Signalen en herkennen van ziekteverzuim

Factoren ziekteverzuim

Ziekteverzuim komt vaak door (een combinatie van) fysieke en psychische klachten. Deze factoren spelen mee:

 • Privé
  Hoe is de thuissituatie? Zijn er spanningen? Heeft een ziek kind verzorging nodig? Gaat uw werknemer binnenkort scheiden?
 • Werk
  Is de werkplek veilig? Zijn de arbeidsomstandigheden goed? Is het werk afwisselend? Is er onvrede op de werkvloer? Hoe is het werktempo? Hoe gaat het met het bedrijf (ontslagrondes of een reorganisatie)?
 • Sociaal
  Hoe is de werksfeer onderling? Zijn er spanningen tussen collega's? Zijn er pesterijen of taalproblemen? Hoe is de relatie tussen leidinggevenden en de collega's? Is er ruimte om over het werk te praten bij functioneringsgesprekken of werkoverleggen?

Hoe signaleert u toekomstig verzuim?

Wees alert en zorg dat u betrokken bent bij uw werknemers. Dan merkt u snel als iets verandert. Let op deze signalen:

 • Uw werknemer geeft aan dat hij fysieke of psychische klachten heeft.
 • Collega's wijzen erop dat het niet goed gaat met hun collega.
 • Er zijn problemen in het privéleven van uw werknemer.
 • Uw werknemer ziet er vermoeid en verwaarloosd uit.
 • Uw werknemer reageert snibbig, is angstig, prikkelbaar of juist besluiteloos.
 • Het gedrag verandert: slechtere prestaties, minder omgaan met collega's. problemen met klanten of vaker te laat.

Hoe gaat u om met verzuimsignalen?

 • Spreek de werknemer aan
  Geef aan wat u opvalt en vraag wat er aan de hand is. Neem de tijd voor het verhaal van uw werknemer. Ga niet in discussie over klachten, maar toon begrip.
 • Denk mee en denk in oplossingen
  Wijs niet op fouten, maar neem de tijd om goed te luisteren. Praat ook over oplossingen. Geef steun, toon uw betrokkenheid en laat uw werknemer zien dat u er voor hem of haar bent. Zoek samen naar een oplossing. Bied ruimte voor aangepast werken en zoek oplossingen buiten de ziektewet. Door uw proactieve reactie voorkomt u ziekteverzuim.
Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: