De oorzaken van langdurig ziekteverzuim en hoe deze aan te pakken

Afgelopen maart was er in Nederland sprake van een recordaantal verzuimmeldingen: voor elke honderd werkenden waren er elf  verzuimmeldingen. Ook de gemiddelde verzuimduur is het afgelopen jaar toegenomen. Medewerkers zijn namelijk langer gaan verzuimen in vergelijking met andere jaren. Het aandeel medewerkers dat langdurig ziek is (langer dan zes weken) nam het afgelopen jaar toe: van elke honderd ziekmeldingen zitten er vijftien mensen langer dan zes weken thuis. In 2020 was dat nog tien op elke honderd ziekmeldingen.

Wat zijn de belangrijkste oorzaken van langdurig verzuim en wat kan uw klant doen om dit te voorkomen? De top drie belangrijkste oorzaken van verzuim hebben we voor u op een rij gezet. Daarbij vindt u tips om uitval te voorkomen.

Accountants De Oorzaken Van Langdurig Ziekteverzuim En Hoe Deze Aan Te Pakken

1. Psychische klachten

Meer dan 40% van het langdurig verzuim wordt veroorzaakt door psychische klachten. Stress en burn-out, maar ook depressie of oververmoeidheid. Sinds het begin van de coronacrisis hebben steeds meer mensen last van psychische klachten. Zo heeft de lockdown voor veel mensen behoorlijke impact gehad en heeft ook de combinatie werk en privé, al dan niet met zorgtaken, invloed op het welzijn.

Omdat in heel veel sectoren thuiswerken wordt afgewisseld met een dagje naar kantoor, blijft het belangrijk om aandacht te hebben voor verzuim in het algemeen en psychische klachten in het bijzonder. Signalen van een burn-out zijn namelijk lastiger te herkennen als medewerkers niet meer elke dag op kantoor zijn. Als de werkgever klachten vermoedt, kan hij of zij dit het beste direct bespreken met de medewerker. Ook een gesprek met de bedrijfsarts kan een optie zijn. Door in een vroegtijdig stadium aan de bel te trekken, wordt voorkomen dat klachten verergeren.


2. Klachten aan het houding- en bewegingsapparaat

De tenniselleboog, specifieke pijn onder het schouderdak bij het optillen van de arm en Repetitive Strain Injury (RSI) zijn de drie meest gemelde beroepsziekten aan het houding- en bewegingsapparaat. Deze klachten brengen een groot risico op arbeidsongeschiktheid met zich mee. 75% van de medewerkers met dergelijke klachten zit meer dan een maand thuis, terwijl 6% een week tot een maand niet kan werken. 10% is zelfs blijvend ziek.

Het grootste risico op uitval door klachten aan het houding- en bewegingsapparaat is het uitvoeren van snel herhaalde armbewegingen. Ook tillen, dragen en het veel kracht zetten met de handen zijn belangrijke oorzaken. Een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) geeft een goed overzicht van mogelijke risico’s in de onderneming van uw klant. Naast de RI&E moet de werkgever een plan van aanpak opstellen met de maatregelen die ondernomen worden om mogelijke risico’s te voorkomen.


3. Ouderdomsklachten

Op de derde plaats staan ouderdomsklachten. Mensen worden ouder, blijven langer gezond en werken langer door. Ouderdomsklachten zijn helaas niet te voorkomen. Toch is het zinvol dat uw klant oog heeft voor vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Aandacht voor bijvoorbeeld bewegen en gezonde voeding (in de kantine) kunnen al een positieve bijdrage hebben.

Een Preventief medisch onderzoek (PMO) geeft inzicht in de mentale en fysieke gezondheid van de medewerker en stelt de werkgever in staat om maatregelen te nemen die de gezondheid beschermen of verbeteren. Hoewel de medewerker recht heeft op een PMO, is hij of zij niet verplicht om deel te nemen als de werkgever dit aanbiedt. In bepaalde beroepen is een medische keuring echter verplicht. Denk bijvoorbeeld aan de brandweer of de ambulancezorg; waar bepaalde eisen aan de gezondheid worden gesteld.

Langdurig ziekteverzuim bij uw klanten voorkomen

Wilt u meer handvatten en tips die u als accountant kunt gebruiken in de gesprekken met de klant? Download dan onze whitepaper en maak gebruik van de checklist.

Whitepaper downloaden


Ook interessant voor u:

 • Financiële Risico's Van Langdurig Verzuim

  De financiële risico’s van langdurig verzuim

  Langdurig ziekteverzuim kost geld. Zoveel is duidelijk. Alleen al vanwege de kosten is verzuim een belangrijk gespreksonderwerp tussen u en uw klant. Want heeft uw klant wel goed inzicht in de kosten van een langdurig zieke medewerker?
  Nieuws
 • Hoofdpijn

  8 tips om verzuim te voorkomen

  Verzuim van medewerkers brengt behalve onzekerheid ook administratieve rompslomp en veel kosten met zich mee. We geven verschillende tips voor werkgevers om de gezondheid en bevlogenheid van hun medewerkers te vergroten en hierdoor het verzuim op uw werkvloer te verminderen.
  artikel
 • RSI Wat Het Is En Hoe Het Voorkomen

  RSI: wat is het en hoe kan uw klant verzuim hierdoor voorkomen?

  In Nederland hebben zo’n 3,2 miljoen mensen te maken met RSI-klachten. Zo had in 2020 43% van de thuiswerkers RSI-klachten, met name accountants en ICT’ers. Maar ook bij beroepen zonder beeldschermwerk komt RSI voor. Wat is RSI en wat kunnen uw klanten doen om de kans op RSI te verkleinen?
  Nieuws