Aantal keer gelezen:
 2610


Verzuim tijdens de coronacrisis: de AVG blijft gelden

Mensen werken massaal thuis nu het coronavirus de Nederlandse samenleving is binnengedrongen. Als werkgever moet u zich ook tijdens de coronacrisis houden aan de privacyregels volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Maar wat als uw medewerker zich ziek meldt? De privacywetgeving maakt een ziekmeldingsgesprek misschien lastig. Wat mag u wel en niet als uw medewerker nu ziek wordt?

Wat mag ik vragen en registreren bij een ziekmeldingsgesprek?

Verzuim melding AVG regels

Als werkgever mag u vragen om noodzakelijke informatie. Dit is informatie die u nodig heeft om te bepalen hoe het verder moet met de werkzaamheden van uw medewerker. Ook heeft u informatie nodig om te laten beoordelen of u het loon moet doorbetalen. Naar gezondheidsgegevens mag u niet informeren. Deze gegevens vallen onder bijzondere persoonsgegevens. Iedereen, dus ook een medewerker heeft het recht om die zo veel mogelijk voor zichzelf te houden. U mag uw medewerker wel vragen:

 • Om het telefoonnummer waarop hij/zij te bereiken is en het (verpleeg)adres.
 • Om een inschatting van de ziekteduur.
 • Wat zijn/haar lopende werkzaamheden en afspraken zijn.
 • Of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval (maar niet of het verzuim werkgerelateerd is).
 • Of er sprake is van een verkeersongeval met regres (ziekteverzuim door derde).
 • Of hij/zij onder de vangnetregeling ‘no-riskpolis’ (bij werknemer met handicap of ziekte) of ‘oudere langdurig werkloze-regeling’ (compensatieregeling oudere werknemer) valt. Als hij onder één van de andere twee vangnetregelingen valt (ziekte door zwangerschap/bevalling of orgaandonatie) valt, is de medewerker niet verplicht dit te melden.


Welke informatie krijg ik via de arbodienst of bedrijfsarts?

U mag uw medewerker niet testen op corona (door bijvoorbeeld de temperatuur op te meten). Wel kunt u de arbodienst of bedrijfsarts hiervoor inschakelen. Voor u als werkgever is het belangrijk om de actuele adviezen van de regionale GGD en het RIVM te volgen.

Van uw arbodienst of bedrijfsarts ontvangt u informatie die voor u als werkgever strikt noodzakelijk is. Deze heeft geen toestemming van uw medewerker nodig voor het verstrekken van de volgende informatie:

 • Dat de medewerker (tijdelijk) arbeidsongeschikt is.
 • Een schatting van de duur van de afwezigheid.
 • Wat de belastbaarheid van de medewerker is bij (gedeeltelijke) werkhervatting.
 • Of en welke werkaanpassingen gewenst zijn.

De arbodienst/bedrijfsarts mag in uitzonderlijke situaties mét uitdrukkelijke toestemming van uw medewerker meer medische informatie met u delen. Dit geldt voor noodzakelijke situaties zoals bij een medewerker met epilepsie. Collega’s moeten weten hoe ze moeten handelen in een noodsituatie. 

Wat moet ik weten over het coronavirus op de werkvloer?

Onder de bijzondere omstandigheden van corona mag u een medewerker met verkoudheids- of griepverschijnselen naar huis sturen om besmetting van andere medewerkers te voorkomen. Als uw medewerker zich ziek meldt, mag u niet vragen of deze corona heeft. U mag namelijk niet vragen naar de aard en oorzaak van de ziekte van uw medewerker. Uw medewerker mag dit wel vrijwillig vertellen, maar u mag hier niets over vastleggen of delen met anderen.Bron: Autoriteit Persoonsgegevens


Ook interessant voor u

 • Shredder

  Privacy en AVG

  Wat verandert er door de AVG? Geldt het ook voor kleine MKB'ers en ZZP'ers? Antwoord op veelgestelde vragen over hoe Sazas omgaat met uw privacy en de verplichtingen vanuit de AVG
  Veelgestelde vragen
 • Verplichtingen van uw medewerker

  Verplichtingen van uw medewerker

  Voor uw medewerker geldt ook een aantal regels bij ziekte. Bijvoorbeeld over het opnemen van vakantie. Ook is uw zieke medewerker verplicht om mee te werken aan zijn of haar re-integratie. De door u gekozen verzekeraar of arbodienst kan daarnaast ook eigen regels hebben.
  Verzuimthema
Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven: