Aantal keer gelezen:
 2770


Chronisch ziek en werk

Bijna de helft van de bevolking heeft een chronische ziekte. Dit aandeel neemt toe met de leeftijd. Met de vergrijzing is iedereen die kan werken straks hard nodig op de arbeidsmarkt. Daarom is het belangrijk dat u weet wat uw bedrijf voor uw chronisch zieke medewerker kan betekenen. En dat is meer dan u denkt.

Begeleiding van uw chronisch zieke medewerker is belangrijk voor uw bedrijf en uw medewerker. Door preventie kunt u verzuim voorkomen. Daarom is het verstandig om regelmatig contact te hebben met uw medewerker om inzicht te krijgen en te houden over hoe het gaat op de werkvloer. Door te vragen of u hem/haar ergens mee kan helpen, ontstaat er een vertrouwelijke sfeer waardoor uw medewerker het gevoel krijgt dat hij/zij over de ziekte of beperking kan en mag praten. Een vertrouwensband zorgt ervoor dat zowel u als uw medewerker makkelijker praten over wat goed en minder goed gaat op het werk en kunt u samen kijken naar oplossingen.

Chronisch ziek

Risicogroepen

Bijna iedereen heeft of krijgt te maken met een chronische ziekte. Is het niet als mantelzorger, dan misschien als patiënt. Langdurig zieke medewerkers hebben misschien al een chronische ziekte.
Veel voorkomende chronische ziektes zijn: diabetes type 2, longaandoeningen, hart- en vaatziekten en kanker. Roken, overgewicht, maar ook overmatig alcoholgebruik zijn een extra risico voor het ontwikkelen van een chronische ziekte. Daarom is het van belang om medewerkers die door hun leefstijl of langdurige ziekte meer risico lopen een chronische ziekte te ontwikkelen extra in de gaten te houden en te begeleiden. Zo kunt u verzuim verkorten of voorkomen. Heeft u een chronisch zieke medewerker of neemt u er een in dienst, richt u zich dan op preventie.

Looncompensatie chronisch zieken

Veel werkgevers denken dat werkende mensen met een chronische ziekte vaker ziek zijn, maar dat is niet zo. Als ze ziek worden, duurt het over het algemeen wel langer voor ze aan het werk gaan.
Is uw medewerker twee jaar ziek en na twee jaar nog voor 35% arbeidsongeschikt? Dan krijgt uw medewerker een WGA-uitkering van UWV en heeft hij vijf jaar recht op een no risk-polis.
Deze no risk-polis geldt ook voor het aannemen van iemand die een WIA-beoordeling heeft gehad en bij u binnen vijf jaar als nieuwe medewerker in dienst komt.

Regelingen op een rij

Er zijn verschillende subsidies/regelingen om chronisch zieke medewerkers of mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of te houden. Mogelijk is een van onderstaande regelingen van toepassing op uw (toekomstige) medewerker:

 • No risk-polis: looncompensatie bij ziekte van uw medewerker.
 • Loondispensatie Wajong: toestemming van het UWV om minder dan het wettelijk minimumloon te betalen als u een medewerker met een Wajong-uitkering in dienst neemt.
 • Premiekorting banenafspraak: korting op de af te dragen premies en werkgeverslasten voor medewerkers met een arbeidsbeperking die onder de banenafspraak vallen.
 • Loonkostenvoordeel (LKV): tegemoetkoming in de loonkosten voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking.
 • Subsidie jobcoaching: subsidie voor een interne jobcoach voor medewerkers met een langdurige ziekte of handicap.
 • Subsidie werkplekaanpassing: subsidie voor aanpassen van de werkplek of voor hulpmiddelen voor medewerkers met een ziekte of handicap.

Voor meer informatie over deze financiële regelingen kunt u bij UWV terecht. U kunt ook het financieel cv bekijken om te zien of uw medewerker recht heeft op een regeling of subsidie.

Advies

Heeft u een chronisch zieke medewerker in dienst of denkt u erover iemand met een chronische ziekte aan te nemen? Dan kunt u als werkgever:

 1. Kennis en bewustwording over chronische ziektes vergroten: dit voorkomt onbegrip op de werkvloer.
 2. Dialoog en communicatie op de werkvloer verbeteren: door voortdurend te communiceren met de chronisch zieke medewerker heeft u bij (dreigende) uitval snel een goed beeld van de mogelijkheden en beperkingen van uw medewerker, zodat werkzaamheden en –omstandigheden snel kunnen worden aangepast.
 3. Preventie op de werkvloer verankeren: door de vragenlijst over het werkvermogen (WAI of Work Ability Index) te gebruiken, krijgt u inzicht in het werkvermogen van uw medewerker voor nu en in de toekomst in het kader van duurzame inzetbaarheid.

Investeren in een chronisch zieke medewerker loont. Zij zijn zeer gemotiveerd, omdat hun werk hun financieel onafhankelijk maakt, ze via hun werk sociale contacten hebben en ze zich door hun werk nuttig voelen.

Bronnen: UWV en SER

 


Ook interessant voor u:

 • Eigenrisicodragersverzekering Ziektewet

  ZW ERD-verzekering

  Neem het heft in eigen hand, word eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Dan weet u zeker dat er werk wordt gemaakt van de begeleiding van zieke ex-medewerkers.
  VERZEKERING
 • ZW ERD uitgelegd door Edwin van Vliet van Sazas

  Wat houdt eigenrisicodragerschap ZW in?

  Als u eigenrisicodrager ZW (eigenrisicodrager Ziektewet) bent, komen de kosten van de Ziektewetuitkering (ZW-uitkering) en re-integratie van uw (ex-)medewerkers maximaal twee jaar voor uw rekening.
  Kennisbank
Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven: