Informatie over re-integratie

Bij re-integratie wordt gesproken over twee sporen om uw medewerker weer, geheel of gedeeltelijk, aan het werk te krijgen. Bij spoor 1 gebeurt dit binnen uw eigen bedrijf; bij spoor 2 bij een ander bedrijf. Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden om de duur van het verzuim te verkorten en uw schadelast in de hand te houden.

Als werkgever moet u daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Ook uw verzekeraar, de arbodienstverlener en interventiebureaus kunnen u helpen bij het zo snel mogelijk beter worden van uw zieke medewerker.

Re-integratie

Waar krijgt u mee te maken bij re-integratie?

Bij re-integratie is er sprake van twee sporen, afhankelijk of uw medewerker het werk binnen uw bedrijf hervat of bij een ander bedrijf. Het lukt het niet altijd om uw medewerker zonder hulp te laten re-integreren. Goede verzuimbegeleiding is bij langer verzuim belangrijk. Om het herstel te bevorderen zet u interventies in en werkt u met uw medewerker aan deelherstel.

Spoor 1, 2 en 3

Een re-integratietraject kent verschillende sporen:

Spoor 1: Dit geldt voor alle werkgevers en is bedoeld om zieke medewerkers zo snel mogelijk te laten re-integreren binnen het eigen bedrijf.

Spoor 2: Hierbij ligt de focus op uw medewerker. In overleg zoekt u samen naar een nieuwe functie buiten het bedrijf.

Spoor 3: Dit is alleen van toepassing als u als werkgever eigenrisicodrager bent voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten).

Deelherstel van uw medewerker

Re-integratie heeft het meest kans van slagen als u daar snel mee start. Veel werkgevers weten niet dat er mogelijkheden zijn tot gedeeltelijke re-integratie, als volledige re-integratie niet lukt. Dit noemen we deelherstel. Denk bijvoorbeeld aan een medewerker die deels zijn eigen werk uitvoert, of ander werk doet binnen uw bedrijf.

Interventies

Een interventie is een intensieve begeleiding die kan voorkomen dat uw medewerker uitvalt, of helpt uw zieke medewerker snel weer aan het werk te krijgen. Denk aan extra hulp - gericht op geestelijk of lichamelijk herstel, maar ook schuldhulpverlening.


Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Zowel werkgever als medewerker zijn verplicht om samen aan de re-integratie te werken. Als werkgever bent u uiteindelijk eindverantwoordelijk. Als UWV na twee jaar oordeelt dat u onvoldoende bijdrage aan de re-integratie heeft geleverd, kunt u een boete krijgen van maximaal één jaar extra loondoorbetaling.

Het is altijd goed om uw zieke medewerker zo snel mogelijk te laten re-integreren, zelfs als dit gedeeltelijk is. Het is ook prettig voor uw medewerker: het helpt om zich weer productief te voelen, en als de afstand tot de werkvloer klein blijft, hoeft het verzuim niet langer te duren dan nodig.

 

Re-integratie spoor 1 en spoor 2

Welke oplossing kan Sazas u bieden?

Het hangt af van uw situatie welke oplossing voor u geschikt is. Beantwoord de onderstaande vragen en zie de oplossing die het best bij uw bedrijf past.

Hoeveel medewerkers heeft u?
Bij welke sector hoort uw bedrijf?
Heeft u al een arbodienst?