Nieuwe wet minimumuurloon: wat verandert er voor werkgevers?

Aantal keer gelezen:
 1279

Op 1 januari 2024 gaat het wettelijk minimumloon omhoog. Ook gaat een nieuwe wet in voor het minimumuurloon; de Wet invoering minimumuurloon. In plaats van wettelijke minimum dag-, week- en maandlonen, komt er vanaf die datum één minimumuurloon voor medewerkers in alle sectoren en bedrijven. Dit heeft ook gevolgen voor werkgevers. Het is daarom goed om uw klanten hierover te informeren.

Nieuwe wet minimumuurloon

Wat verandert er op 1 januari rondom het minimumloon?

Nu verdienen mensen die het minimumloon ontvangen en 40 uur werken, omgerekend soms minder per uur dan medewerkers die 36 uur werken en het minimumloon verdienen. Tot nu toe gold dan altijd hetzelfde minimum maandloon voor een volledige maand werken, los van het aantal gewerkte uren. Dat verandert straks. Vanaf 1 januari 2024 krijgen medewerkers in alle sectoren en bedrijven hetzelfde minimumuurloon. Het maakt dus niet meer uit welk beroep iemand heeft. In het kort: het maandloon van iemand die het minimumloon verdient, wordt straks bepaald door het echte aantal uren dat iemand werkt.

Whitepaper 'Medewerkers met schulden'

In het whitepaper 'Medewerkers met schulden' helpen wij u om geldproblemen bij uw medewerkers te herkennen. Ook geven wij u tips om uw medewerkers te helpen om geldproblemen te voorkomen en eventueel samen op te lossen. Met kennis en een helpende hand voorkomen we zoveel mogelijk ziekteverzuim.

Waarom een minimumloon per uur?

Het kabinet vond het oneerlijk dat een persoon in de ene sector meer uren moet werken dan in de andere voor hetzelfde minimummaandloon. Om die verschillen op te heffen, komt er nu een minimumuurloon. Daarmee verdient elke medewerker met het minimumloon in verhouding hetzelfde, zonder dat meespeelt hoeveel uur als fulltime geldt in een bepaalde sector. Want voor ieder gewerkt uur hoort een medewerker dezelfde minimumbeloning te krijgen, vindt de minister.

Dit betekent de invoering van het minimumuurloon

Het kabinet baseert het minimumuurloon op het huidige minimummaandloon bij een fulltime werkweek van 36 uur. Daardoor stijgt het minimumloon gemiddeld met 4%: voor mensen met een 36-urige werkweek blijft het salaris gelijk, terwijl het voor medewerkers die 40 uur per week werken met 10% omhoog gaat. Het minimumloon per uur gaat in op 1 januari 2024. Daarna volgt er (net als nu) elk halfjaar een indexatie, waarvan de eerste op 1 juli 2024 is.

Verhoging minimumloon en vaste minimumjeugdlonen

Het wettelijk minimumloon gaat op 1 januari 2024 ook omhoog, met 3,75%. Daarnaast gelden vanaf die datum vaste minimumjeugdlonen per uur voor medewerkers tussen de 15 en 21 jaar. Het maakt daarbij niet uit in welke sector iemand werkt. Deze bedragen worden afgeleid van het wettelijk minimumuurloon.

Wat wordt het minimumuurloon per leeftijd?

Het wettelijk bruto minimumuurloon voor medewerkers vanaf 21 jaar komt in 2024 uit op € 13,27 per uur. Voor jongere medewerkers gelden per 1 januari 2024 de volgende bruto minimumuurlonen:

 • 20 jaar: € 10,62 per uur
 • 19 jaar: € 7,96 per uur
 • 18 jaar: € 6,64 per uur
 • 17 jaar: € 5,24 per uur
 • 16 jaar: € 4,58 per uur
 • 15 jaar: € 3,98 per uur

Wat betekenen deze veranderingen voor u als werkgever?

Door de veranderingen kan het zijn dat u een aanpassing moet doen in de salarisadministratie en/of de arbeidscontracten. U bent verplicht om het wettelijk minimumloon op de loonstrook van een medewerker te zetten.

Heeft de nieuwe wet invloed op het lage-inkomensvoordeel (LIV)?

Als werkgever krijgt u het lage-inkomensvoordeel (LIV) voor sommige medewerkers. Deze vergoeding in de loonkosten moet ervoor zorgen dat mensen met een laag inkomen een grotere kans op werk hebben. Het LIV geldt voor medewerkers die tussen 100% en 125% van het minimumloon verdienen. Ook op dit gebied gaat er op 1 januari 2024 iets veranderen. Nu berekent de Belastingdienst het uurloon op basis van een 40-urige werkweek. Vanaf 1 januari 2024 gebeurt dat op basis van een 36-urige werkweek, net zoals bij het minimumuurloon. Ook gaat vanaf dat moment de bovengrens voor het LIV omlaag, van 125% naar 104% van het wettelijk minimumuurloon. Verdient een medewerker meer dan 104%, dan heeft u als werkgever dus geen recht meer op het LIV. Goed om te weten: het kabinet wil op 1 januari 2025 stoppen met het LIV, maar het is nog niet duidelijk of dit ook echt doorgaat.

Wanneer wordt het minimumuurloon opnieuw bepaald?

Elk half jaar wordt het minimumuurloon opnieuw onder de loep genomen en mogelijk aangepast. Dit gebeurt op 1 januari en 1 juli.

Deze informatie is met zorg samengesteld. Toch kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is. Als dit het geval is, dan verwijzen wij u naar onze disclaimer.


Ook interessant voor u:

 • Geen verzuimrisico

  Loonbeslag: belangrijke informatie voor u als werkgever

  Betaalt uw medewerker zijn of haar rekeningen niet op tijd? Dan kan dit leiden tot loonbeslag. Een deel van het loon van uw medewerker gaat dan direct naar een schuldeiser. Hierdoor krijgt u te maken met extra (administratief) werk. Bij loonbeslag is het dus verstandig meteen actie te ondernemen.
  Kennisbank
 • Inkomen van uw medewerkers verzekeren met de collectieve inkomensverzekering van Sazas

  (Zakelijke) inkomensverzekeringen

  Om u zo goed mogelijk te beschermen tegen de financiële gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid, is het verstandig dat u als werkgever een inkomensverzekering afsluit. Een inkomensverzekering wordt ook wel een inkomstenverzekering genoemd.
  Kennisbank
Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven: