Wat doet een preventiemedewerker voor uw organisatie?

Verzuim voorkomen kan voor u als werkgever een lastige taak zijn: van een heldere strategie en goed verzuimbeleid, tot de uitvoering binnen de hele organisatie. De Arbowet heeft daarom verplicht dat elk bedrijf een preventiemedewerker moet hebben. Dit is de aangewezen medewerker die u kan helpen om verzuim te voorkomen, bijvoorbeeld met de risico inventarisatie- en evaluatie (RI&E). In dit artikel leggen we uit hoe.

Vrouwelijke preventiemedewerker op kantoor

Wat is een preventiemedewerker?

De preventiemedewerker van een organisatie ondersteunt de werkgever bij het verminderen van de arbeidsrisico’s en het voorkomen van verzuim. Dit helpt om uw medewerkers duurzaam inzetbaar, gezond en vitaal te houden.

Elk bedrijf moet tenminste één preventiemedewerker hebben. Dit is een medewerker met kennis op het gebied van veiligheid en verzuim, die u kan adviseren over arbeidsomstandigheden. Ook kunnen andere medewerkers bij de preventiemedewerker terecht voor vragen op dit gebied. Vaak voert de preventiemedewerker zijn of haar rol uit naast het gewone werk. Bij kleine organisaties (minder dan 25 medewerkers) mag ook de directeur of eigenaar deze rol op zich nemen.


Taken preventiemedewerker

Volgens de Arbowet heeft een preventiemedewerker in ieder geval drie belangrijke taken:

 1. De werkgever ondersteunen en adviseren over zo goed mogelijke werkomstandigheden. De preventiemedewerker helpt de werkgever in het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Hiermee worden de gezondsheids- en veiligheidsrisico’s van het bedrijf in beeld gebracht.
 2. Samenwerken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners binnen of buiten de organisatie.
 3. Het helpen uitvoeren van de arbo-maatregelen.

De preventiemedewerker en de RI&E

De preventiemedewerker helpt bij het in kaart brengen van alle arbeidsrisico’s binnen uw organisatie met de RI&E. Een RI&E bestaat onder meer uit een plan van aanpak, waarin wordt uitgelegd welke maatregelen wanneer worden genomen. Ook is vermeld hoe medewerkers toegang hebben tot de preventiemedewerker en andere arbodeskundigen, zoals de bedrijfsarts. Een RI&E is belangrijk, want voorkomen van verzuim is beter dan genezen. Verzuim is bovendien een grote kostenpost voor uw bedrijf.

Een goede samenwerking met arbodeskundigen

Voor lastige vraagstukken kan kennis nodig zijn, die niet binnen uw organisatie aanwezig is. Daarom werkt de preventiemedewerker samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. Door tijdig hulp in te schakelen, is de juiste kennis snel aanwezig en worden kosten bespaard. Dit vraagt om een visie voor de lange termijn vanuit de preventiemedewerker. Daarnaast is het belangrijk dat deze medewerker goed met alle medewerkers kan praten en samenwerken.


Het helpen uitvoeren van de arbo-maatregelen

De preventiemedewerker is een brug tussen u als werkgever en de andere medewerkers. De meeste bedrijven kiezen voor een preventiemedewerker die ook zelf op de werkvloer aanwezig is. Zo kan de preventiemedewerker toezien op de uitvoer van de maatregelen uit de RI&E. Voorbeelden zijn het geven van voorlichting over de juiste zithouding en toezien op voldoende pauzemomenten voor alle medewerkers. Arbeidsrisico’s kunnen zo worden beperkt.

Behalve de wettelijke taken kan een preventiemedewerker ook nog extra taken uitvoeren. Deze taken zijn niet verplicht, maar wel verstandig. Denk aan:

 • Het bijhouden en registreren van bedrijfsongevallen
 • De rol van vertrouwenspersoon en/of bedrijfshulpverlener (BHV’er) invullen
 • Voorlichting geven aan collega’s over veilig werken, arbeidsrisico’s en preventie

Is een preventiemedewerker verplicht?

Een preventiemedewerker is onmisbaar in iedere organisatie. Daarom is de beschikbaarheid van een preventiemedewerker verplicht. In de Arbowet is deze verplichting opgenomen in artikel 13: ‘De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van deze wet bijstaan door een of meer deskundige werknemers.’ Verder noemt de Arbowet, naast de wettelijke taken van de preventiemedewerker, het volgende:

 • Als uw organisatie een ondernemersraad of personeelsvertegenwoordiging heeft, dan moeten zij instemmen met de benoeming van de preventiemedewerker
 • Als uw organisatie niet voldoende mogelijkheden (kennis, tijd, ervaring) heeft om hulp te bieden bij preventie, moet u naast hulp van deskundige medewerkers ook hulp van deskundige professionals buiten de organisatie inschakelen

 • Als uw organisatie helemaal geen mogelijkheden heeft om de rol van preventiemedewerker in te vullen, moet u deskundigen van buitenaf inschakelen
 • Als werkgever zorgt u ervoor dat de preventiemedewerker voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting heeft om de rol goed uit te voeren
 • De preventiemedewerker houdt bij het uitvoeren van zijn of haar taken altijd zelfstandigheid en onafhankelijkheid ten opzichte van de werkgever

Wat is een goede preventiemedewerker?

De preventiewerker is een officiële functie, met een contract waarin is vastgelegd hoeveel tijd aan de werkzaamheden wordt besteed. Omdat dit een belangrijke functie is, is het verstandig om goed na te denken wie voor deze functie het meest geschikt is. Dat kan iemand binnen uw organisatie zijn, maar ook iemand van buiten uw organisatie. U weet nu dat een preventiemedewerker goed met alle medewerkers moet kunnen samenwerken en praten. Daarnaast is het belangrijk dat uw preventiemedewerker:

 • Kennis heeft van arbozaken
 • Genoeg ervaring heeft voor deze verantwoordelijkheid
 • Dagelijks op de werkvloer aanwezig is
 • Een echte ‘spin in het web’ is

Ook interessant voor u:

 • Calamiteitenverlof - Jonge man op kantoor met een tablet in zijn handen

  Calamiteitenverlof: wat is het en hoe maak ik hier duidelijke afspraken over?

  Een onverwachte en vaak bijzondere situatie, vraagt om andere regels. Calamiteitenverlof, ook wel kort verzuimverlof genoemd, geeft uw medewerker de ruimte om onverwachte situaties op te lossen. Tijdens dit verlof bent u als werkgever verplicht om het salaris door te betalen. We raden u daarom aan om hier duidelijke afspraken over te maken.

  Kennisbank
 • Bedrijfsarts in gesprek met een collega

  Wat doet een bedrijfsarts?

  Welke taken heeft een bedrijfsarts precies? En wat is het verschil tussen een arboarts en een bedrijfsarts? U leest het in dit artikel.
  Kennisbank
 • Flexibel werken voordeel voor medewerkers met kinderen

  Flexibel werken: dit betekent het

  Steeds meer werkgevers zien de voordelen van flexibel werken. Vooral voor medewerkers met kinderen kan dit een ideale oplossing zijn. Zij kunnen werk en privé beter combineren, hebben daardoor minder stress en presteren beter.
  Kennisbank