Poortwachtergarantie

U kunt er als werkgever op rekenen dat Sazas, bij ziekte van uw medewerker, voor u klaarstaat. Om u te helpen, maar ook bij het volgen van de regels die de Wet verbetering poortwachter stelt. Wij ondersteunen u hierbij en dit gebeurt natuurlijk altijd in samenwerking met u. Dit is belangrijk, want als ziekte langdurige arbeidsongeschiktheid wordt, krijgt u na twee jaar te maken met het UWV.

Wij staan voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Daarom geven wij, bij de combinatie van onze verzuimverzekering met arbodienstverlening Compleet, gratis de Poortwachtergarantie. De Poortwachtergarantie geldt voor nieuwe ziektegevallen vanaf 1 januari 2017.

Poortwachtergarantie van Sazas

Wat is de Poortwachtergarantie?

Is uw zieke medewerker na twee jaar ziekte nog niet, of niet volledig aan het werk? Dan beoordeelt UWV of u én uw medewerker voldoende hebben gedaan om uw medewerker te re-integreren. Dit wordt de Poortwachtertoets genoemd.

Als UWV oordeelt dat er onvoldoende re-integratieactiviteiten zijn uitgevoerd, dan bent u verplicht het loon van uw medewerker maximaal één jaar langer door te betalen. Heeft u onze verzuimverzekering in combinatie met de arbodienstverlening Compleet afgesloten? Dan heeft u recht op Poortwachtergarantie. Dit betekent dat als UWV u een loonsanctie oplegt, wij u een vergoeding betalen. Dit is maximaal 70% van het jaarloon dat uw medewerker verdiende op de eerste ziektedag.

Heeft u alleen de verzuimverzekering bij ons afgesloten? Dan heeft u geen recht op Poortwachtergarantie. Dit betekent dat als UWV u een loonsanctie oplegt, de kosten van het derde jaar loondoorbetaling volledig voor uw rekening zijn.


Wat zijn de voorwaarden voor de Poortwachtergarantie?

Om voor de Poortwachtergarantie in aanmerking te komen gelden wel enkele voorwaarden. Er wordt gekeken of u zich houdt aan de Wet verbetering poortwachter en de adviezen van de arbodienst opvolgt. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat we voorkomen dat uw medewerkers uitvallen. Daarom hebben we ook de voorwaarde gesteld dat u als werkgever een actuele RI&E moet hebben. Hét instrument om risico’s in kaart te brengen, verbeteringen door te voeren en daarmee ook onnodig verzuim te voorkomen. Als u de zaken dus netjes op orde heeft en voldoet aan alle wettelijke verplichtingen rondom arbo en verzuim, heeft u recht op onze Poortwachtergarantie.


Wat zijn de voordelen?

 • Het geeft u zekerheid.
 • U loopt geen financieel risico als u samen met ons de stappen doorloopt die nodig zijn.
 • U ondersteunt actief de re-integratie van uw zieke medewerkers en houdt zo uw verzuimkosten laag.
 • U laat binnen uw bedrijf zien dat u serieus omgaat met de aanpak van verzuim.

Meer informatie

Meer weten over onze Poortwachtergarantie? Neem dan contact op met onze klantenservice.

◄ Terug naar overzicht Wet verbetering poortwachter


Ook interessant voor u:

 • Sazas, uw verzuimspecialist voor het mkb

  Verzuimverzekering

  Verzeker loondoorbetaling van zieke medewerkers en voorkom hoge kosten. Lees meer over onze verzuimverzekering en uw keuzemogelijkheden.

  VERZEKERING
 • Samen werken aan re-integratie

  1e, 2e en 3e spoor

  In de Wet verbetering poortwachter staan regels waaraan werkgevers en medewerkers bij langdurig verzuim, zich tijdens de eerste twee ziektejaren moeten houden. Wordt een medewerker langdurig ziek, dan werkt u er samen aan om hem of haar weer fit aan het werk te krijgen in een passende functie. Dit traject begint met spoor 1. Afhankelijk van de situatie kan spoor 2 worden ingezet of spoor 3. Wat houdt dit precies in?
  Artikel