Verzeker het inkomen van uw medewerkers met onze collectieve inkomensverzekeringen

Hoeveel aandacht u ook geeft aan vitaliteit, gezondheid en ziektepreventie binnen uw bedrijf, verzuim is helaas niet altijd te voorkomen. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Eén van uw medewerkers of uzelf kan een ongeval krijgen of plotseling ziek worden, met mogelijk langdurige arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Om u zo goed mogelijk te beschermen tegen de financiële gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid, is het verstandig dat u als werkgever een inkomensverzekering afsluit. Een inkomensverzekering wordt ook wel een inkomstenverzekering genoemd.

Inkomen van uw medewerkers verzekeren met de collectieve inkomensverzekering van Sazas

Wat is een inkomensverzekering?

Een inkomensverzekering is een verzekering die bescherming biedt tegen inkomensverlies door ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom of overlijden. Deze verzekeringen zijn vaak wettelijk geregeld via een sociale verzekering of door de Pensioen- en Spaarfondsenwet.

Wat is een collectieve inkomensverzekering?

Een collectieve inkomensverzekering wordt afgesloten door een werkgever voor medewerkers die onverhoopt arbeidsongeschikt raken. Hierdoor wordt, in geval van arbeidsongeschiktheid, het inkomen van een medewerker tot minstens 70% van het loon aangevuld.

Zakelijke en particuliere inkomensverzekeringen: wat is het verschil?

Een inkomensverzekering is een breed begrip waar verschillende ziekteverzuim- of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen onder worden verstaan. Er wordt onderscheid gemaakt tussen zakelijke en particuliere inkomensverzekeringen.

Een zakelijk inkomensverzekering is een verzekering die u als zzp’er kunt afsluiten om uw inkomen te beschermen wanneer u niet meer kunt ondernemen. Bijvoorbeeld wanneer u ziek wordt, of een ongeluk krijgt. Een particuliere inkomensverzekering is een verzekering die u voor uw eigen financiële toekomst afsluit, zoals een pensioenverzekering.

Hieronder bespreken we de drie belangrijkste vormen van zakelijke inkomensverzekeringen: de collectieve verzuimverzekering, de collectieve inkomensverzekering voor medewerkers en de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ondernemers.

1. De collectieve verzuimverzekering

De belangrijkste collectieve inkomensverzekering is de verzuimverzekering. Wanneer een medewerker langdurig ziek is, bent u verplicht twee jaar lang het loon door te betalen. Daarnaast maakt u kosten voor de re-integratie van de medewerker en moet u natuurlijk vervangend personeel betalen. Met een verzuimverzekering dekt u de kosten van loondoorbetaling voor deze periode af.

Met een collectieve inkomensverzekering verzekert u de medewerkers uit uw organisatie. De loondoorbetaling aan uw zieke medewerkers is zo verzekerd.

De verzuimverzekering met arbodienstverlening van Sazas

Als verzuimspecialist nemen we bij Sazas uw zorgen uit handen in het geval van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daarom bieden wij een collectieve verzuimverzekering aan die naar wens uit te breiden is. De voordelen van onze verzuimverzekering zijn:

 • Kosten van loondoorbetaling bij verzuim zijn gedekt;
 • Volledig af te stemmen op uw situatie;
 • Uit te breiden met onze arbodienstverlening en inkomensverzekeringen voor medewerkers;
 • Ondersteuning van onze regres-, verzuim- en WIA-experts.
De Sazas verzuimverzekering is uit te breiden met volledige arbodienstverlening. Dit kan met twee verzuimoplossingen: HandenVrij Compleet en Handenvrij MKB verzuim-ontzorg. In beide gevallen krijgt u onze gewone verzuimverzekering plus complete arbodienstverlening, inclusief Poortwachtergarantie. Bij de MKB verzuim-ontzorgverzekering ontzorgen wij u maximaal rondom verzuim.

Eigenschap
meest gekozen

InEigenHand

HandenVrij Compleet

Handenvrij MKB verzuim-ontzorg

voor sector agrarisch/groen
voor sector agrarisch/groen
voor sector agrarisch/groen
voor sector agrarisch/groen
voor overig mkb
voor overig mkb
voor overig mkb
voor overig mkb
verzuimverzekering
Hiermee verzekert u de loondoorbetaling van uw zieke medewerker. U kunt deze verzekering naar uw eigen behoefte samenstellen of dit samen met een van onze klantadviseurs doen.
verzuimverzekering
Hiermee verzekert u de loondoorbetaling van uw zieke medewerker. U kunt deze verzekering naar uw eigen behoefte samenstellen of dit samen met een van onze klantadviseurs doen.
verzuimverzekering
Hiermee verzekert u de loondoorbetaling van uw zieke medewerker. U kunt deze verzekering naar uw eigen behoefte samenstellen of dit samen met een van onze klantadviseurs doen.
verzuimverzekering
Hiermee verzekert u de loondoorbetaling van uw zieke medewerker. U kunt deze verzekering naar uw eigen behoefte samenstellen of dit samen met een van onze klantadviseurs doen.
arbodienstverlening
Hiermee regelt u de verzuimbegeleiding van uw zieke medewerker. Onze arbodienstverlening levert casemanagement en voldoet volledig aan de Wet verbetering poortwachter.
arbodienstverlening
Hiermee regelt u de verzuimbegeleiding van uw zieke medewerker. Onze arbodienstverlening levert casemanagement en voldoet volledig aan de Wet verbetering poortwachter.
arbodienstverlening
Hiermee regelt u de verzuimbegeleiding van uw zieke medewerker. Onze arbodienstverlening levert casemanagement en voldoet volledig aan de Wet verbetering poortwachter.
na dag 2
arbodienstverlening
Hiermee regelt u de verzuimbegeleiding van uw zieke medewerker. Onze arbodienstverlening levert casemanagement en voldoet volledig aan de Wet verbetering poortwachter.
na dag 2
casemanagement
De zieke medewerker en de werkgever worden tijdens ziekte en re-integratie begeleid door een casemanager. De casemanager zorgt ervoor dat alle stappen vanuit de Wet verbetering poortwachter worden gevolgd en is tijdens het verzuimproces de ‘spin in het web’ tussen werkgever, werknemer, bedrijfsarts en arbodienst.
casemanagement
De zieke medewerker en de werkgever worden tijdens ziekte en re-integratie begeleid door een casemanager. De casemanager zorgt ervoor dat alle stappen vanuit de Wet verbetering poortwachter worden gevolgd en is tijdens het verzuimproces de ‘spin in het web’ tussen werkgever, werknemer, bedrijfsarts en arbodienst.
casemanagement
De zieke medewerker en de werkgever worden tijdens ziekte en re-integratie begeleid door een casemanager. De casemanager zorgt ervoor dat alle stappen vanuit de Wet verbetering poortwachter worden gevolgd en is tijdens het verzuimproces de ‘spin in het web’ tussen werkgever, werknemer, bedrijfsarts en arbodienst.
casemanagement
De zieke medewerker en de werkgever worden tijdens ziekte en re-integratie begeleid door een casemanager. De casemanager zorgt ervoor dat alle stappen vanuit de Wet verbetering poortwachter worden gevolgd en is tijdens het verzuimproces de ‘spin in het web’ tussen werkgever, werknemer, bedrijfsarts en arbodienst.
vergoeding interventies
Interventies zijn vormen van intensieve begeleiding om verzuim te voorkomen (preventie) of te verkorten. Deze interventies worden vergoed als de bedrijfsarts of casemanager deze inzet.
vergoeding interventies
Interventies zijn vormen van intensieve begeleiding om verzuim te voorkomen (preventie) of te verkorten. Deze interventies worden vergoed als de bedrijfsarts of casemanager deze inzet.
vergoeding interventies
Interventies zijn vormen van intensieve begeleiding om verzuim te voorkomen (preventie) of te verkorten. Deze interventies worden vergoed als de bedrijfsarts of casemanager deze inzet.
1e en 2e ziektejaar
vergoeding interventies
Interventies zijn vormen van intensieve begeleiding om verzuim te voorkomen (preventie) of te verkorten. Deze interventies worden vergoed als de bedrijfsarts of casemanager deze inzet.
1e en 2e ziektejaar
poortwachtergarantie
Volgt u onze adviezen en voorwaarden, maar krijgt u vanuit de Wet verbetering poortwachter toch een boete? Dan betalen wij deze boete voor u.
poortwachtergarantie
Volgt u onze adviezen en voorwaarden, maar krijgt u vanuit de Wet verbetering poortwachter toch een boete? Dan betalen wij deze boete voor u.
poortwachtergarantie
Volgt u onze adviezen en voorwaarden, maar krijgt u vanuit de Wet verbetering poortwachter toch een boete? Dan betalen wij deze boete voor u.
poortwachtergarantie
Volgt u onze adviezen en voorwaarden, maar krijgt u vanuit de Wet verbetering poortwachter toch een boete? Dan betalen wij deze boete voor u.
werknemersverzekeringen
U kunt in combinatie met onze verzuimverzekering diverse werknemersverzekeringen afsluiten. Daarmee blijft het inkomen van uw medewerker op peil bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.
werknemersverzekeringen
U kunt in combinatie met onze verzuimverzekering diverse werknemersverzekeringen afsluiten. Daarmee blijft het inkomen van uw medewerker op peil bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.
werknemersverzekeringen
U kunt in combinatie met onze verzuimverzekering diverse werknemersverzekeringen afsluiten. Daarmee blijft het inkomen van uw medewerker op peil bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.
werknemersverzekeringen
U kunt in combinatie met onze verzuimverzekering diverse werknemersverzekeringen afsluiten. Daarmee blijft het inkomen van uw medewerker op peil bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.
premiedemping
Dit houdt in dat het verzuim binnen uw bedrijf niet direct een-op-een wordt doorberekend in de premie van de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Dit verzuim weegt maar beperkt mee in het bepalen van de premie: het wordt dus ‘gedempt’.
premiedemping
Dit houdt in dat het verzuim binnen uw bedrijf niet direct een-op-een wordt doorberekend in de premie van de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Dit verzuim weegt maar beperkt mee in het bepalen van de premie: het wordt dus ‘gedempt’.
premiedemping
Dit houdt in dat het verzuim binnen uw bedrijf niet direct een-op-een wordt doorberekend in de premie van de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Dit verzuim weegt maar beperkt mee in het bepalen van de premie: het wordt dus ‘gedempt’.
premiedemping
Dit houdt in dat het verzuim binnen uw bedrijf niet direct een-op-een wordt doorberekend in de premie van de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Dit verzuim weegt maar beperkt mee in het bepalen van de premie: het wordt dus ‘gedempt’.
certificering
Onze ontzorgverzekering is gecertificeerd en voldoet aan de eisen gesteld worden in het door MKB Nederland, VNO NCW, LTO Nederland en Verbond van Verzekeraars afgesloten Productconvenant “MKB verzuim-ontzorgverzekering”.
certificering
Onze ontzorgverzekering is gecertificeerd en voldoet aan de eisen gesteld worden in het door MKB Nederland, VNO NCW, LTO Nederland en Verbond van Verzekeraars afgesloten Productconvenant “MKB verzuim-ontzorgverzekering”.
certificering
Onze ontzorgverzekering is gecertificeerd en voldoet aan de eisen gesteld worden in het door MKB Nederland, VNO NCW, LTO Nederland en Verbond van Verzekeraars afgesloten Productconvenant “MKB verzuim-ontzorgverzekering”.
certificering
Onze ontzorgverzekering is gecertificeerd en voldoet aan de eisen gesteld worden in het door MKB Nederland, VNO NCW, LTO Nederland en Verbond van Verzekeraars afgesloten Productconvenant “MKB verzuim-ontzorgverzekering”.

Offerte aanvragen

Meer informatie

Offerte aanvragen

meer informatie

Offerte aanvragen

Meer informatie

2. Collectieve inkomensverzekering voor uw medewerkers: WGA-hiaatverzekering, Inkomen Gezond en PLUS

De WGA-hiaatverzekering is een inkomensverzekering die u voor uw medewerkers kunt afsluiten om verlies van inkomsten bij langdurige arbeidsongeschiktheid te beperken. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten en is onderdeel van de WIA (Wet werk en inkomen naar Arbeidsvermogen). Op het moment dat uw medewerker deels (meer dan 35%) arbeidsongeschikt is, komt de WGA in beeld.

Vaak wordt de tijdelijke WGA-loonaanvullingsuitkering die u medewerker krijgt bij vervolguitkeringen minder waard, tot op een punt dat een zieke medewerker zonder WGA-hiaatverzekering nog maar 30% van het inkomen vóór de ziekte krijgt uitgekeerd. Het WGA-hiaat is het gat tussen het bedrag van de uitkering en 70% van het oorspronkelijke gemaximeerde inkomen, wat een WGA-hiaatverzekering aanvult.

Inkomen Gezond verzekering

De Inkomen Gezond verzekering is een vergelijkbare verzekering, maar dan speciaal gericht op het mkb. Deze verzekering zorgt voor aanvulling op het inkomen wanneer een van uw medewerkers arbeidsongeschikt raakt, ook nadat de tweejarige termijn voor loondoorbetaling is verstreken. U kunt als werkgever de verzekering afsluiten voor uw medewerkers wanneer u bij ons een verzuimverzekering heeft afgesloten. De Inkomen Gezond verzekering is geen individuele inkomensverzekering, maar een collectieve verzuimverzekering: u verzekert al uw medewerkers tegelijkertijd.

De PLUS-verzekering

Onze PLUS-verzekering is een collectieve inkomensverzekering speciaal voor de sector agrarisch & groen. Deze vult het loon van uw medewerkers aan wanneer zij langer dan een half jaar ziek of arbeidsongeschikt zijn.

Goed werkgeverschap

De WGA-hiaatverzekering, Inkomen Gezond of de PLUS-verzekering verzekering sluit u niet voor uzelf af, maar voor uw medewerkers. Door deze verzekering af te sluiten, laat u goed werkgeverschap zien. Zo laat u zien betrokken te zijn bij het welzijn van uw medewerkers, ook wanneer zij langdurig arbeidsongeschikt worden. Kortom: het maakt u een aantrekkelijke werkgever om voor te werken.

3. Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ondernemers

Tot slot zijn er inkomensverzekeringen die u als ondernemer voor uw eigen inkomensbescherming afsluit. Het bekendste voorbeeld hiervan is de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zzp. In het geval dat u als ondernemer ziek of arbeidsongeschikt wordt, kunt u waarschijnlijk maar tijdelijk leven op uw spaarpot of met hulp van vrienden en familie. Daarom is een AOV belangrijk. Door een maandelijkse uitkering kunt u langdurige arbeidsongeschiktheid beter overbruggen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Agrarische Zelfstandigen (AVAZ)

Bij Sazas bieden wij een tijdelijke AOV aan voor zelfstandig ondernemers in de sector agrarisch & groen. Dit heet de Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Agrarische Zelfstandigen (AVAZ). De hoogte van de uitkering die u krijgt is hangt af van hoeveel u nog kunt werken en de hoogte van het verzekerde bedrag. De premie die u voor deze inkomstenverzekering betaalt is hangt af van factoren als:

 • Uw leeftijd;
 • De gekozen eigenrisicoperiode;
 • Het gekozen verzekerd jaarbedrag;
 • De gekozen uitkeringsduur.

Inkomensverzekering vergelijken?

In onze offertetool is het mogelijk om de meestvoorkomende inkomensverzekering, de verzuimverzekering, te vergelijken. Bekijk welke verzuimverzekering het beste bij uw organisatie past en waarmee u het inkomen van uw medewerkers wilt verzekeren.

Direct een offerte aanvragen of meer informatie ontvangen voor onze inkomensverzekeringen?

Als u meer informatie wil over de inkomensverzekeringen die Sazas aanbiedt, kunt u een kijkje nemen op onze pagina voor verzuimverzekeringen of vrijblijvend contact opnemen met een van onze verzekeringsspecialisten.

offerte aanvragen

 


Ook interessant voor u:

 • Ongevallenverzekering

  Sazas Ongevallenverzekering

  Uw medewerkers zijn onmisbaar. De Sazas Ongevallenverzekering biedt financiële dekking, vergoedingen voor werkhervatting en uitkeringen bij arbeidsongeschikt door ongevallen.
  VERZEKERING
 • Wat is de WIA

  Wat is de WIA?

  Een medewerker die langdurig ziek is, krijgt na twee jaar arbeidsongeschiktheid te maken met de WIA. Wat is dit? Wat moet ik ervan weten? Wij leggen het u uit.
  Kennisbank
 • Vrouw in overleg op het werk

  Wat heeft u aan een verzuimverzekering?

  Het is verstandig om uzelf zo goed mogelijk te beschermen tegen verzuim en risico's die het met zich meebrengt. De verzuimoplossingen van Sazas kunnen u daarbij helpen. Met een verzuimverzekering dekt u bijvoorbeeld het financiële risico van loondoorbetaling af.
  Kennisbank