Transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte

Kan uw zieke medewerker na twee jaar niet meer terugkeren in zijn of haar (aangepaste) functie? Dan kunt u het contract stopzetten. Sinds 1 juli 2015 heeft uw medewerker dan recht op een transitievergoeding. Deze ontslagvergoeding is een derde maandsalaris per gewerkt jaar, bij een dienstverband tot 10 jaar.

Vanaf 1 januari 2020 is bij ontslag voor iedereen een transitievergoeding van een derde maandsalaris per gewerkt jaar van toepassing. Het aantal jaren dat de medewerker bij u werkte maakt daarbij geen verschil. De maximale transitievergoeding is voor 2023 € 89.000,- of een jaarsalaris bij een inkomen dat hoger is dan € 89.000,-. Ieder jaar wordt het maximum opnieuw bepaald (geïndexeerd). Hierbij wordt gekeken naar de ontwikkeling in de contractlonen. 

Overeenkomst

Whitepaper Langdurig ziekteverzuim voorkomen

Langdurig ziekteverzuim bij uw klanten voorkomen? Om uw klanten beter te kunnen bijstaan met raad en daad, gaan we in dit whitepaper in op de kosten van verzuim.

Wat is een transitievergoeding bij ziekte?

Is een medewerker meer dan twee jaar ziek, dan mag de werkgever bij UWV ontslag aanvragen. In dat geval heeft de medewerker recht op een transitievergoeding bij een WIA-uitkering.

Wanneer recht op een transitievergoeding bij ziekte?

Een zieke medewerker heeft recht op een transitievergoeding als hij of zij meer dan twee jaar ziek is en de werkgever heeft ontslag aangevraagd bij UWV. De werkgever kan de betaalde transitievergoeding terugkrijgen via de Regeling compensatie transitievergoeding.

Hoe berekent u de hoogte van de transitievergoeding bij ziekte?

Wilt u de hoogte van de transitievergoeding berekenen, dan gaat u uit van 100% van het bruto maandsalaris, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Let op: als een medewerker ziek is, dan ontvangt hij of zij soms nog maar 70% van het laatst verdiende brutosalaris.

Compensatie transitievergoeding

Heeft u een medewerker ontslagen om langdurige arbeidsongeschiktheid? Was die medewerker bij het eindigen van het contract nog arbeidsongeschikt, en heeft u een transitievergoeding betaald? Dan kunt u met terugwerkende kracht hiervoor compensatie aanvragen via UWV. Dit kan bij dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015. De Wet compensatie transitievergoeding, die op 20 juli 2018 is gepubliceerd, maakt dit mogelijk. Deze vergoedingsregeling gaat vanaf 1 januari 2020 in met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. De bedoeling is om aanvragen vanaf 1 april 2020 mogelijk te maken.

Transitievergoeding tot bepaalde hoogte

U kunt compensatie aanvragen, maar deze is niet onbeperkt:

 • De compensatie is niet hoger dan de transitievergoeding waar uw medewerker recht op heeft op het moment dat uw loondoorbetalingsplicht eindigt.
 • Had u te maken met een loonsanctie van het UWV? Dan telt die periode niet mee bij de berekening van de hoogte van de compensatie.

Voorwaarden voor vergoeding

U komt niet automatisch in aanmerking voor een vergoeding. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. De belangrijkste zijn:

 • Uw zieke medewerker is twee jaar achter elkaar ziek geweest.
 • U kunt bewijzen dat het dienstverband is beëindigd.
 • U kunt bewijzen dat u kosten heeft gemaakt door de arbeidsongeschiktheid.

Tot wanneer kunt u compensatie aanvragen?

Dit hangt af van de datum van de betaling van de transitievergoeding. Is de transitievergoeding volledig betaald vóór 1 april 2020? Dan kunt u uw aanvraag doen tot en met 30 september 2020. Is de transitievergoeding volledig betaald op of na 1 april 2020? Dan moet u uw aanvraag doen binnen 6 maanden nadat u de transitievergoeding heeft betaald.

Transitievergoeding: handig om te weten

 • Hebben u en uw zieke medewerker in goed overleg na 2 jaar afscheid van elkaar genomen en is daar een vergoeding voor afgesproken? Dan geldt deze compensatieregeling ook. Maar, de compensatie zal niet hoger zijn dan de transitievergoeding die u had moeten betalen als de arbeidsovereenkomst door opzegging of ontbinding was beëindigd.
 • Is er in de situatie tussen u en uw medewerker wettelijk gezien geen recht op een transitievergoeding, maar u betaalt deze wel? Dan wordt dit niet gecompenseerd.
 • Uw compensatie wordt betaald vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier staat een verhoging van de algemene Awf-premie tegenover.

Let op

De verdere uitwerking van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans kan van invloed zijn op de compensatieregeling. Deze kan hierdoor nog wijzigen op bepaalde punten. In het najaar van 2018 zal Minister Koolmees van Sociale zaken en werkgelegenheid hier meer duidelijkheid over geven.

◄ Terug naar overzicht WIA


Meer rond dit onderwerp:

 • WAB-wet-arbeidsmarkt-in-balans

  De WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) komt eraan

  De nieuwe wet moet het voor werkgevers aantrekkelijker en minder risicovol maken om mensen in vaste dienst te nemen. Voor medewerkers met een flexibel contract moet er meer kans op zekerheid ontstaan. Lees wat dit voor u betekent.
  Nieuws
 • wat is de wia

  Wat is de WIA?

  Een medewerker die langdurig ziek is, krijgt na twee jaar arbeidsongeschiktheid te maken met de WIA. Wat is dit? Wat moet ik ervan weten? Wij leggen het u uit.
  Kennisbank