Uitkeringsklasse WIA: IVA

De afkorting IVA staat voor: Regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Een medewerker komt in de IVA als de kans klein is dat hij of zij ooit weer kan werken. De medewerker wordt dan volledig en duurzaam arbeidsongeschikt verklaard.

Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt

Wat wil dat zeggen volledig en duurzaam? Volledig betekent dat iemand 80% of meer arbeidsongeschikt is, volgens de regels van de wet WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Duurzaam betekent, letterlijk, voor een langere periode: een medisch stabiele of verslechterende situatie. Ook wordt onder duurzaam verstaan: een medische situatie waarbij er op lange termijn maar een  kleine kans op herstel bestaat. In zo´n geval ontvangt uw medewerker vanuit de IVA een uitkering van 75% van het laatstverdiende loon. Dit is het loon dat uw medewerker verdiende toen hij of zij nog kon werken (maximaal tot het SV loon - het loon waar de sociale verzekeringen over worden betaald).

Verplichtingen voor de werkgever

Ontvangt uw medewerker na 104 weken een IVA-uitkering dan vervallen voor u als werkgever alle verplichtingen op het gebied van re-integratie. De IVA-uitkering wordt niet aan u doorbelast.


PLUS-verzekering voor medewerkers

Bent u een ondernemer in de groene sector? Dan kunt u uw medewerkers een PLUS-verzekering aanbieden. Zo zorgt u ervoor dat uw medewerkers er beter voor staan bij langdurige ziekte. Uw medewerkers betalen de premie voor deze verzekering zelf. Door dit aan te bieden zorgt u voor een goede secundaire arbeidsvoorwaarde. De PLUS-verzekering geeft gedurende een langere periode een inkomensaanvulling bij arbeidsongeschiktheid. Ook tijdens de IVA. Gedurende de eerste vijf jaar WIA-jaren ontvangt de medewerker 10% aanvulling op de uitkering. De medewerker ontvangt dit dus extra bovenop de IVA-uitkering. Dat houdt het inkomen van een medewerker ook tijdens arbeidsongeschiktheid beter op peil. 

Inkomen Gezond verzekering voor overig mkb

Voor mkb-werkgevers die niet werkzaam zijn in de agrarische en groene sector bieden we de Sazas Inkomen Gezond verzekering. Ook deze verzekering zorgt voor aanvulling van het inkomen wanneer een medewerker arbeidsongeschikt raakt. De eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid betaalt u voor de medewerker het loon door, dit bent u wettelijk verplicht. Dit is minimaal 70% van het loon van de medewerker. Vaak is dit voor bedrijven in een cao geregeld en kunnen hier andere (aanvullende) afspraken over zijn gemaakt. Blijft de medewerker langdurig arbeidsongeschikt? Dan heeft de medewerker mogelijk recht op een uitkering van de overheid: de WIA-uitkering. In de meeste gevallen daalt het inkomen nog verder wanneer een medewerker langdurig arbeidsongeschikt raakt. De Inkomen Gezond verzekering zorgt ervoor dat het inkomen van de arbeidsongeschikte medewerker op peil blijft, dus ook tijdens de IVA. Gedurende de eerste vijf jaar WIA-jaren ontvangt de medewerker 10% aanvulling op de uitkering. De medewerker ontvangt dit dus extra bovenop de IVA-uitkering. Daarnaast vult de Inkomen Gezond verzekering de uitkering ook aan als er sprake is van het WGA hiaat. Dat kan zelfs doorlopen tot de AOW-leeftijd. De verzekering kunt u in combinatie met onze verzuimverzekering afsluiten. Ga voor meer informatie naar de productpagina van de Inkomen Gezond verzekering.

Terug naar overzicht WIA

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: