De WIA-aanvraag: wat is de rol van de werkgever?

Als uw medewerker bijna twee jaar ziek is, kan hij of zij een WIA-uitkering aanvragen. Om een WIA-uitkering aan te vragen zijn er een aantal documenten nodig. Uw medewerker kan aan u vragen om een aantal van deze documenten aan te leveren bij UWV. Gebeurt dat te laat, dan betaalt u mogelijk langer loon door. Wat is uw rol als werkgever bij het aanvragen van een WIA-uitkering?

In de periode dat uw medewerker ziek is werkt u samen aan herstel. Volgens de Wet verbetering poortwachter zijn er een aantal tijdgebonden acties die u moet uitvoeren. Zo werkt u samen aan terugkeer op de werkvloer. Tijdens deze periode houdt u een re-integratieverslag bij. Daarin is vastgelegd wat u gedaan heeft om de medewerker weer aan het werk te helpen. Lukt het de medewerker, ondanks alle ondernomen stappen, niet om (volledig) terug te keren op de werkvloer? Dan heeft de medewerker mogelijk recht op een WIA-uitkering.

WIA-uitkering aanvragen

Uw medewerker vraagt zelf de WIA-uitkering aan. In de 88e ziekteweek krijgen u en uw medewerker post van UWV over het aanvragen van de WIA-uitkering. Om de aanvraag compleet in te dienen moet hij of zij alle documenten over de re-integratie meesturen. Ook kunt u als werkgever een aantal van deze documenten online naar UWV sturen.

Omdat er twee mogelijkheden zijn is het belangrijk dat u daarover goede afspraken maakt met uw medewerker. Het zou jammer zijn als er iets ontbreekt waardoor de aanvraag niet in behandeling kan worden genomen.

Voor het aanvragen van een WIA-uitkering zijn de volgende documenten van het re-integratieverslag nodig:

  • Probleemanalyse
  • Plan van aanpak
  • (Eerstejaars)evaluatie
  • Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst 
  • Eindevaluatie

Door deze documenten wordt duidelijk wat u als werkgever samen met uw medewerker heeft gedaan aan de re-integratie in de afgelopen twee jaar. Om er zo voor te zorgen dat de medewerker weer aan het werk kon gaan. Pas als blijkt dat u samen voldoende heeft gedaan, kan de WIA-aanvraag verder in behandeling genomen worden.

Documenten WIA-aanvraag eenvoudig bij UWV aan te leveren

Het re-integratieverslag is een belangrijke basis voor de WIA-aanvraag. Uw medewerker moet uiterlijk in de 93e week (1 jaar en 9 maanden) dat hij of zij ziek is de WIA-aanvraag doen. U zal uw medewerker dus op tijd kopieën moeten geven van alle documenten over de re-integratie.

Als uw medewerker u gevraagd heeft om de documenten namens hem of haar online op te sturen, kunt u dit uiterlijk 1 dag nadat uw medewerker de WIA-uitkering heeft aangevraagd doen. Hiervoor kunt u het werkgeversportaal van UWV gebruiken.

Medische informatie
Let op: De medische informatie mag alleen door de medewerker zelf opgestuurd worden. Hiervoor bent u niet verantwoordelijk.