Transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte

Kan uw medewerker na twee jaar ziekte nog steeds niet werken? Dan kunt u als werkgever zijn of haar contract stopzetten. In dat geval heeft uw zieke medewerker recht op een geldbedrag, de zogenaamde transitievergoeding. Sinds 2020 is de hoogte van de transitievergoeding een derde brutomaandsalaris per gewerkt jaar. Let wel: de hoogte van de vergoeding is tot een bepaald maximum. Ook wordt de hoogte van deze vergoeding ieder jaar opnieuw bepaald (geïndexeerd). In dit artikel gaan we in op enkele veelgestelde vragen over over transitievergoeding. Ook leggen we uit hoe u de hoogte van de transitievergoeding bij ziekte kunt berekenen en hoe compensatie via UWV werkt.

Overeenkomst

Veelgestelde vragen: transitievergoeding

Wat is een transitievergoeding bij ziekte?

Een transitievergoeding is een geldbedrag voor medewerkers, waarvan het contract na twee jaar door de werkgever wordt gestopt. Dat kan ook gebeuren na twee jaar ziekte.

Wanneer recht op transitievergoeding bij ziekte?

Een zieke medewerker heeft recht op een transitievergoeding bij een WIA-uitkering als hij of zij via UWV wordt ontslagen na twee jaar ziekte.

Is er een maximale transitievergoeding?

Ja. De transitievergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. Per 1 januari 2024 is de hoogte maximaal € 94.000,- bruto. Als het jaarsalaris hoger is dan € 94.000,-, is de transitievergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris.

Whitepaper 'Medewerkers met schulden'

Medewerkers met schulden hebben grote zorgen; dat kan ook gevolgen hebben voor uw bedrijf. In dit whitepaper helpen wij u om geldproblemen bij uw medewerkers te herkennen en geven we tips om deze te voorkomen en samen op te lossen.

Hoe berekent u de hoogte van de transitievergoeding bij ziekte?

Wilt u de hoogte van de transitievergoeding berekenen, dan gaat u uit van 100% van het brutomaandsalaris, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering. Ontvangt de zieke medewerker ook één of meer van onderstaande bedragen? Dan moet u deze bedragen bij het berekenen van de transitievergoeding ook meenemen:

 • Ploegentoeslagen;
 • Overwerkvergoedingen;
 • Bonussen;
 • Winstuitkeringen;
 • Variabele eindejaarsuitkeringen.

Soms valt de transitievergoeding van een werkgever aan een zieke medewerker lager uit als de werkgever kosten heeft gemaakt. Dat mag als deze kosten zijn gemaakt om de zieke medewerker aan ander werk te helpen. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van omscholing, coaching of begeleiding bij ontslag (outplacement).

 

Compensatie transitievergoeding

Heeft u een medewerker ontslagen na twee jaar arbeidsongeschiktheid? En heeft u een transitievergoeding betaald? Dan kunt u binnen zes maanden na betaling van de volledige vergoeding bij UWV compensatie aanvragen. De compensatie is beperkt:

 • De compensatie is niet hoger dan de transitievergoeding waarop uw medewerker recht had toen uw loondoorbetalingsplicht eindigde;
 • Had u te maken met een loonsanctie van UWV? Dan telt de periode van de loonsanctie niet mee bij de berekening van de hoogte van de compensatie.

Voorwaarden compensatie transitievergoeding

Als werkgever krijgt u geen automatische compensatie voor een transitievergoeding: hieraan zijn namelijk voorwaarden verbonden. De belangrijkste voorwaarden voor compensatie van de transitievergoeding zijn:

 • Uw zieke medewerker is na twee jaar ziekte ontslagen;
 • U kunt bewijzen dat het dienstverband van deze medewerker is beëindigd;
 • Uw medewerker heeft wettelijk recht op een transitievergoeding, die door u is betaald.

Wilt u compensatie voor de transitievergoeding aanvragen? Dan moet u dit doen binnen zes maanden nadat u de vergoeding volledig heeft betaald.

Transitievergoeding: handig om te weten

 • Heeft u samen met uw zieke medewerker in goed overleg na twee jaar afscheid van elkaar genomen? En is daarvoor een vergoeding afgesproken? Dan geldt de compensatieregeling ook. De compensatie zal niet hoger zijn dan de transitievergoeding die u had moeten betalen als de arbeidsovereenkomst door opzegging of ontbinding was beëindigd;
 • Is er in de situatie tussen u en uw zieke medewerker wettelijk gezien geen recht op een transitievergoeding, maar u betaalt deze wel? Dan wordt dit niet gecompenseerd;
 • Over de periode waarin u als werkgever het dienstverband ‘slapend’ hield wordt een transitievergoeding opgebouwd, maar hiervoor wordt u niet gecompenseerd;
 • Uw compensatie wordt betaald vanuit het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Dit fonds ontstond in 1967, als onderdeel van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Intussen is de Aof uitgebreid en worden meer uitkeringen vanuit dit fonds betaald.

Deze informatie is met zorg samengesteld en wordt regelmatig geactualiseerd. Toch kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is. Als dit het geval is, dan verwijzen wij u naar onze disclaimer.


◄ Terug naar overzicht WIA


Meer rond dit onderwerp:

 • Wat is de WIA

  Wat is de WIA?

  Een medewerker die langdurig ziek is, krijgt na twee jaar arbeidsongeschiktheid te maken met de WIA. Wat is dit? Wat moet ik ervan weten? Wij leggen het u uit.
  Kennisbank
 • Poortwachtergarantie

  Poortwachter­garantie

  Onze Poortwachtergarantie betekent dat als u een loonsanctie van UWV opgelegd krijgt, wij die betalen. Geeft zekerheid en u loopt geen financieel risico.
  Kennisbank
 • Loonsanctie UWV bij ziekte

  Loonsanctie bij ziekte

  Loonsanctie UWV bij ziekte: wat is het en hoe kan u het als werkgever voorkomen? In dit artikel beantwoorden we uw vragen.

  Kennisbank