Aantal keer gelezen:
 10363


Wettelijk minimum(jeugd)loon per 1 juli 2019 omhoog

Maandag 1 juli 2019 is het wettelijk minimumloon 1,23% omhoog gegaan ten opzichte van het minimumloon dat sinds 1 januari 2019 geldt. Daarnaast hebben medewerkers vanaf 21 jaar vanaf 1 juli voor het eerst recht op het volledige minimumloon. Jongere medewerkers krijgen een vast percentage van dit loon. Dit is het minimumjeugdloon en dit wordt voor medewerkers van 18 tot en met 20 jaar extra verhoogd. Het wettelijk minimumloon geldt voor vast en tijdelijk personeel.
1-juli-2019-minimumloon-omhoog
In dit artikel komen de volgende onderwerpen aan bod:Stappenplan

Dit is de tweede stap in het verhogen van het minimum(jeugd)loon voor medewerkers van 18 tot en met 22 jaar. De eerste stap in de verhoging was op 1 juli 2017. Toen ging het vaste percentage van het wettelijk minimumloon voor 18- tot en met 21-jarigen omhoog. Voor 22-jarigen ging dit toen al naar 100%. En per 1 juli 2019 geldt het volledige wettelijk minimumloon ook voor medewerkers vanaf 21 jaar. Uitzondering hierop zijn medewerkers van 18 tot en met 20 jaar die een leerwerkplek hebben en in dienst zijn vanwege een beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Voor deze groep geldt dit niet.


Tabel minimumloon (bruto bedragen per 1 juli 2019)

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector en geldende cao-afspraken.

Let op: De bedragen voor het minimumloon gelden als richtlijn. U moet altijd uitgaan van het volledige wettelijk minimumloon per dag, week of maand. Afronding van het totaalbedrag mag niet leiden tot een salaris dat lager is dan het wettelijk minimumloon.

Een overzicht van minimumlonen voor medewerkers met een leerwerkplek vindt u hier


Waarom gaan de minimumjeugdlonen omhoog?

Vóór deze twee-staps-verhoging kregen medewerkers jonger dan 23 jaar niet het volledige wettelijk minimumloon. Ze kregen een vast percentage hiervan. Met deze laatste verhoging geldt nu het wettelijk minimumloon vanaf 21 jaar. Hier zijn verschillende redenen voor, de belangrijkste zijn:

  • Tot 21 jaar hebben ouders een wettelijke onderhoudsplicht voor hun kind. Hierna moet je voor jezelf kunnen zorgen. Hier hoort het op jezelf kunnen wonen en vaste lasten kunnen dragen ook bij.
  • Medewerkers worden steeds meer beloond op basis van opleiding en ervaring dan op leeftijd. In een aantal cao’s is er al geen jeugdloonschaal meer.
  • Veel jongeren hebben op hun 21e al een diploma en gaan dan fulltime werken.
  • Medewerkers moeten voor gelijke werkzaamheden een gelijk loon krijgen. Het minimumjeugdloon voor 21- en 22-jarigen paste niet bij dit uitgangspunt.


Maatregelen voor werkgevers

De verhoging van het minimumjeugdloon leidt voor u als werkgever tot hogere loonkosten. Dit kan weer van invloed zijn op de werkgelegenheid van jongeren, die kan hierdoor minder worden. De overheid heeft daarom vanaf 2017 een aantal maatregelen genomen om dit zoveel mogelijk te voorkomen:

  • Het uitvoeren van de verhoging in twee stappen (1 juli 2017 en 1 juli 2019)
  • De compensatieregelingen Lage-inkomensvoordeel (LIV) en Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon.

Belangrijk voor u als Sazas-klant

Onze verzuimuitkeringen worden gebaseerd op het verzekerd loon dat u aan ons doorgeeft. Daarom is het belangrijk dat deze gegevens kloppen. Alleen op die manier krijgt u de juiste vergoeding en uw medewerker de juiste uitkering. Geef loonwijzigingen daarom op tijd door. Naast de wijziging van het minimum(jeugd)loon per 1 juli kunnen er ook cao-wijzigingen voor uw branche gelden.

U kunt de wijzigingen aan ons doorgeven via MijnSazas. Heeft u vragen over gegevens doorgeven en MijnSazas, kijk dan even bij de veelgestelde vragen over dit onderwerp. 

Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven: