Loondoorbetaling blijft 2 jaar

Loondoorbetaling in het tweede ziektejaar is al jaren een punt van discussie. In de politiek zijn de meningen over dit onderwerp verdeeld. Zo willen CDA en VVD de loondoorbetalingsplicht van werkgevers inkorten naar één jaar. GroenLinks wil juist dat dit twee jaar blijft, zoals het op dit moment is. Voorlopig blijft de loondoorbetaling bij ziekte twee jaar, ook voor kleine bedrijven. Wat betekent dit voor u als werkgever?


Tegemoetkoming in de lasten voor kleine bedrijven

Voor kleine bedrijven blijft de loondoorbetaling bij ziekte ook twee jaar. Per 1 januari 2022 betalen kleine werkgevers een lagere gedifferentieerde premie voor het arbeidsgeschiktheidsfonds (Aof). Met deze verlaging komt het kabinet kleine werkgevers financieel tegemoet in de kosten van loondoorbetaling bij ziekte.

Loondoorbetaling Blijft 2 Jaar

Wanneer bent u een kleine werkgever?

U bent een kleine werkgever als uw premieloon maximaal 25 keer per medewerker per jaar is. Deze regels gelden vanaf 1 januari 2022. UWV berekent binnen welke categorie uw bedrijf valt, klein of (middel)groot.


Focus re-integratie na 1e ziektejaar op tweede spoor

In het eerste jaar ligt bij de re-integratie van de zieke medewerker de focus op herstel en terugkeer naar de eigen werkplek. Vanaf nu ligt de focus bij re-integratie in het tweede jaar op spoor 2: werk zoeken buiten de organisatie bij een andere werkgever. Hierbij wordt de instroom in de WIA zoveel mogelijk beperkt.


Opiniestuk: afschaffen loondoorbetaling tweede ziektejaar doodsteek voor inclusieve samenleving

‘Wanneer de loondoorbetaling van het tweede ziektejaar stopt, is niemand daar bij gebaat. Veel kabinetsleden, maar ook mkb’ers zijn in de veronderstelling dat wanneer de loondoorbetaling van het tweede ziektejaar wordt stopgezet, dit enorm in kosten zal schelen. Uit de praktijk weet ik dat werkgeversverplichtingen bij re-integratie positief werken op het terugdringen van verzuim’ vertelt Hans van Bussel, directeur bij verzuimspecialist Sazas, in een opiniestuk van Trouw.

Lees het opiniestuk

Opiniestuk Hans