Aandachtspunten voor werkgevers in 2022

Aantal keer gelezen:
 3426
Voor u als werkgever veranderde er veel in het afgelopen jaar. Door het coronavirus was het vaak een uitdaging om het werk goed georganiseerd te krijgen. Ook in 2022 zal dat waarschijnlijk nog het geval zijn. Daarnaast komen er dit jaar nieuwe wetten en regels, waar u als werkgever mee te maken krijgt. Zo is er in 2022 de mogelijkheid voor een thuiswerkvergoeding, veranderen de premies voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en de WW en is het op alle werkplekken verboden om te roken. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Ontwikkelingen en aandachtspunten voor werkgevers in 2022

1. Thuiswerk- en reiskostenvergoeding

Sinds het begin van de coronapandemie werken veel van uw medewerkers misschien (deels) thuis. De kans is groot dat dit zo blijft. Veel werkgevers willen een vergoeding betalen voor de extra kosten van het thuiswerken. Vanaf 1 januari 2022 mag een thuiswerkvergoeding onbelast worden gegeven tot maximaal €2,- per dag. Vergoedt een werkgever meer, dan is het deel boven €2,- wel belast. Ook blijft de onbelaste reiskostenvergoeding, van maximaal €0,19 per kilometer, bestaan. Een werkgever kan óf thuiswerkkostenvergoeding óf reiskostenvergoeding per dag geven. Als werkgever kunt u afspraken maken met uw medewerkers over het aantal dagen dat zij thuis of op het bedrijf werken. Op basis daarvan kunt u een vaste vergoeding betalen.

Whitepaper Thuiswerken

Thuiswerken kan veel opleveren voor uw bedrijf en uw medewerkers. In de whitepaper Thuiswerken ontdekt u hoe u het maximale uit thuiswerken kunt halen.

Download whitepaper

2. Werkkostenregeling (WKR)

Via de Werkkostenregeling (WKR) kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen betalen aan uw medewerkers. Bijvoorbeeld voor bepaald gereedschap, tablets of kerstpakketten. Het totale bedrag moet onder de zogenaamde vrije ruimte blijven. In 2020 en 2021 was de vrije ruimte tijdelijk verhoogd.

Met ingang van 1 januari 2022 bedraagt de vrije ruimte 1,7% van het totale loon (loonsom) van alle medewerkers samen tot en met €400.000. In 2020 en 2021 was dit nog 3%. Boven een loonsom van €400.000 geldt een percentage van 1,18%. Komt het bedrag van de vergoedingen boven die grens? Dan betaalt u 80% belasting over dat extra bedrag. 


3. Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)

Vanaf 1 januari 2022 is de premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) opgedeeld in twee tarieven. Werkgevers met een totale loonsom (het loon van alle medewerkers samen) lager dan €882.500 (25 x €35.300) betalen de lage Aof-premie van 5,49%. Bij een loonsom hoger dan €882.500 betaalt een werkgever de hoge premie van 7,05%. Let goed op, want ook als het totale loon maar iets hoger is dan €882.500 geldt de hoge Aof-premie. Dit kan honderden euro’s per medewerker schelen.


4. WW-premie

Sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) betaalt een werkgever een lage WW-premie voor een medewerker met een vast contract. Wanneer een medewerker 30% meer uren uitbetaald krijgt dan op zijn of haar contract staan, moet de hoge WW-premie worden betaald. Vanwege de coronacrisis gold de regel tijdelijk niet, maar vanaf 2022 is deze weer ingevoerd. Het is dus belangrijk voor u als werkgever om goed in de gaten te houden of uw medewerkers niet boven de grens van 30% overwerk komen.


5. Ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 geldt een uitkering voor medewerkers op basis van de Wet betaald ouderschapsverlof. Nu is ouderschapsverlof onbetaald. Met de nieuwe wet hebben medewerkers recht op negen weken ouderschapsverlof, dat voor een deel wordt betaald door UWV. Dat geldt voor beide ouders. Het verlof moet wel worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind.

Werkgevers kunnen verlof voor hun medewerker aanvragen via het werkgeversportaal van UWV. De uitkering bedraagt 50% van het loon. Voor u is het belangrijk om er in uw planning rekening mee te houden dat medewerkers mogelijk extra verlof opnemen. Andere zaken waarmee u rekening kunt houden, leest u in het artikel Wet betaald ouderschapsverlof


6. Coronasteun

Ook in het eerste kwartaal van 2022 kunt u als werkgever coronasteun aanvragen bij de overheid. De achtste aanvraagperiode voor de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) startte op 14 februari. Het loket is open tot en met 13 april 2022.

De overheid komt dit jaar met een definitieve berekening van de NOW-subsidie die eerder werd uitbetaald. Als werkgever moet u er rekening mee houden dat u misschien een deel van de voorschotten moet terugbetalen. Dat gebeurt als het daadwerkelijke omzetverlies minder hoog was dan verwacht.


7. Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

De overheid werkt aan een richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Deze wordt op 1 augustus 2022 ingevoerd. Het doel is dat arbeidsvoorwaarden duidelijker en de werkomstandigheden beter voorspelbaar worden. De richtlijn bepaalt onder andere dat:

 • De werkgever alleen onder voorwaarden nevenwerkzaamhedenmag verbieden;
 • Dat arbeidsvoorwaardenduidelijk op papier moeten staan;
 • Dat flexwerkersrecht hebben op voorspelbare arbeidsvoorwaarden met meer zekerheid.

8. Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie

Als werkgever hoeft u, bij de inhuur van zelfstandigen, dit jaar nog niet verplicht gebruik te maken van de webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie. De webmodule is een online vragenlijst waarmee u kunt vaststellen of er bij inhuur van een zelfstandige sprake is van een dienstbetrekking of niet. Voorlopig is de webmodule alleen bedoeld om voorlichting te geven. Ook controleert de  Belastingdienst beperkt. Er worden alleen boetes uitgedeeld als opzettelijk fouten worden gemaakt of wanneer aanwijzingen van de controleurs niet worden uitgevoerd. 


9. Langere tewerkstellingsvergunning Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

Door een aanpassing in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) kan vanaf 1 januari 2022 een werkvergunning voor maximaal drie jaar worden verleend aan internationale medewerkers. Dit was eerst maximaal één jaar. Ook moet een werkgever het volledige loon dat op de werkvergunning staat via de bank aan de medewerker betalen. Over de periode van maximaal een maand.


10. Rookvrije werkplek

Per 1 januari 2022 geldt een rookverbod voor alle ruimtes en gebouwen waar wordt gewerkt. Dat betekent dat rookruimtes binnen niet meer mogen. Op alle werkplekken is het verboden om te roken. Dat geldt ook voor plaatsen waar buiten wordt gewerkt, cabines van bedrijfsvoertuigen en ander materieel. Wordt er toch gerookt, dan moet u als werkgever uw medewerker(s) hierop aanspreken.

Onder voorwaarden mag u wel een beschutte rookplek op het buitenterrein inrichten. Deze rookplek moet wel los staan van het bedrijfspand.


11. Wijziging AOW-leeftijd

Met ingang van 2022 is de AOW-leeftijd verhoogd met drie maanden naar 66 jaar en 7 maanden.


Whitepaper Verzuim onder ouderen

Oudere medewerkers hebben enorme meerwaarde voor uw bedrijf. Waarom, dat leest u in de gratis whitepaper Verzuim onder ouderen: meer aandacht nodig dan ooit. In deze whitepaper maakt u ook kennis met de persoonlijke ervaringen van een 70-jarige medewerker op de huidige arbeidsmarkt.
Seniorenregeling
Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven:

Ook interessant voor u:

 • Werkstress

  Whitepaper: Werkstress

  In de whitepaper 'Werkstress' leest u niet alleen over de oorzaken van stress. We bieden u ook handvatten om stress bij medewerkers te signaleren en verzuim door stress of een burn-out te voorkomen.
  Whitepaper
 • Terug naar kantoor na corona, tips voor werkgevers

  Terug naar kantoor na corona: tips voor werkgevers

  Werkend Nederland mag (deels) weer terug naar kantoor. De stap van thuis naar kantoor vraagt om aanpassing van hun ritme en extra aandacht voor de gezondheid. In dit artikel leest u praktische tips hoe u als werkgever kunt omgaan met medewerkers die terugkeren naar kantoor.
  artikel