De Ziektewet: wat betekent het voor u als werkgever?

In de Ziektewet is geregeld dat zieke medewerkers zonder vaste baan en salaris, toch een inkomen in de vorm van een uitkering ontvangen. Deze uitkering noemen we de Ziektewetuitkering. Deze uitkering moet door u als werkgever worden aangevraagd bij UWV. Lees verder om erachter te komen wat de Ziektewet betekent voor u als werkgever.


De Ziektewet, wat is dat?

De Ziektewet bepaalt dat zieke medewerkers zonder loon een uitkering krijgen: de Ziektewetuitkering. Het gaat dan bijvoorbeeld om een invalkracht die ziek wordt, of om een medewerker van wie het arbeidscontract tijdens ziekte afloopt.

ZW ERD uitgelegd door Edwin van Vliet van Sazas

De ziektewet voor werkgevers

Als werkgever moet u in de meeste gevallen het loon doorbetalen van medewerkers die ziek worden. Dit heet de loondoorbetalingsplicht. Hiervoor kunt u zich verzekeren. Dankzij de Ziektewet is geregeld dat zieke (ex)medewerkers een uitkering krijgen als de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft.

Wordt uw medewerker ziek, dan kunnen de kosten flink oplopen. U bent namelijk verplicht om twee jaar het loon door te betalen en u maakt kosten voor re-integratie. Met onze verzuimverzekering, ook wel ziekteverzuimverzekering of ziekengeldverzekering genoemd, dekt u het financiële risico van de loondoorbetaling af.

bereken uw premie

De hoogte van de Ziektewetuitkering

De Ziektewetuitkering die uw medewerker ontvangt is meestal 70% van het dagloon. Dit is het loon dat uw medewerker gemiddeld per dag verdiende in het jaar voordat hij of zij ziek werd. De Ziektewetuitkering kan lager zijn als uw medewerker nog andere inkomsten heeft. Ook is de hoogte van de uitkering afhankelijk van de soort ziekte. UWV bepaalt de hoogte van de uitkering die een zieke medewerker ontvangt.

De hoogte van de Ziektewetuitkering kan uw medewerker ook zelf berekenen met de rekenhulp van UWV.


Wie moet de Ziektewetuitkering betalen?

UWV is verantwoordelijk voor het uitbetalen van de Ziektewetuitkering. Als werkgever draagt u jaarlijks premie af aan UWV. U draagt dus bij aan de uitvoering van de Ziektewet.


Eigenrisicodrager voor de Ziektewet

Kiest u ervoor om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet? Dan betaalt u minder premie. Als eigenrisicodrager is het belangrijk dat u zelf genoeg kennis heeft van de Ziektewet. Samen met uw bedrijfsarts of arbodienst voert u zelf uw preventie- en verzuimbeleid uit. En als uw medewerker dan ziek wordt, betaalt niet UWV maar betaalt u de Ziektewetuitkering.

Webinar: WIA en WIA-ontwikkelingen

Marc Breedveld en Sadia Azor, WIA-experts bij Sazas, nemen u mee in de wereld van de WIA. Wat zijn recente ontwikkelingen op het gebied van de WIA, maar ook verwachtingen voor de komende tijd? En welke tips hebben zij voor u?

Hoe lang Ziektewetuitkering bij werkgever?

UWV betaalt twee jaar lang de Ziektewetuitkering. Het kan zijn dat de Ziektewetuitkering eerder stopt, bijvoorbeeld als uw medewerker de AOW-leeftijd heeft bereikt. Ook krijgt uw medewerker geen uitkering meer als de oude werkzaamheden volgens UWV weer kunnen worden opgepakt.

Wanneer uw medewerker is hersteld, maar zich na vier weken opnieuw ziekmeldt, dan tellen de dagen van de eerdere ziekteperiode niet mee. Uw medewerker kan dan opnieuw maximaal twee jaar een Ziektewetuitkering ontvangen.


Na twee jaar Ziektewet: de WIA

Is uw medewerker langdurig ziek, dan krijgt hij of zij na twee jaar (104 weken) arbeidsongeschiktheid te maken met de WIA. WIA betekent: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. UWV bepaalt of uw medewerker na twee jaar ziekte in aanmerking komt voor een WIA-uitkering.

Medewerkers die in aanmerking komen voor een Ziektewetuitkering

Er zijn verschillende situaties waarin medewerkers een Ziektewetuitkering kunnen krijgen. Deze medewerkers worden ook wel ‘vangnetters’ genoemd, omdat zij onder het vangnet van de Ziektewet vallen. Het gaat om de volgende groepen medewerkers:

 1. Medewerkers die ziek worden maar geen arbeidsovereenkomst met uw bedrijf hebben afgesloten, zoals stagiairs of provisiewerkers;
 2. Medewerkers die ziek uit dienst treden, bijvoorbeeld nadat de contractperiode is afgelopen;
 3. Medewerkers die binnen vier weken na het einde van hun dienstverband ziek worden;
 4. Uitzendkrachten die ziek worden en geen vast contract met een uitzendbureau hebben afgesloten;
 5. Oproep- en invalkrachten die ziek worden, maar geen arbeidscontract hebben afgesloten;
 6. Medewerkers die ziek zijn geworden door orgaandonatie;
 7. Medewerkers die ziek zijn door zwangerschap of door hun bevalling;
 8. Medewerkers die onder een no-riskpolis vallen, zoals medewerkers met een ziekte of handicap.

Valt uw medewerker onder één van deze groepen, en wordt hij of zij ziek? Dan moet deze medewerker zich bij u ziekmelden. Met de hulp van een arbodienst of bedrijfsarts bepaalt u het ziektebeeld van de medewerker. Bent u geen eigenrisicodrager voor de Ziektewet, dan is het daarna aan u om contact op te nemen met UWV.

Bij de medewerkers uit groepen zes tot en met acht kan het zijn dat zij wel een vast dienstverband hebben bij uw bedrijf. Zij vallen automatisch onder de Ziektewet doordat zij een hoger ziekterisico hebben. Wordt uw medewerker uit een van deze groepen ziek, dan krijgt u als werkgever ziekengeld van UWV. Zo kunt u deze medewerker blijven doorbetalen.

Geen recht op een Ziektewetuitkering

Personen die geen werkgever hebben, komen niet in aanmerking voor de Ziektewet. Ook u als werkgever komt dus zelf niet in aanmerking voor een Ziektewetuitkering. De volgende personen hebben geen recht op een Ziektewetuitkering:

 1. Ondernemers met een eigen bedrijf;
 2. Directeur-grootaandeelhouders (dga’s);
 3. Personen die hun werk tijdelijk onderbreken;
 4. Personen die werkzaam zijn in het buitenland.

Ook interessant voor u:

 • WIA-aanvragen 60-plussers sneller afgehandeld

  WIA-aanvragen 60-plussers sneller afgehandeld

  Heeft u zieke medewerkers van 60 jaar en ouder die een WIA-uitkering aanvragen? Dan hoeven zij tijdelijk niet meer op gesprek bij de arts van UWV. Deze maatregel duurt tot 1 januari 2024.

  nieuws
 • Oudere man aan het werk

  Whitepaper: De meerwaarde van ouderen op de werkvloer

  Wat is de meerwaarde van ouderen op de werkvloer? Door de vergrijzing en het feit dat we allemaal langer moeten doorwerken, stijgt in veel bedrijven het aantal oudere medewerkers. In tegenstelling tot wat sommigen denken, heeft deze groep een enorme meerwaarde voor uw bedrijf. Waarom zijn ze zo belangrijk en waardevol?
  Whitepaper
 • Verzuim Onder Ouderen

  Whitepaper: 'Verzuim onder ouderen: meer aandacht nodig dan ooit'

  In de whitepaper 'Verzuim onder ouderen: meer aandacht nodig dan ooit' leest u alles over de mogelijkheden voor uw oudere medewerkers: welke mogelijkheden zijn er om hem of haar zo lang mogelijk inzetbaar te houden? En welke mogelijkheden zijn er om (deels) eerder te stoppen met werken?
  Whitepaper