Zo houdt u zieke medewerkers betrokken bij uw bedrijf

Aantal keer gelezen:
 264
Ziek zijn is natuurlijk in de eerste plaats vervelend voor uw medewerker. Is het verzuim langdurig, dan is de drempel om weer aan het werk te gaan soms hoog. Zo keert van de mensen die na drie maanden nog thuiszitten minder dan 60% terug in zijn eigen werk. Langdurig verzuim heeft grote financiële gevolgen voor zowel de werkgever als de medewerker. Het is dus heel belangrijk uw medewerker zo snel mogelijk te laten re-integreren. Hoe houdt u langdurig zieke medewerkers verbonden met uw bedrijf? En hoe kunt u bijdragen aan een succesvolle re-integratie? Een aantal tips.

Zieke Medewerkers Betrokken Houden Bij De Organisatie

Kom meteen in actie

Vanaf het moment dat een medewerker zich ziek meldt, is actie van uw kant nodig. Door te kijken naar wat uw medewerker nog wel kan bijvoorbeeld. U kunt tijdelijk of aangepast werk aanbieden. Misschien kan uw medewerker een deel van het eigen werk nog blijven doen of zijn er andere lichtere taken mogelijk binnen uw bedrijf. Ziek zijn is immers niet hetzelfde als arbeidsongeschikt zijn. Zoek daarom naar mogelijkheden en focus niet teveel op beperkingen.


Regelmatig contact is belangrijk

Door in gesprek te blijven met uw zieke medewerker weet u beter wat er speelt en ontdekt u de knelpunten en mogelijkheden. Laat zien dat u als werkgever begrip heeft voor de situatie van uw medewerker. Goed contact maakt de re-integratie makkelijker en vergroot de betrokkenheid tijdens het verzuim. Informeer uw medewerker over veranderingen binnen uw bedrijf en binnen het team. Maak goede afspraken over hoe jullie contact met elkaar houden. Leg de verantwoordelijkheid voor het contact ook bij uw medewerker. Spreek af dat uw medewerker u ook regelmatig op de hoogte houdt.

De meeste mensen willen zich bij ziekte gezien voelen door hun werkgever, leidinggevende en collega’s. Spoor daarom ook collega’s aan om met de zieke contact te houden. Zet dit desnoods op de agenda van het teamoverleg en bespreek wie een kaartje stuurt of even opbelt. Juist bij ziekte doet oprechte aandacht mensen goed.

Wil uw zieke medewerker juist zo min mogelijk contact? Respecteer dat dan ook, maar zorg wel dat u als werkgever in gesprek blijft.Houd de kloof tussen ziek zijn en werken zo klein mogelijk

Stimuleer zieke medewerkers langs te komen bij uw bedrijf. Het regelmatig even naar het werk komen, kan een medewerker helpen om het ritme van het werk vast te houden. Misschien is dit in de huidige corona-epidemie niet mogelijk. Maar kunt u uw medewerker wel uitnodigen voor een online bijeenkomst of vergadering.


Stuur een attentie

Door een attentie te sturen, laat u uw zieke medewerker weten dat er nog steeds aan hem of haar wordt gedacht. U toont hiermee niet alleen zakelijke, maar ook persoonlijke betrokkenheid.


De bedrijfsarts als onmisbare schakel

Bij langdurig verzuim staat u er als werkgever niet alleen voor; de bedrijfsarts biedt u hulp en is een onmisbare schakel in het verzuimproces. De bedrijfsarts bekijkt de medische situatie en stelt bij benadering vast wanneer uw medewerker waarschijnlijk weer aan het werk kan. Dit advies wordt met u gedeeld. Een goed contact tussen u en de bedrijfsarts werkt goed bij de re-integratie. Zo kunt u makkelijk afspraken maken over werkhervatting en blijft u goed op de hoogte van het verloop van het verzuim. 


Samen werken aan re-integratie

Bespreek samen met uw langdurig zieke medewerker welke stappen er gezet moet worden om weer te re-integreren. Stel vooral de juiste vragen, zoals:

 • Welke onderdelen van het werk waren belastend voor jou en droegen eraan bij dat je uitgevallen bent?
 • Wat heb je nodig om weer (gedeeltelijk) te kunnen werken?
 • Als je op dit moment nog niet aan de slag kunt, wanneer zou dat dan wel kunnen?
 • Wat is daarvoor nodig?
 • Wat zou een mogelijke terugval kunnen veroorzaken en hoe kunnen we dit voorkomen?
 • Wat kun je zelf doen?
 • Wat kan de bedrijfsarts voor je doen?
 • Wat kan ik als werkgever voor je doen?

Betrek de zieke medewerker volop bij het verzuim en de re-integratie. Laat hem of haar meedenken over terugkeer naar het werk. Want eigen motivatie is een belangrijke motor achter re-integratie.


Verschillende mogelijkheden voor re-integratie

Werkgevers hebben de wettelijke plicht om te werken aan re-integratie. U heeft hiervoor verschillende opties:

 • Zoek naar oplossingen in het eigen werk: bijvoorbeeld het aanpassen van de werkplek, de werkomstandigheden of werktijden. Of stel hulpmiddelen beschikbaar.
 • Bedenk een nieuwe functie in uw bedrijf met andere taken.
 • Of begeleid uw medewerker naar werk bij een andere werkgever.

Check wekelijks de voortgang van de re-integratie

Laat het contact met uw medewerker niet verslappen tijdens het re-integreren. Neem iedere week even een momentje om te horen hoe de re-integratie verloopt. Vraag de medewerker hoe het gaat en of er misschien iets moet worden bijgesteld in de opbouw van uren en taken.

Een soepele terugkeer naar het werk is in het belang van u en uw medewerker.  Pakt u dit goed aan, dan krijgt u er een medewerker voor terug die zich extra verbonden voelt met uw bedrijf. Een win-win situatie.

Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven:

Ook interessant voor u:

 • Werkstress

  Whitepaper: Werkstress

  In de whitepaper 'Werkstress' leest u niet alleen over de oorzaken van stress. We bieden u ook handvatten om stress bij medewerkers te signaleren en verzuim door stress of een burn-out te voorkomen.
  Whitepaper
 • Verzuim verlagen en voorkomen.png

  Verzuim verlagen

  Door het bestaande verzuim te verlagen of nieuw verzuim te voorkomen, kunt u flink besparen. Investeren in een goede verzuimaanpak verdient zich daardoor snel terug.
  Verzuimthema's
 • Vitale Medewerkers, Een Aanwinst Voor Uw Bedrijf 2

  Vitale medewerkers, een aanwinst voor uw bedrijf

  Werkgevers die investeren in de fysieke en mentale gezondheid van hun medewerkers maken hen gelukkiger, gezonder en productiever. Ze melden zich minder vaak ziek, zijn meer betrokken bij het bedrijf en waarderen hun functie.
  artikel