Verzuim (verlagen)

Antwoord op veelgestelde vragen over verzuim en hoe u dit kunt verlagen.

Veelgestelde vragen

Wat kost verzuim eigenlijk?

Een zieke medewerker kost gemiddeld € 250,- per dag, maar dat kan snel oplopen. Als werkgever heeft u te maken met verschillende kosten. Denk bijvoorbeeld, naast de loondoorbetaling en kosten voor verzuimbegeleiding, ook aan tijdelijke vervanging en eventueel productieverlies. Zo zit u al snel op zo’n € 405,- per dag.

Wat kan ik doen om de verzuimduur te verkorten?

Wat u zelf kunt doen om de verzuimduur te verkorten, leest u in onze kennisbank.

Wat kan ik doen om te zorgen dat oudere medewerkers vitaal aan het werk blijven?

Wat u kunt doen om ervoor te zorgen dat oudere medewerkers vitaal aan het werk blijven, leest u in onze kennisbank.

Wat betekent spoor 1 en 2 re-integratie?

In de Wet verbetering poortwachter staan de regels waaraan werkgevers en medewerkers zich moeten houden bij langdurig verzuim tijdens de eerste twee ziektejaren. Vaak hoort u de termen: spoor 1 en 2 re-integratie. In onze kennisbank vindt u uitleg over deze begrippen.

Welke verplichtingen heeft een medewerker bij ziekte?

Bij verzuim hebben zowel werkgever als medewerker rechten en regels waar men zich aan moet houden. Welke regels voor uw medewerker gelden, kunt u lezen in onze kennisbank.