Wachtdagen bij ziekte

Als werkgever is het mogelijk om gebruik te maken van wachtdagen bij ziekte. Bij verzuim hoeft u uw zieke medewerker dan niet meteen loon te betalen. In dit artikel leest u wat wachtdagen bij ziekte precies zijn, hoe u wachtdagen kunt inzetten, en welke regels eraan verbonden zijn. Zo kunt u bekijken of het instellen van wachtdagen bij ziekte past bij uw bedrijf.

Wat zijn wachtdagen bij ziekte?

De eerste ziektedagen waarop uw zieke medewerker geen loon ontvangt zijn de wachtdagen. U kunt als werkgever alleen gebruikmaken van wachtdagen als u dit schriftelijk heeft afgesproken met uw medewerker, bijvoorbeeld in een cao of arbeidscontract. Als werkgever heeft u een loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Na de wachtdagen moet u minimaal 70% van het loon van uw zieke medewerker uitbetalen.

Wachtdagen bij ziekte

Hoeveel wachtdagen bij ziekte kunt u instellen?

Per ziekmelding mag u maximaal twee wachtdagen instellen. Wordt uw medewerker na de eerste ziekteperiode binnen vier weken weer ziek, dan wordt dit gezien als één ziekteperiode. U kunt dan niet weer opnieuw gebruikmaken van wachtdagen. Per jaar is er geen maximum aantal wachtdagen dat u mag instellen. Doordat er minimaal vier weken tussen de betermelding en een nieuwe ziekmelding moeten zitten, kan een medewerker in de praktijk nooit meer dan twintig wachtdagen per jaar krijgen.

Waarom zou u wachtdagen instellen?

Waarom zou u als werkgever wachtdagen bij verzuim instellen? Wachtdagen kunnen een drempel zijn voor uw medewerkers om zich ziek te melden, want het is natuurlijk niet fijn om minder loon uitgekeerd te krijgen. Ziek is ziek, maar is de drempel voor ziekmelding laag, dan kan onnodig verzuim binnen uw bedrijf flink oplopen. Een voorbeeld van onnodig verzuim is een medewerker die last heeft van lichte hoofdpijn na een avondje uit. Het instellen van wachtdagen is een manier om onnodig verzuim te voorkomen. Hierdoor kunt u als werkgever de verzuimkosten binnen uw bedrijf verlagen.

Hoe kunt u wachtdagen bij ziekte instellen?

U kunt wachtdagen bij ziekte alleen instellen in de volgende twee situaties:

 1. Als dit is opgenomen in de cao van uw branche;
 2. Als u dit heeft afgesproken met uw medewerkers en  heeft vastgelegd in hun arbeidsovereenkomst.

Gratis voorbeeld Verzuimprotocol

Het verzuimprotocol wordt ook wel ‘verzuimreglement’ of ‘spelregels verzuim’ genoemd. Bedrijven zijn volgens de Wet verbetering poortwachter verplicht een verzuimprotocol te hebben. Bekijk hier de checklist voor een verzuimprotocol en vraag een gratis voorbeeld aan.
Heeft uw medewerker het arbeidscontract met daarin de regeling over wachtdagen ondertekend, dan is hij of zij hiermee akkoord gegaan. Het is natuurlijk wel goed om uw medewerker op deze regeling te wijzen, zodat hier achteraf geen onduidelijkheid over bestaat. Meer informatie over wachtdagen bij ziekte en hoe uw bedrijf hiermee omgaat kunt u opnemen in uw verzuimprotocol of personeelshandboek. Dan kunt u bij vragen altijd hiernaar doorverwijzen.

Wat zijn de regels bij wachtdagen?

Wilt u wachtdagen instellen, maar is dit niet opgenomen in uw cao? Dan is het belangrijk dat u de regels zelf goed vastlegt. Hierbij moet u zich houden aan de wettelijke bepalingen, die u kunt vinden in Artikel 629 Burgerlijk Wetboek Boek 7.

In de wet staat onder andere dat u per verzuimgeval niet meer dan twee wachtdagen mag rekenen. U mag zelf regels en uitzonderingen toevoegen, bijvoorbeeld dat er geen wachtdagen worden toegepast als het verzuim is ontstaan door een bedrijfsongeval. De verzuimdagen van uw medewerkers moet u altijd goed bijhouden in uw administratie. Noteer de loonvrije wachtdagen duidelijk op de loonstroken. Zo bent u open richting uw medewerkers en ontstaan er achteraf geen onduidelijkheden. Op deze manier laat u zien een goed werkgever te zijn, waarop uw medewerkers kunnen vertrouwen en bouwen.

Wat zijn de voor- en nadelen van wachtdagen bij ziekte?

Er zijn verschillende voor- en nadelen van wachtdagen bij ziekte. Hieronder staan ze punt voor punt beschreven. Zo kunt u als werkgever goed beoordelen of een regeling over wachtdagen past bij uw bedrijf. De mogelijke voordelen van wachtdagen bij ziekte:

 1. Medewerkers melden zich minder vaak ziek, waardoor uw verzuimcijfers lager worden;
 2. Minder verzuim binnen uw bedrijf betekent dat uw verzuimkosten lager worden;
 3. Er is minder uitval door verzuim binnen uw bedrijf, waardoor de werkdruk voor andere medewerkers niet hoger wordt;
 4. Alle genoemde punten kunnen ertoe leiden dat uw medewerkers productiever zijn en de bedrijfsresultaten beter worden.

Er zijn natuurlijk ook nadelen van een regeling over wachtdagen bij ziekte, zoals:

 1. Medewerkers die ziek zijn komen toch naar kantoor, en kunnen zo andere medewerkers aansteken;
 2. Medewerkers kunnen de regeling zien als een slechte arbeidsvoorwaarde, waardoor zij liever voor een andere werkgever kiezen;
 3. De regeling kan leiden tot minder werkplezier bij uw medewerkers;
 4. Medewerkers blijven te lang doorwerken en gaan over hun grenzen heen, waardoor zij uiteindelijk langdurig kunnen uitvallen.

Wat zijn wachtdagen bij de verzuimverzekering?

De wachtdagen bij een verzuimverzekering zijn niét hetzelfde als de wachtdagen waarover wij in dit artikel spreken. Bij een verzuimverzekering wordt dan de eigenrisicoperiode bedoeld: de periode waarin u als werkgever de loondoorbetaling voor eigen rekening neemt. Bij Sazas kunt u kiezen uit eigenrisicoperiodes van 2, 6, 13 of 26 weken.

Wachtdagen bij ziekte door corona

Bij verzuim door corona gelden de normale regels bij ziekte. Staat in de cao of het arbeidscontract vermeld dat er wachtdagen zijn bij ziekte, dan gelden deze wachtdagen ook bij ziekte door corona.

Hoeveel wachtdagen bij ziekte bij een parttime medewerker?

Ook bij uw medewerkers met een parttime dienstverband kunt u één of twee wachtdagen instellen per verzuimperiode. Net als bij uw fulltime medewerkers, moet de regeling voor wachtdagen zijn opgenomen in de cao of het arbeidscontract. De wachtdagen worden bij uw parttime medewerker toegepast op de dagen dat hij of zij zou werken.

Wachtdagen bij ziekte uitzendkrachten

Heeft u als werkgever uitzendkrachten in dienst? Wordt uw uitzendkracht ziek, dan kan hij of zij recht hebben op een Ziektewet-uitkering. Ook hier gelden één of twee wachtdagen voordat de zieke uitzendkracht de uitkering krijgt. In de cao voor uitzendkrachten staan afspraken over loondoorbetaling bij ziekte. Meer informatie kunt u verkrijgen bij het uitzendbureau.

Ook interessant voor u:

 • Preventie 19 of minder medewerkers agrarisch en groen 3 (1)

  Bekijk cao

  Dit is de agrarische bedrijfsverzorging. Hier vallen o.a. de ... en ... onder. Bekijk het cao via de link.
  Bekijk cao
 • Sazas ziekte tijdens proeftijd

  Ziekte tijdens proeftijd

  De proeftijd is een periode waarin u als werkgever kennismaakt met een nieuwe medewerker. Hoe zit dit als uw medewerker tijdens proeftijd ziek wordt?
  Kennisbank
 • Goed werkgeverschap

  Wat is goed werkgeverschap?

  U hoort de term misschien vaker: goed werkgeverschap. Dit wordt gezien als onderdeel van duurzame inzetbaarheid van personeel. Maar wat maakt u nou een goed werkgever?
  Kennisbank
 • Verzuim kost meer dan alleen geld

  Wat kost ziekteverzuim en waaruit bestaan deze kosten?

  Verzuimkosten kunnen oplopen tot wel € 405,- per dag. U betaalt als werkgever niet alleen het loon door, maar u bent ook geld kwijt aan andere zaken. We leggen de verschillende kosten van ziekteverzuim aan u uit.
  Kennisbank

Agrarische Bedrijfsverzorging

Lorem ipsum dolor sit amet. In doloremque eius non officia asperiores quo quas ipsum et sint tempora aut dolores incidunt. At tempore eligendi At explicabo omnis aut quae beatae nam assumenda quia aut consequatur accusantium. Eum rerum omnis et porro impedit aut consectetur nihil id laudantium animi a nesciunt Quis qui recusandae nihil!