega's? Is er ruimte om over meer dan werk alleen te praten bij functioneringsgesprekken of werkoverleg?

Hoe signaleert u toekomstig verzuim?

Let goed op en zorg dat u betrokken bent bij uw medewerkers. Maak bijvoorbeeld eens een praatje, vraag hoe het gaat. Dan merkt u sneller als iets verandert. Let op deze signalen:

  1. Uw medewerker geeft aan dat hij of zij fysieke of psychische klachten heeft.
  2. Collega’s vertellen u dat het niet goed gaat met een collega.
  3. Er zijn problemen in het privéleven van uw medewerker.
  4. Uw medewerker ziet er vermoeid en verwaarloosd uit.
  5. Uw medewerker reageert kortaf, is angstig, prikkelbaar of juist stilletjes en besluiteloos.
  6. Het gedrag verandert: slechtere prestaties, minder omgaan met collega's. Problemen met klanten of vaker te laat komen.

Hoe gaat u om met verzuimsignalen?

Spreek uw medewerker aan

Geef aan wat u opvalt en vraag wat er aan de hand is. Neem de tijd voor het verhaal van uw medewerker. Ga niet in discussie over klachten, maar toon begrip.

Denk mee en denk in oplossingen

Zorg voor een open gesprek. Wijs niet direct op fouten, maar neem de tijd om goed te luisteren. Probeer elkaar goed te begrijpen. Praat vooral ook over oplossingen. Geef steun, toon uw betrokkenheid en laat uw medewerker zien dat u er voor hem of haar bent. Help om naar een oplossing te zoeken en werk deze samen uit. Maak een plan en bied ruimte om eventueel aangepast te werken en zoek samen verder naar oplossingen buiten de ziektewet. Door op tijd, gezamenlijk naar een oplossing te zoeken voorkomt u ziekteverzuim.

◄ Terug naar overzicht Verzuim verlagen en voorkomen

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: