Arbopakket Compleet

Heeft u naast de Sazas Verzuimverzekering ook Arbopakket Compleet afgesloten? Dan nemen wij alle verplichte zaken rondom verzuimbegeleiding, re-integratie en casemanagement uit handen. Het doel is om uw medewerker weer zo snel mogelijk op een verantwoorde manier aan het werk te krijgen en u maximaal te ontzorgen.

Wilt u het Arbopakket Compleet afsluiten of meer informatie ontvangen? Laat dan uw gegevens achter, wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Liever direct contact? Onze klantenservice is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 17.30 uur. Bel 088 56 79 100 of stuur een e-mail naar info@sazas.nl.

Neem contact op

Arbodienstverlening goed geregeld bij Sazas

Wat is het Arbopakket Compleet?

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de begeleiding en re-integratie van uw zieke medewerker(s). De acties die u moet nemen staan in de Wet verbetering poortwachter. De arbodienst helpt u en uw zieke medewerker(s) daarbij. Met het Arbopakket Compleet regelt u het hele proces van verzuimbegeleiding. Naast arbodienstverlening, krijgt u bij het Arbopakket Compleet ook begeleiding van onze verzuimexperts, WIA-experts en regresspecialist en voldoet u gelijk aan de wettelijke eisen.

U kunt het Arbopakket Compleet alleen afsluiten in combinatie met de Sazas Verzuimverzekering.


Wat regelt u met het Arbopakket Compleet?

Met het Arbopakket Compleet regelt u alles rondom verzuim. Hieronder ziet u een overzicht van alle zaken die worden geregeld met het Arbopakket Compleet:

 • Het verwerken van verzuim- en herstelmeldingen.
 • Twee dagen na ziekmelding van een medewerker contact met de werkgever via een digitale intake.
 • Op basis van deze intake wordt de best passende vervolgactie bepaald;
 • Werkhervattingsgesprek met een arboprofessional (casemanager) en/of bedrijfsarts zodra de verwachting bestaat dat het verzuim langer gaat duren en eventueel noodzakelijke vervolgafspraken.
 • Opstellen van de wettelijk verplichte probleemanalyse en hulp bij het maken van het voorstel Plan van Aanpak.
 • Signalering van interventiemogelijkheden en bemiddeling bij de uitvoering door (externe) re-integratie dienstverleners.
 • Werkplekonderzoek en –advies door een arboprofessional, in het geval er sprake is van lichamelijke klachten en werkplekaanpassing daarbij een oplossing kan zijn.
 • Driegesprek arboprofessional met werkgever en medewerker wanneer onderlinge afstemming nodig is.
 • Na accordering van het Plan van Aanpak door werkgever en medewerker, zeswekelijkse evaluaties met werkgever en medewerker.
 • Doorzenden verzuimmeldingen aan het UWV (42 weken).
 • Melding beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Opstellen re-integratieverslag voor de WIA-aanvraag.
 • Het voeren van noodzakelijk overleg met UWV en/of curatieve sector (o.a. huisarts, specialist).
 • Schriftelijke terugkoppeling van de voortgang van de begeleidingsactiviteiten aan de medewerker vanaf het moment van ondertekening van het Plan van Aanpak door werkgever en medewerker.
 • Terugkoppelen van herstelberichten, uitsteldata en rapportages aan Sazas.
 • Signaleren van verhaalsrecht door onze regresspecialist.
 • Mede onderkennen van vangnetsituaties en het doorzenden van deze verzuimmeldingen naar UWV.
 • Signalering van het moment dat de eerstejaarsevaluatie moet worden opgesteld en eventueel benodigde ondersteuning daarbij.
 • Mogelijkheid om gebruik te maken van het preventiespreekuur van de bedrijfsarts.
 • Bezoek van de werkplek door bedrijfsarts en/of arboprofessional indien daar aanleiding voor is.
 • De mogelijkheid van een second opinion door medewerker na overleg met de eigen bedrijfsarts.

Wat zijn de voordelen van het Arbopakket Compleet?

Arbopakket Compleet biedt een aantal voordelen. Hieronder ziet u de belangrijkste voordelen op een rij:

 • Poortwachtergarantie;
 • Begeleiding na de tweede ziektedag;
 • Volledige vergoeding van door onze deskundigen geadviseerde interventies;
 • Inzet van onze experts op het gebied van verzuim, WIA en regres;
 • Inzet van de juiste arboprofessionals;
 • Snel en gemakkelijk een ziekmelding doorgeven in de online omgeving MijnSazas.

Veelgestelde vragen Arbopakket Compleet

Voor wie is het Arbopakket Compleet?

Voor werkgevers. U kunt het Arbopakket Compleet afsluiten in combinatie met onze Verzuimverzekering.

Is het verplicht om het Arbopakket Compleet af te sluiten?

Nee, het is niet verplicht om naast onze verzuimverzekering het Arbopakket Compleet af te sluiten. Als werkgever bent u wel verplicht om een arbodienst te hebben. Maar u kunt dit ook los van de verzuimverzekering regelen. Als u het Arbopakket Compleet naast uw verzuimverzekering afsluit, dan regelt u wel alles rondom verzuim in 1 keer: loondoorbetaling, verzuimbegeleiding en re-integratie.

Wat is de poortwachtergarantie bij het Arbopakket Compleet?

Als werkgever moet u voldoen aan de Wet verbetering poortwachter. Hierin zijn stappen vastgelegd die u en uw zieke medewerker(s) moeten volgen. Doet u dit niet of onvoldoende, dan kunt u een loonsanctie (boete) krijgen van UWV. Dit kan betekenen dat u het loon van uw zieke medewerker nog maximaal een jaar langer moet doorbetalen. Met Arbopakket Compleet krijgt u goede begeleiding waardoor het risico op een sanctie heel klein is. Legt UWV toch een sanctie op? Dan betalen wij deze voor u.

Welke interventies worden er vergoed bij Arbopakket Compleet?

In het eerste en tweede ziektejaar vergoedt Sazas interventies volledig. Wel moeten de interventies noodzakelijk zijn en geadviseerd worden door de bedrijfsarts of arboprofessional.

Wanneer start de verzuimbegeleiding bij Arbopakket Compleet?

Na 2 dagen nemen we contact op met u en uw zieke medewerker via de mail. Dit noemen we de digitale intake. Op basis van de intake stemmen we af wat de beste aanpak van het verzuim is. Dit kan bijvoorbeeld een werkplekonderzoek of werkplekadvies zijn als er sprake is van fysieke klachten. Of een ander traject als het gaat om psyhische klachten.


Het Arbopakket Compleet afsluiten

U kunt het Arbopakket Compleet alleen afsluiten in combinatie met de Sazas Verzuimverzekering. Wilt u meer informatie? Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. Of neem zelf contact op met onze ervaren klantadviseurs voor persoonlijk advies. Bel 088 56 79 100 of stuur een e-mail naar info@sazas.nl.


Ook interessant voor u:

 • Arbodienstverlening

  Arbodienstverlening

  Met onze arbodienstverlening begeleiden we uw zieke medewerker. Met als doel: een gezonde en snelle terugkeer op de werkvloer.
  VERZUIMDIENST
 • Medewerkers van een kwekerij bekijken het verzuimprotocol

  Verzuimprotocol

  Het verzuimprotocol wordt ook wel ‘verzuimreglement’ of ‘spelregels verzuim’ genoemd. Bedrijven zijn volgens de Wet verbetering poortwachter verplicht er een te hebben. Bekijk hier de checklist en download een voorbeeld.
  Kennisbank