Hoe regelt u het loonkostenvoordeel voor uw medewerkers?

Aantal keer gelezen:
 8137
Neemt u een medewerker in dienst die moeilijker aan het werk kan komen? Dan heeft u als werkgever mogelijk recht op het loonkostenvoordeel. Dit kan als u ouderen in dienst neemt of mensen met een arbeidshandicap. Het loonkostenvoordeel is een jaarlijkse tegemoetkoming waardoor uw loonkosten dalen. Dit is geregeld in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). De bedoeling van de wet is dat kwetsbare groepen betere kansen hebben op de arbeidsmarkt. In dit artikel leest u meer over wat het loonkostenvoordeel is, voor welke medewerkers dit geldt en hoe u dit regelt bij UWV.

No Riskpolis En Andere UWV Uitkeringen

Voor welke medewerkers kunt u loonkostenvoordeel krijgen?

Voor de volgende vier doelgroepen kunt u loonkostenvoordeel krijgen:

  • Oudere medewerkers (56 jaar en ouder) die een uitkering hadden;
  • Medewerkers met een arbeidshandicap die nieuw in dienst komen;
  • Medewerkers met een arbeidshandicap die herplaatst worden;
  • Medewerkers uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden;


Twijfelt u of uw medewerker onder één van deze doelgroepen valt? UWV heeft voor de medewerker een keuzehulp gemaakt. Deze kunt u als werkgever natuurlijk ook bekijken. Bekijk de keuzehulp van UWV. Via de keuzehulp krijgt u ook direct de voorwaarden voor de betreffende doelgroep te zien.


Whitepaper:
Verzuim onder ouderen, meer aandacht nodig dan ooit

In 2022 is de groep 45-67 jarigen de grootste groep werkenden in Nederland. Nu de AOW-leeftijd steeds verder opschuift, zitten veel werkgevers en medewerkers met de vraag of zo lang doorwerken wel mogelijk, nodig en verantwoord is.

Hoe houdt u uw oudere medewerker(s) inzetbaar? Lees in onze gratis whitepaper meer over:

  • Uitdagingen voor u als werkgever en voor uw (oudere) medewerker
  • Mogelijkheden om wel of niet (deels) eerder te stoppen met werken
  • Tips om oudere medewerkers langer vitaal aan het werk te houden

download whitepaper

Verzuim Onder Ouderen

Let op de termijn van 3 maanden

Zorg dat u op tijd weet of u het loonkostenvoordeel wilt aanvragen. Om aan te tonen of uw medewerker aan de voorwaarden voldoet is een doelgroepverklaring vereist. Deze kan uw medewerker zelf aanvragen binnen 3 maanden na indiensttreding of herplaatsing. Na die periode kan uw medewerker geen doelgroepverklaring meer krijgen. Deze doelgroepverklaring is nodig voor de loonkostenvoordeelaanvraag. Het is dus verstandig om al voor de start van het dienstverband aan te geven dat u deze doelgroepverklaring wilt ontvangen. Let er wel op dat uw medewerker niet verplicht is hieraan mee te werken.


Hoe kan uw medewerker een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel aanvragen?

Uw medewerker kan de doelgroepverklaring loonkostenvoordeel aanvragen bij UWV. Bekijk het formulier op de website van UWV. Is uw medewerker 56 jaar of ouder en krijgt hij of zij een uitkering van de gemeente? Dan vraagt uw medewerker de doelgroepverklaring  loonkostenvoordeel aan bij de gemeente. Uw medewerker kan hiervoor het formulier van UWV niet gebruiken.


Wilt u de doelgroepverklaring loonkostenvoordeel aanvragen voor uw medewerker? 

Uw medewerker kan u als werkgever hiervoor machtigen. Hiervoor kunt u het formulier ‘Machtigen voor aanvraag doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV)’ op het UWV gebruiken.


Let op loonkostenvoordeel bij herplaatsing

In de praktijk blijkt dat UWV geen doelgroepverklaring afgeeft als de betrokkene niet eerst een WGA-uitkering heeft ontvangen. Het is dus verstandig uw medewerker niet direct te herplaatsen. Maar pas na een maand of langer, zodat hij of zij eerst een uitkering ontvangt. Als de medewerker binnen de wachttijd is gere-integreerd en na het einde van de wachttijd dit werk is blijven doen, is er geen recht op loonkostenvoordeel.


Hoe regelt u het loonkostenvoordeel met de doelgroepverklaring?

De doelgroepverklaring van uw medewerker bewaart u in uw loonadministratie. U dient het verzoek voor loonkostenvoordeel zelf in via de loonaangifte. In de loonaangifte kunt u de indicatie voor de aanvraag van het op “ja” zetten. UWV beoordeelt welke medewerkers in aanmerking komen voor het loonkostenvoordeel en voor welk bedrag. UWV berekent het totale loonkostenvoordeel voor uw bedrijf. De Belastingdienst betaalt het bedrag aan u uit.


Hoe hoog is het loonkostenvoordeel?

De bedragen die worden uitgekeerd verschillen per doelgroep. Aan loonkostenvoordeel ontvangt u het aantal verloonde uren in het kalenderjaar vermenigvuldigd met het van toepassing zijnde bedrag per verloond uur. Hier zit een maximum aan, dit is afhankelijk van de doelgroep. Met de regelhulp van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunt u berekenen hoe hoog het loonkostenvoordeel uitvalt.

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Als uw medewerker eerder de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, is de looptijd korter. U mag nooit eerder voor dezelfde medewerker loonkostenvoordeel hebben ontvangen. U krijgt de tegemoetkoming jaarlijks. 

Samenvatting naar het loonkostenvoordeel in zes stappen:

 

Stap 1
Uw medewerker heeft een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel nodig. Uiterlijk binnen drie maanden na indiensttreding kan uw medewerker de verklaring aanvragen. Gebeurt dat niet, dan loopt u het loonkostenvoordeel mis. Zonder een doelgroepverklaring komt u hier niet voor in aanmerking.

Medewerkers van 56 jaar en ouder met een uitkering van de gemeente vragen de doelgroepverklaring bij de gemeente aan. De verklaring toont aan dat uw medewerker inderdaad een uitkering had voordat hij of zij bij u in dienst kwam. Bij de andere doelgroepen vraagt de medewerker de verklaring bij UWV aan. Uw medewerker kan de doelgroepverklaring zelf aanvragen, of kan u hiervoor machtigen.

Stap 2
Uw medewerker geeft u een kopie van de doelgroepverklaring.

Stap 3
U bewaart de doelgroepverklaring in uw loonadministratie.

Stap 4
U zet vervolgens in de aangifte loonheffingen de indicatie voor het loonkostenvoordeel op ‘ja’. Let erop dat u de verloonde uren goed invult, anders loopt u loonkostenvoordeel mis.

Stap 5
UWV controleert of de doelgroepverklaring geregistreerd is en stelt de tegemoetkoming vast. UWV geeft de hoogte van de tegemoetkoming door aan de Belastingdienst.

Stap 6
De Belastingdienst stuurt u een beschikking en betaalt het loonkostenvoordeel aan u uit medio september in het volgende kalenderjaar.

Ondersteuning van Sazas experts

Loonkostenvoordeel zorgt voor betere kansen voor kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt. Vanuit goed werkgeverschap is het verstandig om ook goed voor uw huidige personeelsbestand te zorgen. Als werkgever kunt u verzuim bij uw medewerkers verminderen en voorkomen (preventie), bijvoorbeeld met het preventief spreekuur.

Bent u klant en heeft u arbodienstverlening bij ons afgesloten? Dan bezoeken uw medewerkers het preventief spreekuur kosteloos. Maar ook als niet-klant kunt u zich aanmelden voor de cursussen en workshops van onze verzuimexperts. Zo helpen we samen verzuim te verminderen en te voorkomen.

Deze informatie is met zorg samengesteld en wordt regelmatig geactualiseerd. Toch kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is. Als dit het geval is, dan verwijzen wij u naar onze disclaimer

Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven:

Ook interessant voor u: