Duurzame inzetbaarheid onder medewerkers

Als werkgever is het belangrijk dat u zorgt dat uw medewerkers gemotiveerd en gezond blijven, ook wanneer vraag en aanbod van werk veranderen. Duurzame inzetbaarheid op de werkvloer speelt hierbij een grote rol. Dit betekent dat u zorgt dat uw medewerkers tijdens hun hele loopbaan kunnen blijven werken en zich kunnen blijven ontwikkelen.

In dit artikel leest u meer over duurzame inzetbaarheid en hoe u dit kunt inzetten binnen uw bedrijf.

Gelukkige Medewerker Sazas

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid betekent dat mensen tot hun pensioen kunnen blijven werken met zoveel mogelijk energie, bekwaamheid en motivatie. Als bedrijf zorgt u met duurzame inzetbaarheid dat uw medewerkers gezond, productief en betrokken blijven en met plezier hun werk doen. Dit geldt voor alle werknemers, jong en oud. Wat betreft duurzame inzetbaarheid zijn er drie aandachtspunten:

 • Zorgen voor goede en veilige werkomstandigheden;
 • Stimuleren van de vitaliteit van werknemers, zowel lichamelijk als geestelijk;
 • Medewerkers de mogelijkheid bieden om te blijven leren en groeien, zodat ze zich persoonlijk en professioneel kunnen ontwikkelen.

Waarop heeft duurzame inzetbaarheid invloed?

Het is belangrijk om aandacht te besteden aan duurzame inzetbaarheid. Om medewerkers langer aan het werk te houden en meer betrokken te maken met uw bedrijf, kunt u een HR-beleid gericht op duurzame inzetbaarheid opzetten.

Een andere ontwikkeling is dat er veel vacatures zijn, maar weinig werkzoekenden hiervoor de juiste kennis of ervaring hebben. Her-, bij- en omscholing kan helpen om mensen vanuit sectoren met relatief veel personeel te laten overstappen naar sectoren met minder personeel. Door het aanmoedigen van omscholing en trainingen, kan duurzame inzetbaarheid de balans op de arbeidsmarkt verbeteren.


Waarom is duurzame inzetbaarheid belangrijk?

Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit zijn begrippen die steeds belangrijker worden in het bedrijfsleven. Zeker nu de pensioenleeftijd verder opschuift en het financiële risico van arbeidsongeschiktheid steeds meer bij werkgevers en medewerkers komt te liggen. Door als werkgever hiermee bezig te zijn en u als goed werkgever op te stellen, kunt u uw medewerkers gezond en vitaal houden. Hiermee voorkomt u ook zoveel mogelijk onnodig verzuim.

Wat levert duurzame inzetbaarheid op?

Werken aan duurzame inzetbaarheid levert zowel werkgevers als medewerkers voordelen op. Voor u als werkgever heeft duurzame inzetbaarheid onder andere de volgende voordelen:

 • Medewerkers die hun werk leuk vinden, zijn meer gemotiveerd en werken vaak harder. Dit is goed voor de productiviteit;
 • Medewerkers voelen zich meer betrokken; dit leidt meestal tot minder verloop en meer ideeën, bijvoorbeeld voor verbeteringen in uw bedrijf;
 • Het wordt voor u makkelijker om uw bedrijfsvoering flexibeler te maken;
 • Er zal minder (onnodig) ziekteverzuim zijn;
 • De werksfeer zal verbeteren.

Ook voor uw medewerkers heeft het voordelen wanneer u zich bezighoudt met duurzame inzetbaarheid. Uw medewerkers:

 • Hebben vaak een betere fysieke en mentale gezondheid;
 • Hebben minder kans op ongevallen;
 • Hebben meer werkplezier;
 • Zijn meer betrokken bij het bedrijf;
 • En hebben meer kansen om zich zowel professioneel als persoonlijk te ontwikkelen.

Wat valt er onder duurzame inzetbaarheid?

Als u werkt aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers, werkt u aan de gezondheid en vitaliteit van uw medewerkers. Hierdoor kunnen uw medewerkers meer werk uitvoeren. Als werkgever kunt u hen helpen door te zorgen dat iemand niet te veel werk heeft, waarbij persoonlijke begeleiding mogelijk is. Zo zorgt u voor de juiste balans.

Maar ook de balans tussen werk en privé heeft invloed op de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Als u als werkgever rekening houdt met de wensen en omstandigheden van uw medewerkers, verbetert dit hun gezondheid, productiviteit en motivatie. Zo blijven medewerkers langer inzetbaar.

Whitepaper 'De meerwaarde van ouderen'

In tegenstelling tot wat sommigen denken, hebben ouderen een enorme meerwaarde voor uw bedrijf. Waarom zijn ze zo belangrijk en waardevol?

Voorbeelden duurzame inzetbaarheid bij personeel

Verlofregelingen kunnen bijdragen aan duurzame inzetbaarheid. Hierbij kunt u denken aan mantelzorg wanneer uw medewerker voor een ander moet zorgen, of geboorte- en ouderschapsverlof.

Het aanmoedigen van een gezonde levensstijl heeft ook een positieve invloed op duurzame inzetbaarheid. Dit kan door aandacht te geven aan voldoende beweging. Wandelen tijdens de pauze is daarvan een mooi voorbeeld. Ook het aanbieden van een sportabonnement kan bijdragen aan de vitaliteit van uw medewerkers. Een vitale medewerker brengt een fijne sfeer mee op de werkvloer en heeft vaak meer werkplezier. En iemand die plezier heeft in zijn werk, meldt zich minder snel ziek.


Duurzame inzetbaarheid onder oudere medewerkers 

Werkt u aan duurzame inzetbaarheid binnen uw bedrijf, dan gaat dit over zowel jonge als oudere medewerkers. Ook oudere medewerkers willen waardering en voelen dat het bedrijf iets van hen verwacht. Geef daarom ook hen de mogelijkheid om zich te blijven ontwikkelen. Hierbij kunt u denken aan een passende cursus of opleiding (bijscholing). Ook is het mogelijk dat een oudere medewerker zich laat omscholen, bijvoorbeeld om nieuwe ontwikkelingen binnen het werk te kunnen uitvoeren. Dit heeft zowel voordelen voor u als werkgever als voor de betreffende medewerkers.

Ook interessant voor u:

 • Gezond lunchen op kantoor voor goede vitaliteit

  Zo stimuleert u de vitaliteit van uw medewerkers op de werkvloer

  Vitaliteit zegt iets over de lichamelijke en geestelijke gezondheid van uw medewerkers. Als werkgever is het belangrijk dat u zorgt voor vitaliteit op de werkvloer. U kunt hiermee verzuim voorkomen. Sazas geeft u als werkgever tips om in gesprek te gaan over vitaliteit.
  Kennisbank
 • vrolijke medewerker op kantoor achter een bureau

  6 tips voor meer werkgeluk

  Wij geven u 6 tips om het werkgeluk van uw medewerkers te behouden en zelfs vergroten. Dit gaat onder meer over zinvol werk en het vinden van genoeg uitdaging.
  Kennisbank