Meer reorganisaties door de coronacrisis: beheers verzuim tijdens een reorganisatie

Veel bedrijven lijden onder de coronacrisis. In sommige branches is de vraag van klanten veranderd of zijn de kosten hoger dan de inkomsten. Dit geeft werkgevers grote zorgen. Met de NOW-regeling kunnen bedrijven in ieder geval het loon van hun medewerkers doorbetalen en zo de tijd overbruggen. Maar dit geldt niet voor alle bedrijven. Om tijdens de coronacrisis het hoofd boven water te houden, besparen sommige werkgevers op hun uitgaven door te reorganiseren. Een reorganisatie kan grote impact hebben op medewerkers en daarmee ook op verzuim.
Sazas meer reorganisaties door de coronacrisis

Stress en onzekerheid

Een reorganisatie kan heftig zijn en brengt vaak de nodige spanningen met zich mee. Deze spanningen kunnen leiden tot emotionele uitputting, stress en andere gezondheidsklachten bij medewerkers. Dit kan verzuim als gevolg hebben. Vaak speelt onzekerheid een grote rol bij verzuim tijdens een reorganisatie. Behoud ik mijn baan? Wat gaat er veranderen? Blijven mijn collega’s hier nog werken? Dit zijn een aantal vragen en onzekerheden waar medewerkers tijdens een reorganisatie mee te maken kunnen krijgen. Medewerkers hebben het gevoel niet te weten waar ze aan toe zijn en kunnen zich daarom niet goed voorbereiden op de nieuwe situatie. Dit kan tot zoveel stress en fysiek of mentaal ongemak leiden, dat medewerkers zich ziekmelden. Ook kunnen medewerkers minder gemotiveerd raken doordat ze vooraf al weten dat ze hun baan verliezen door de reorganisatie.

Voorkom verzuim tijdens een reorganisatie

Voorkom verzuim door goed met uw medewerkers te communiceren over de reorganisatie. Betrek uw medewerkers in het proces en bied waar mogelijk ondersteuning. Zo kunt u de negatieve effecten van een reorganisatie zoveel mogelijk beperken, en daarmee ook verzuim. Gelukkig kan een reorganisatie kan ook positieve effecten hebben. Dit kan leiden tot een andere of zelfs betere inzetbaarheid, en daarmee ook tot minder verzuim.

Goede communicatie

Leg de reden van de reorganisatie uit, welke stappen er genomen worden en hoe de nieuwe situatie wordt vormgegeven. Geef op tijd nieuwe informatie en houd medewerkers op de hoogte met tussentijdse updates. Op die manier weten medewerkers altijd wat er speelt en kunnen ze zich beter voorbereiden op een nieuwe situatie.

Zorg er bijvoorbeeld voor dat u regelmatig in gesprek gaat met uw medewerkers. Zo blijft u als werkgever op de hoogte van wat er speelt en welke vragen, zorgen en onzekerheden medewerkers hebben. Als de stress door de reorganisatie te hoog wordt, kunnen medewerkers uitvallen. Blijf dat voor, door onzekerheden zoveel mogelijk weg te nemen en duidelijkheid over de situatie te geven. Hiermee kunt u verzuim voorkomen tijdens een reorganisatie.

Enkele voorbeelden van vragen en onzekerheden waar medewerkers tijdens een reorganisatie mee te maken kunnen krijgen:

  • Wat betekent de reorganisatie voor mij en mijn collega’s?
  • Verdwijnen er banen? En zo ja, van wie en hoe worden we daarin begeleid?
  • Is er sprake van omscholing? Voor wie?
  • Hoe ziet mijn rol eruit na de reorganisatie?

Let hiernaast ook (extra) goed op signalen die kunnen wijzen op toekomstig verzuim.


Betrek medewerkers bij het proces

Tijdens een reorganisatie verandert er in de meeste gevallen veel, ook voor de toekomstige rol van sommige medewerkers. Het is goed om medewerkers te betrekken in dit proces. Laat ze meedenken over hun eigen toekomstige rol binnen de organisatie. Betrek ze bij beslissingen over taken en verantwoordelijkheden van hun nieuwe rol. Bespreek met uw medewerkers hoe ze zich verder kunnen ontwikkelen en wat ze daarvoor nodig hebben. Zo krijgen ze meer duidelijkheid en voelen ze zich gehoord en meer betrokken bij de (re)organisatie.

 

Bied ondersteuning met coaching en training

Bij reorganisaties is het belangrijk om medewerkers voor, tijdens en na de reorganisatie ondersteuning te bieden. Over het algemeen is het goed om hen deel te laten nemen aan trainingen/workshops over het omgaan met veranderingen. Daarnaast kunt u ook andere vormen van coaching en training aanbieden. Stem dit per medewerker of team af, zodat iedereen de juiste persoonlijke ondersteuning krijgt. Op deze manier kunnen medewerkers zich ontwikkelen in het omgaan met de verandering.