Verzekering loondoorbetaling bij ziekte

Is uw medewerker ziek? Dan betaalt u hem of haar twee jaar minimaal 70% van het laatstverdiende loon. Is er een cao van toepassing? Dan kunnen er afspraken zijn over het aanvullen van het loon tot maximaal 100%.

Ook de werkgeverslasten lopen door. Of het een goede keuze is om hiervoor te verzekeren, hangt af van uw bedrijfssituatie. Het is daarom verstandig om de risico’s en de financiële draagkracht van uw bedrijf in kaart te brengen. Verzekert u uw verzuimrisico, dan heeft u een aantal keuzes.

Loondoorbetaling van medewerker

Wat verzekert u wel, wat niet?

Verzekert u zich voor loonbetaling bij ziekte, dan kunt u kiezen in welke mate u zich verzekert en welke risico’s u wel of niet wilt nemen.

Het dekkingspercentage

Wilt u de loondoorbetaling bij ziekte volledig of gedeeltelijk verzekeren? U kunt ervoor kiezen om het eerste ziektejaar een andere dekking te nemen dan het tweede jaar dat u medewerker ziek is. Maar de dekking kan ook beide jaren hetzelfde zijn. U kunt kiezen uit een aantal combinaties tussen de 70% en de 100%.

De werkgeverslasten

Als werkgever heeft u naast loondoorbetaling bij ziekte ook te maken met werkgeverslasten. Denk bijvoorbeeld aan sociale premies, de pensioenpremie en het vakantiegeld. U kunt ervoor kiezen om deze kosten mee te verzekeren en voor welk percentage. Daarbij zijn er drie opties: 20%, 25% of 30%.

De eigenrisicoperiode

De eigenrisicoperiode is de periode na de ziekmelding waarin u nog geen beroep doet op de verzekering. U betaalt de lonen over deze periode zelf. U kunt kiezen tussen 2, 6, 13 of 26 weken. Hoe langer de eigenrisicoperiode, hoe lager de premie.


Wat betekent dit voor uw bedrijf?

U moet het loon van uw zieke werknemers de eerste twee jaar doorbetalen. Samen met de bijbehorende werkgeverslasten kan dit, zeker bij langdurige ziekte, behoorlijke financiële gevolgen hebben voor uw bedrijf. Kunt of wilt u dit risico niet lopen? Dan is het verstandig om u te verzekeren voor loonbetaling bij ziekte en een verzuimverzekering af te sluiten. Bij het afsluiten van een ziekteverzuimverzekering zijn er een aantal dingen waar u goed op moet letten. Wij hebben voor u 5 zaken op een rij gezet die belangrijk zijn bij het maken van de juiste beslissing.

Loondoorbetaling van medewerker

Welke oplossing kan Sazas u bieden?

Wij hebben een verzekering voor loonbetaling bij ziekte die bij u past. Maar het hangt af van uw situatie welke oplossing voor u geschikt is. Beantwoord de onderstaande vragen en bekijk de oplossing die het best bij uw bedrijf past.

Hoeveel medewerkers heeft u?
Bij welke sector hoort uw bedrijf?
Heeft u een arbodienst?