Stijging ziekteverzuim in 2019 en begin 2020

Op dit moment zijn de definitieve verzuimcijfers over het eerste kwartaal van 2020 nog niet bekend, maar de voorlopige cijfers laten een stijging zien. Volgens deze cijfers is het ziekteverzuim de afgelopen 17 jaar nog niet zo hoog geweest als in de eerste drie maanden van 2020. Het verzuim liep op tot 5,2 procent, het hoogste verzuimpercentage sinds begin 2003 volgens het Centraal Bureau de Statistiek (CBS). Dit betekent dat van elke duizend werkdagen er 52 werden verzuimd door ziekte. Het cijfer geldt voor het hele kwartaal maar de kans is groot dat de piek in verzuim in maart ligt. Naast de griep speelde ook het coronavirus een rol. Het eerste ziektegeval door het coronavirus was op 27 februari 2020.

 

Het verzuim voor 2019

In tegenstelling tot de cijfers voor begin 2020 zijn de definitieve verzuimcijfers over (eind) 2019 wel bekend. De cijfers van ziekteverzuim in Nederland zijn gewoonlijk in het eerste en laatste kwartaal van het jaar hoger dan in de tussenliggende kwartalen. Uit cijfers van de Kwartaalenquête van het CBS blijkt dat dit in eind 2019 met 4,5% ook het geval was. Alleen in de eerste kwartalen van 2018 (4,7%) en 2019 (4,9%) was het ziekteverzuim hoger. Dit brengt het ziekteverzuim onder medewerkers voor heel 2019 op 4,4 procent. Ter vergelijking: in 2014 was het ziekteverzuim 3,8 % en in 2018 4,3%.


Historische piek in aantal ziekmeldingen door coronavirus begin 2020

Op de eerste dag nadat de scholen, kinderdagverblijven en horecabedrijven moesten sluiten (maandag 16 maart) werd er 80% meer verzuimd dan onder normale omstandigheden. Dit blijkt cijfers van twee grote landelijke arbodiensten. Er waren nog nooit zoveel verzuimmeldingen als die betreffende maandag. Van de 32.000 meldingen heeft de helft te maken met corona en de bijbehorende omstandigheden, denk hierbij aan mensen die hoestten en niet naar werk mochten komen, die dachten het virus te hebben of voor de zekerheid thuis bleven. Het waren veelal ziekmeldingen uit angst en voorzorg. Op een gegeven moment mochten veel mensen thuis gaan werken en trof de overheid verschillende noodmaatregelen voor werkgevers. Hierdoor zijn begin april de ziekmeldingen gedaald tot bijna op het niveau dat normaal is voor deze periode. Dit zegt overigens nog niets over het uiteindelijke effect dat het coronavirus op de verzuimcijfers voor 2020 gaat hebben.


Het coronavirus en uw verzuimverzekering

We kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft als het aankomt op het coronavirus en uw verzuimverzekering. Want een situatie waarbij een nieuw virus (waar nog geen vaccinatie voor is) opduikt en een maatregel als quarantaine kan voorkomen, komt niet vaak voor. In welke situatie meldt u uw medewerker ziek en kunt u beroep doen op uw verzuimverzekering en wanneer niet? En hoe zit het met een thuisquarantaine? We hebben de belangrijkste veelgestelde vragen voor u op een rijtje gezet.