Na 104 weken:
de WIA

Als uw medewerker langdurig ziek is, krijgt hij of zij na twee jaar arbeidsongeschiktheid (104 weken) te maken met de WIA. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Ook al hoeft u dan als werkgever het loon niet meer door te betalen; dit kan ook voor u als werkgever nog steeds financiële gevolgen hebben. Deze zijn afhankelijk van een aantal factoren, bijvoorbeeld of u eigenrisicodrager WGA bent of niet. Als u geen eigenrisicodrager WGA bent, speelt ook de mate van arbeidsongeschiktheid van uw medewerker een rol.

Na 104 weken: de WIA

Wat zijn de gevolgen?

Als uw medewerker na 104 weken ziekte in de WIA terechtkomt, zijn er verschillende soorten uitkeringen mogelijk. Dit hangt af van de beperkingen die uw medewerker heeft. Is al snel duidelijk dat uw medewerker volledig en blijvend arbeidsongeschikt is? Dan kan het voor u en uw medewerker voordelen bieden om een vervroegde IVA aan te vragen.

Als uw zieke medewerker in de WIA terechtkomt, heeft dat ook voor u als werkgever financiële gevolgen. Deze zijn anders wanneer u kiest voor eigenrisicodragerschap. Kiest u ervoor om na de periode van 104 weken de arbeidsverhouding van uw zieke werknemer op uw initiatief te beëindigen? Dan bent u een transitievergoeding verschuldigd.

De WIA-uitkeringen na 104 weken ziekte: WGA en IVA

Binnen de WIA zijn er twee soorten uitkeringen:

  • WGA
    WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Uw medewerker krijgt WGA als hij of zij twee jaar of langer ziek is en in de toekomst nog (deels) kan werken.
  • IVA
    IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Uw medewerker krijgt IVA als hij of zij volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is en er geen of maar een heel kleine kans op herstel mogelijk is.

Vervroegde IVA

Als al snel tijdens het verzuim duidelijk wordt dat een medewerker volledig arbeidsongeschikt is, dan kan het verstandig zijn om een vervroegde IVA-uitkering aan te vragen. Dit heeft niet alleen voordelen voor u, maar ook voor uw medewerker: 

  • Als de aanvraag wordt goedgekeurd, gelden er voor u en uw medewerker geen re-integratieverplichtingen meer. Dit geeft rust voor uw medewerker.
  • U kunt de IVA-uitkering in mindering brengen op de loondoorbetalingsverplichting. Deze blijft namelijk doorlopen tijdens de volledige periode van 104 weken ziekte.
  • Een IVA-uitkering wordt, in tegenstelling tot een WGA-uitkering, niet aan u doorbelast. Dit scheelt ook in de kosten.
  • Uw medewerker is in de toekomst verzekerd van een uitkering van 75% van zijn of haar WIA-maandloon in plaats van 70%.

Transitievergoeding

Kan uw zieke medewerker na twee jaar niet meer terugkeren in zijn eigen of in een aangepaste functie? Dan kunt u het arbeidscontract beëindigen. Gebeurt dit op uw initiatief? Uw medewerker heeft dan recht op een transitievergoeding. Het maximum voor 2021 is € 84.000,- of één jaarsalaris bij een inkomen dat hoger is dan € 84.000,-. Ieder jaar wordt het maximum aangepast aan de inflatie (geïndexeerd).


Wat betekent dit voor uw bedrijf?

De WIA is complex en kan voor u als werkgever financiële gevolgen hebben. Deze zijn afhankelijk van de keuze die u heeft gemaakt om al dan niet eigenrisicodrager WGA te worden. Heeft u gekozen voor eigenrisicodragerschap WGA? Dan bent u maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor zowel uw arbeidsongeschikte vaste medewerkers, als flexwerkers. Bent u geen eigenrisicodrager? Dan is het afhankelijk van uw loonsom of de WIA-uitkering wordt doorbelast, en in welke mate.

Is uw medewerker niet volledig arbeidsongeschikt en krijgt hij/zij en een loonaanvullings- of vervolguitkering? Dan kan het voor u beiden verstandig zijn als uw medewerker - naast de uitkering - verder kan re-integreren. Dit is ook voordelig voor u, of u eigenrisicodrager WGA bent of niet, want de doorbelasting van uw WIA-premie kan hierdoor lager uitvallen. Omdat iedere situatie uniek is, moet per situatie worden beoordeeld welke mogelijkheden er zijn. Onze WIA-experts kunnen u hierbij helpen. Niet alleen na 104 jaar ziekte (twee jaar), maar ook in het eerste jaar van ziekte als het verzuim lang kan gaan duren. U leest alle details over eigenrisicodragerschap WGA in onze kennisbank.

Gesprek over WIA

Welke oplossingen kan Sazas u bieden?

Het hangt af van uw situatie welke oplossing voor u geschikt is. Beantwoord de onderstaande vragen en zie de oplossing die het best bij uw bedrijf past.

Hoeveel medewerkers heeft u?
Bij welke sector hoort uw bedrijf?
Heeft u al een arbodienst?