Chronische ziekten: dit kunt u betekenen voor uw zieke medewerker

De cijfers liegen er niet om. Ongeveer 32% van de Nederlandse beroepsbevolking heeft een chronische ziekte. En de komende jaren zal dit aantal door vergrijzing en de hogere pensioenleeftijd naar verwachting alleen maar stijgen. De Sociaal-Economische Raad (SER) verwacht dat in 2030 één op de vier medewerkers één of meerdere chronische aandoeningen heeft. Daarom is het belangrijk dat u als werkgever weet wat u kan doen voor uw medewerker. En dat is meer dan u denkt.

Wat zijn chronische ziekten?

Een chronische ziekte is een vorm van ziekte waarbij er geen zicht is op herstel. Chronische ziekten ontwikkelen zich langzaam en zijn meestal onomkeerbaar. Dit in tegenstelling tot veel andere soorten ziekten, die snel optreden en dankzij medicatie of operaties vaak te genezen zijn. Veelvoorkomende voorbeelden van chronische ziekten zijn:  

 • Diabetes type 2
 • Longaandoeningen
 • Hart- en vaatziekten
 • Kanker
Chronische Ziekten: dit kunt u beteken voor uw zieke medewerker

Chronische aandoeningen kunnen ook psychisch van aard zijn. De meest voorkomende zijn:

 • dementie
 • burn-outs
 • ernstige depressies
 • angststoornissen

Werk als medicijn

Veel werkgevers gaan er onterecht van uit dat ze mensen met een chronische ziekte zoveel mogelijk met rust moeten laten. Maar een goede en intensieve begeleiding van uw medewerkers kan tot een win-winsituatie leiden. U wilt natuurlijk de kans op langdurig verzuim zoveel mogelijk verkleinen. En voor uw medewerker kan het werk een positief effect hebben op de fysieke en geestelijke gezondheid. Veel medewerkers met een chronische ziekte willen namelijk graag hun werk blijven uitvoeren.

Niet iedere medewerker met een chronische ziekte hoeft hier dagelijks, wekelijks, of zelfs maandelijks last van te hebben. Hierdoor heeft u dit als werkgever lang niet altijd in de gaten. Ongeveer de helft van de medewerkers met een chronische ziekte geeft aan dat werk een positief effect heeft op hun gezondheid. Werk biedt mensen onder andere ritme en structuur, een levensdoel, maatschappelijke betrokkenheid en (financiële) zekerheid. Logisch dus dat deze medewerkers graag blijven doorwerken.

Investeren in uw medewerker loont. Goede communicatie is hierbij belangrijk. Maak uw medewerker tot een echte gesprekspartner. Zorg hierbij voor een vertrouwelijke sfeer waardoor uw medewerker het gevoel krijgt dat hij of zij over de ziekte of beperking kan en mag praten. Zo kunt u samen tot oplossingen komen. Het is belangrijk om in beeld te brengen wat de medewerker nog wél kan, in plaats van wat niet.

Chronische ziekten en verzuim

Bijna alle medewerkers met een chronische ziekte geven aan persoonlijke, sociale en praktische problemen te ervaren. Denk hierbij aan vermoeidheid, pijn en onbegrip uit de persoonlijke of professionele omgeving. Mocht uw medewerker tegen dit soort problemen aanlopen, dan kan uw medewerker contact opnemen met uw arbodienst. Bent u verzekerd tegen verzuim bij Sazas, dan kunt u rechtstreeks met ons contact opnemen. Tijdens een preventief spreekuur kan de bedrijfsarts samen met de medewerker naar oplossingen zoeken.

De kans op langdurig verzuim is groter bij mensen met een chronische ziekte dan bij andere medewerkers. Het duurt over het algemeen langer voordat zij genoeg hersteld zijn om hun werkzaamheden te kunnen hervatten. Mensen met een chronische aandoening blijken dan weer niet vaker ziek te zijn dan mensen zonder deze beperking.

Roken, overgewicht en overmatig alcoholgebruik vormen extra risico’s voor het ontwikkelen van een chronische aandoening. Medewerkers die door hun leefstijl meer risico lopen om een chronische ziekte te ontwikkelen hebben extra aandacht en begeleiding nodig. Een verzuimbeleid gericht op preventie is dus belangrijk. Hiermee kunt u verzuim verkorten of voorkomen.

 

 

Tips voor het verminderen van verzuim bij chronische ziekten

Heeft u een medewerker met een chronische ziekte in dienst of denkt u erover deze aan te nemen? Sazas geeft u een aantal tips:

 1. Vergroot kennis en bewustwording over chronische ziektes binnen uw bedrijf: dit voorkomt onbegrip op de werkvloer. Zo weten medewerkers die te maken krijgen met een chronische ziekte dat ze bij u terecht kunnen. Daarnaast is het goed om u te laten informeren over de ziekte van de medewerker, zodat u hem of haar beter kan begrijpen en ondersteunen. Houd hierbij wel rekening met de AVG privacywetgeving.
 2. Verbeter de dialoog en communicatie op de werkvloer: communiceer voortdurend met de zieke medewerker. Zo krijgt u bij (dreigende) uitval snel een goed beeld van de mogelijkheden en beperkingen van uw medewerker, waardoor werkzaamheden en –omstandigheden snel aangepast kunnen worden.
 3. Creëer een veilige en vertrouwelijke omgeving: dit zorgt ervoor dat uw medewerker zich veilig voelt om eerlijk te zijn over zijn of haar wensen en beperkingen.
 4. Zorg voor een goede afstemming tussen alle betrokken partijen: betrek bijvoorbeeld op tijd de bedrijfsarts. Deze kan zowel u als uw medewerker begeleiden in het proces en hiermee ziekteverzuim voorkomen. Is er sprake van verzuim, dan kan de bedrijfsarts advies geven tijdens het hele ziekteproces en signaleren wanneer de medewerker weer inzetbaar is. Zorg daarnaast voor een goede afstemming tussen uw medewerker, de leidinggevende en de eventuele HR-professional van uw bedrijf.
 5. Kijk samen naar wat de medewerker nog wél kan: medewerkers kunnen veel taken vaak nog gewoon uitvoeren, mogelijk met enkele aanpassingen. Ga hierover met uw medewerker in gesprek.
 6. Zorg voor inzicht in het werkvermogen: door de vragenlijst over het werkvermogen (WAI of Work Ability Index) te gebruiken, krijgt u inzicht in het werkvermogen van uw medewerker voor nu en in de toekomst in het kader van duurzame inzetbaarheid.

Regelingen op een rij

Uit onderzoek van de Arbo Unie blijkt: slechts 15% van de werkgevers is volledig op de hoogte van de subsidies en regelingen die er zijn voor medewerkers met een chronische ziekte. Deze regelingen zijn belangrijk voor werkgevers om mensen met chronische aandoeningen aan te nemen of te houden. Let op: niet iedere medewerker met een chronische ziekte komt in aanmerking voor één of meerdere van deze regelingen. De beoordeling van UWV speelt hierin een belangrijke rol. De meeste regelingen zijn alleen geldig als u een medewerker met een beperking in dienst neemt óf als uw medewerker na 2 jaar ziekte in dienst blijft. Wilt u iemand in dienst nemen? Kijk in het financieel cv om te zien waar u mogelijk recht op heeft.

Hieronder de regelingen op een rij:

 • No-riskpolis: Valt uw medewerker onder de no-riskpolis? Dan betaalt UWV een Ziektewetuitkering als uw medewerker ziek wordt. Uw medewerker kan bij aanvang van het dienstverband al onder de no-riskpolis vallen.
  Een andere situatie is wanneer uw medewerker na twee jaar ziekte nog minimaal 35 % arbeidsongeschikt is. Dan krijgt uw medewerker een WGA-uitkering van UWV en is er vijf jaar recht op een no-riskpolis.
 • Loondispensatie Wajong: toestemming van UWV om tijdelijk minder loon te betalen omdat uw medewerker minder aankan dan andere medewerkers. Voorwaarde is dat de medewerker een Wajong-uitkering heeft. De loondispensatie is tijdelijk, van 6 maanden tot maximaal 5 jaar. Uiteindelijk zal de medewerker hetzelfde moeten gaan verdienen als andere medewerkers.
 • Loonkostenvoordeel (LKV): tegemoetkoming in de loonkosten voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking.
 • Subsidie jobcoaching: subsidie voor een interne- of externe jobcoach voor medewerkers met een langdurige ziekte of handicap. De jobcoach begeleidt uw medewerker op de werkvloer.
 • Subsidie werkplekaanpassing: subsidie voor aanpassen van de werkplek of voor hulpmiddelen voor medewerkers met een ziekte of handicap.

Deze informatie is met zorg samengesteld en wordt regelmatig geactualiseerd. Toch kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is. Als dit het geval is, dan verwijzen wij u naar onze disclaimer.

 

 

 


Ook interessant voor u:

 • Werkstress

  Whitepaper: Werkstress

  In de whitepaper 'Werkstress' leest u niet alleen over de oorzaken van stress. We bieden u ook handvatten om stress bij medewerkers te signaleren en verzuim door stress of een burn-out te voorkomen.
  Whitepaper
 • Tips Voor Betere Werk Privébalans

  Tips voor een goede werk-privébalans

  Nu veel medewerkers thuiswerken, vervaagt de grens tussen werk en privé. Aan de ene kant biedt dat medewerkers veel vrijheid en flexibiliteit, maar het zorgt er ook voor dat ze te lang of minder efficiënt werken. Op de lange termijn kan dit zorgen voor stress, een hoger verzuim of zelfs langdurige uitval.
  Artikel
 • Gezonde leefstijl op de werkvloer stimuleren - meer bewegen

  Een gezonde medewerker draagt bij aan het succes van uw bedrijf

  Gezonde en vitale medewerkers zitten lekker in hun vel, zijn productiever en hebben meer plezier in hun werk. Daarnaast verzuimen ze minder. De werkgever plukt dus ook de vruchten van een gezonde leefstijl. Maar wat mag en kunt u als werkgever doen om een gezonde manier van leven te stimuleren?
  Artikel