Vakantiedagen uitbetalen of opnemen: waaraan moet u als werkgever denken?

Vakantie is belangrijk voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van uw medewerkers. Daarom bouwen alle medewerkers tijdens hun dienstverband vakantiedagen op. In de meeste gevallen gebruiken zij deze dagen om op vakantie te gaan, of om een paar dagen vrij van werk te zijn. Maar soms maken medewerkers hun vakantiedagen niet op, en kiezen zij voor het uitbetalen van vakantiedagen. In welke gevallen mag dit en waarmee kunt u als werkgever rekening houden?

Vakantiedagen uitbetalen of opnemen

Wanneer vakantiedagen uitbetalen

Mag een medewerker zijn of haar vakantiedagen laten uitbetalen? Dit mag, maar dit geldt alleen voor de bovenwettelijke vakantiedagen. De wettelijke vakantiedagen moet een medewerker verplicht opnemen en mag u als werkgever niet uitbetalen. Hieronder leggen we kort het verschil uit tussen de twee soorten vakantiedagen.


Het verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

Een medewerker heeft wettelijk recht op vier keer het aantal uur dat hij of zij per week werkt aan vakantiedagen. Bij een fulltime werkweek van veertig uur is dit dus honderdzestig uur, wat neerkomt op twintig vakantiedagen per jaar. Dit zijn de wettelijke vakantiedagen. Hierop heeft iedere medewerker recht en deze dagen moeten verplicht worden opgenomen. Het is dus niet toegestaan wettelijke vakantiedagen uit te betalen.

De meeste bedrijven bieden meer vakantiedagen aan dan dit wettelijke minimum. De dagen die bovenop het minimum komen heten bovenwettelijke vakantiedagen. Het aantal bovenwettelijke vakantiedagen is vaak vastgelegd in een cao of individuele arbeidsovereenkomst. De bovenwettelijke vakantiedagen mogen wél worden uitbetaald, als een medewerker daarom vraagt.

Whitepaper: Ziekte in het buitenland; hoe gaat u ermee om?

Stel: een medewerker is ziek en wil op vakantie naar het buitenland. Of een medewerker wordt ziek terwijl hij of zij al in het buitenland is. Hoe gaat u daarmee als werkgever om en welke invloed heeft dit op de vakantiedagen van de medewerker? U leest het in ons whitepaper 'Zieke in het buitenland; hoe gaat u ermee om?

Vakantiedagen uitbetalen bij ontslag of einde dienstverband

Voor het uitbetalen van vakantiedagen bij ontslag of einde dienstverband gelden andere regels. Als een medewerker nog vakantiedagen heeft en zijn of haar dienstverband afloopt, moet u alle vakantiedagen uitbetalen als daarom wordt gevraagd. Ook als dit om wettelijke vakantiedagen gaat.


Registreren van vakantiedagen

Hebben uw medewerkers richting het einde van het jaar nog vakantiedagen over? Dan is het belangrijk om dit op tijd aan hen te melden. Zo voorkomt u dat medewerkers hun vakantiedagen niet opnemen. Ook is het verstandig om bij ontslag het verlofsaldo van een medewerker op te nemen in de beëindigingsovereenkomst. Hiermee voorkomt u onduidelijkheid.

Er zijn verschillende manieren om verlof en vakantiedagen op te schrijven. Veel bedrijven kiezen voor een computerprogramma waarmee het verlof van medewerkers goed kan worden bijgehouden. Met een goede verlofadministratie kunt u makkelijk de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen uit elkaar houden.


Vakantietoeslag

Naast de opgebouwde wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen, heeft een medewerker ook recht op vakantiegeld. Een medewerker bouwt tijdens ieder jaar vakantiegeld op. Dat vakantiegeld wordt één keer per jaar door u uitbetaald. Meestal vindt de uitbetaling van vakantiegeld in mei plaats. Als een medewerker wordt ontslagen, heeft hij of zij recht op vakantiegeld dat tot het ontslag is opgebouwd. Dit betaalt u met een eindrekening uit, samen met eventuele andere zaken (zoals ongebruikte vakantiedagen).


Vakantiedagen uitbetalen en belasting

Goed om te weten: een medewerker betaalt over uitbetaalde vakantiedagen meer belasting dan over het salaris. Vakantiedagen vallen namelijk bij de belastingaangifte onder ‘bijzonder tarief.’ Daarmee stelt de Belastingdienst vakantiedagen gelijk aan bijvoorbeeld vakantiegeld, bonussen en een dertiende maand. Hoe hoog de te betalen belasting is, is onder andere afhankelijk van het salaris. Als een medewerker weinig aan de uitbetaalde vakantiedagen overhoudt, kunt u als werkgever adviseren toch de (doorbetaalde) vakantiedagen op te nemen. Rustdagen en vakantie zijn namelijk ook veel waard.


Ook interessant voor u

 • Bovenwettelijke vakantiedagen: wat zijn het en hoe zit het bij ziekte?

  Bovenwettelijke vakantiedagen: wat zijn het en hoe zit het bij ziekte?

  In Nederland zijn er twee soorten vakantiedagen: wettelijke en bovenwettelijke. Voor bovenwettelijke vakantiedagen gelden andere regels dan voor wettelijke vakantiedagen. Wat is het verschil tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen? En hoe zit het met de vakantiedagen bij ziekte?
  kennisbank
 • Ziek Op Vakantie

  Whitepaper: Ziekte in het buitenland

  In onze whitepaper 'Ziekte in het buitenland; Hoe ga je ermee om?' nemen we eerst drie verschillende vaak voorkomende situaties onder de loep. Vervolgens gaan we in op het verzuimprotocol en de regels rondom de vakantiedagen.
  Whitepaper