Wat is de WIA?

Als uw medewerker langdurig ziek is, krijgt hij of zij na twee jaar arbeidsongeschiktheid te maken met de WIA. WIA staat voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Aan het einde van het tweede ziektejaar voert UWV een WIA-beoordeling uit. De WIA is best complex. Daarom leggen wij graag de basis van de WIA en de verschillende soorten uitkeringen aan u uit. De WIA geldt voor zowel vaste medewerkers als flexwerkers.

Twee soorten uitkeringen

Binnen de WIA zijn er twee soorten uitkeringen:


WGA

WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Een medewerker krijgt WGA als hij of zij 2 jaar of langer ziek is, meer dan 35% arbeidsongeschikt is en (in de toekomst, eventueel gedeeltelijk) weer kan werken.

IVA

IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. Een medewerker krijgt IVA als hij niet of nauwelijks kan werken en er maar een kleine kans is op herstel.

Rol van het UWV

Het UWV zorgt voor de begeleiding en re-integratie van uw vaste medewerkers en flexwerkers. Hiervoor betaalt u aan UWV een premie die uit meerdere onderdelen is opgebouwd: een gedifferentieerde premie. Daarnaast betaalt u een basispremie WIA.

Eigenrisicodragerschap

Als u eigenrisicodrager bent voor de WGA, dan betaalt u de WGA-uitkering de eerste 10 jaar zelf, tenzij u ervoor kiest om zich hiervoor te verzekeren. Eigen risico dragen kan alleen voor medewerkers die onder de WGA vallen, voor de IVA kan dit niet. Bent u eigenrisicodrager WGA dan bent u verantwoordelijk voor de begeleiding en re-integratie van (ex-)werknemers aan wie een WIA-uitkering is toegekend.

Lees hier meer over de WGA Eigenrisicodragerschap

Schema WIA bij arbeidsongeschiktheid

Is de afbeelding niet goed leesbaar?
Klik hier voor een grotere weergave.

Meer informatie over wat de WIA is en hoe de WIA werkt vindt u in de download onderaan deze pagina.

◄ Terug naar overzicht WIA

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: