Fysieke arbeidsbelasting 2022: de feiten en cijfers op een rij

Aantal keer gelezen:
 1475

Bijna 40% van alle medewerkers doet lichamelijk zwaar werk, zo blijkt uit de factsheet Fysieke arbeidsbelasting 2022 van TNO. Dit kan leiden tot gezondheidsklachten en verzuim. Maar liefst 20% van alle verzuimdagen zijn het gevolg van fysiek belastend werk. Daarom is het belangrijk om lichamelijke (over)belasting van uw medewerkers serieus te nemen en passende maatregelen te nemen.

Lichamelijk zwaar werk komt in allerlei sectoren voor. In de landbouw en de horeca, maar bijvoorbeeld ook in de bouw en de zorg. Dit heeft gevolgen voor de gezondheid.

Fysieke arbeidsbelasting 2022: de feiten en cijfers op een rij

Wat is fysieke arbeidsbelasting?

Bij fysieke arbeidsbelasting kunt u denken aan lichamelijke inspanning zoals tillen, dragen, duwen of trekken. De spieren en gewrichten in rug, schouders en armen worden dan zo intensief, lang of vaak gebruikt, dat fysieke overbelasting kan ontstaan. Uit TNO-cijfers blijkt dat 56% van alle medewerkers het afgelopen jaar klachten had aan botten, spieren en gewrichten. 40% heeft klachten aan arm, nek en schouder (verzamelnaam KANS), 35% heeft last van de rug en 26% heeft heup-, been-, knie- en voetklachten.

Whitepaper: Bewegen tijdens het werk

Meer beweging op of tijdens het werk draagt bij aan vitale medewerkers binnen uw bedrijf.

Voorbeelden van fysieke belasting

Bovenstaande klachten komen meestal door het doen en herhalen van bepaalde bewegingen. Zo zijn rugklachten vaak het gevolg van tillen en kan duwen en trekken leiden tot schouderklachten. Steeds terugkerende hand- of armbewegingen en trillingen veroorzaken vaak klachten aan armen, nek en schouders. Ook ver reiken, op de knieën werken of voorovergebogen staan, kan leiden tot spier- en gewrichtsklachten. Naast overbelasting kan ook onderbelasting - te weinig bewegen of te lang zitten -  zorgen voor gezondheidsklachten.


Veilig en gezond werken

Volgens de Arbowet moet iedereen veilig en gezond kunnen werken. Ook als het gaat om fysieke belasting op het werk. Dit betekent dat u zich als werkgever moet inzetten om dit mogelijk te maken. Zo moet ieder bedrijf met personeel een preventiemedewerker in dienst hebben en een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitvoeren. Als de arbeidsrisico’s en oorzaken bekend zijn, bent u als werkgever verplicht om een Plan van Aanpak (PVA) op te stellen. Om zo de kans op risico’s te verkleinen. In verschillende sectoren zijn hiervoor speciale hulpmiddelen ontwikkeld.


Meer werkplezier

Van alle verzuimdagen die te maken hebben met werk, is 20% het gevolg van fysieke arbeidsbelasting. De jaarlijkse kosten voor loondoorbetaling bij verzuim door fysieke arbeidsklachten komen in ons land uit op € 1,5 miljard. Hier is dus veel te winnen. Daarnaast is ook de gezondheid van uw medewerker belangrijk. Het is voor u als werkgever daarom van belang om klachten serieus te nemen en op tijd actie te ondernemen. Dat vraagt natuurlijk tijd, inspanningen en waarschijnlijk ook geld. Maar u krijgt er veel voor terug: u voorkomt hoge kosten en vergroot het werkplezier van uw medewerkers.


Voorkomen van verzuim door fysieke arbeidsbelasting: tips voor werkgevers

 • Neem de oorzaak van de overbelasting weg. Technische en organisatorische maatregelen hebben het meeste effect. Technische maatregelen zijn bijvoorbeeld til- en transporthulpmiddelen, het verbeteren van de werkhoogte of het verminderen van het tilgewicht. Bij organisatorische maatregelen kunt u denken aan afwisseling tussen zware en minder zware taken en het nemen van voldoende pauzes.
 • Veel branches en sectoren hebben een arbocatalogus. Hierin spreken werkgevers en medewerkers af hoe ze omgaan met fysieke belasting en hoe ze gezond en veilig kunnen werken. Is deze catalogus er niet, dan kunt u kijken naar sectoren met vergelijkbaar werk.
 • Bied medewerkers voorlichting en/of training aan. Zodat ze zich bewust worden van de gezondheidsrisico’s en leren wat ze zelf kunnen doen om klachten te voorkomen.

 • Geef medewerkers de mogelijkheid om problemen op het gebied van gezondheid en veiligheid te melden. Wanneer u in gesprek blijft met uw medewerkers, kunt u samen tot een gezonde en veilige werkomgeving komen. Er zijn diverse hulpmiddelen om meer inzicht te krijgen in de risico’s van bepaald werk en deze te verminderen. Zo is er bijvoorbeeld de App BewustBelast - TNO Fysieke Belasting en de test Hoe Top Werk Jij? - TNO Fysieke Belasting.
 • Als duidelijk is welke maatregelen juist en passend zijn, is het belangrijk dat u deze invoert. De Wegwijzer Fysieke Belasting - TNO Fysieke Belasting kan daarbij helpen. De wegwijzer helpt bij een goede aanpak van fysieke belasting door de situatie in kaart te brengen en een plan te maken om de knelpunten weg te nemen.

 

 

Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven:

Ook interessant voor u:

 • Risico-inventarisatie en -evaluatie

  Risico-inventarisatie en -evaluatie

  Met de Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) brengt u de gezondheids- en veiligheidsrisico's van uw bedrijf in kaart. Een goed opgestelde RI&E helpt ongevallen en gezondheidsklachten te voorkomen.
  verzuimdienst
 • Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA): stappenplan voor een beleid

  Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA): stappenplan voor een beleid

  Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) tegengaan, hoe doet u dat? Een goed PSA-beleid kan hierbij helpen. Als verzuimspecialist helpen wij u daar graag bij. In ons stappenplan leest u stap voor stap de onderdelen van dit beleid en hoe u dit beleid zelf kunt opstellen.
  whitepaper