Zorgen voor een
gezonde werkdruk

Uit een onderzoek van de inspectie van SZW blijkt dat veel bedrijven nog geen aanpak hebben ontwikkeld die gericht is op het verminderen van de werkdruk. En dat is een groot risico voor bedrijven, omdat een te hoge werkdruk tot verzuim leidt en hoge kosten met zich meebrengt. Werkgevers en medewerkers moeten samen- mogelijk met anderen - aan de slag om hier meer grip op te krijgen.

Wanneer is de werkdruk te hoog?

Simpel gesteld: de werkdruk is te hoog wanneer de eisen die het werk aan een medewerker stelt niet in balans zijn met wat een medewerker aankan. Denk bijvoorbeeld aan een medewerker die langere tijd het werk niet afkrijgt, of de gewenste kwaliteit niet kan leveren en hier zelf niets aan kan doen of kan veranderen.

De gevolgen van een hoge werkdruk

Een te hoge werkdruk is altijd ongezond voor uw bedrijf. Ook al lijkt het misschien dat de productie op korte termijn omhoogschiet, op lange termijn betaalt u altijd de rekening hiervan. Een te hoge werkdruk leidt uiteindelijk tot:

  • klachten en verzuim;
  • minder productie;
  • ontevreden klanten.

De kosten van een te hoge werkdruk

TNO heeft berekend dat 36% van het ziekteverzuim dat veroorzaakt wordt door werk, ontstaat door stress, vooral door werkdruk. Dat zijn 7.555.000 werkdagen, of bijna 21.000 fte en kost werkgevers jaarlijks 1,8 miljard euro! Mogelijke gevolgen van langdurige werkdruk zijn: psychische klachten, overspannenheid en burn-out, maar bijvoorbeeld ook vermoeidheid, concentratieproblemen, hartklachten of andere lichamelijke klachten.

Wat kan helpen om de werkdruk te verbeteren?

U kunt daar als werkgever, samen met uw medewerkers, al veel aan doen. Begin door het gesprek aan te gaan met uw mensen. Daarvoor kunt u bijvoorbeeld het stappenplan gebruiken, ontwikkeld vanuit het TNO, dat stap voor stap bespreekt hoe u samen tot een succesvolle vermindering van de werkdruk komt. U kunt het stappenplan onderaan deze pagina downloaden. Onze tip voor de gesprekken in het algemeen is: probeer zoveel mogelijk open en zonder oordeel te praten zodat mensen zich vrij voelen om uit te spreken wat er leeft of waar ze mee zitten.

◄ Terug naar overzicht Psychisch verzuim voorkomen