De WIA-aanvraag: wat is de rol van de werkgever?

De wet- en regelgeving rondom verzuim is relatief complex. Als accountant wilt u uw klant graag helpen bij zijn verzuimbeleid. In dit artikel bespreken we welke rol uw klant als werkgever heeft bij het aanvragen van een WIA-uitkering.

In de periode dat een medewerker ziek is, werkt hij of zij samen met de werkgever aan herstel. Volgens de Wet verbetering poortwachter zijn er een aantal acties die de werkgever moet uitvoeren. Zo moet de werkgever samen met de medewerker proberen om terugkeer op de werkvloer te bereiken. Daarvan moet de werkgever een re-integratieverslag bijhouden. In dat verslag wordt vastgelegd wat de werkgever gedaan heeft om de medewerker weer aan het werk te helpen. Lukt het de medewerker, ondanks alle ondernomen stappen, niet om weer (volledig) aan het werk te gaan? Dan heeft de medewerker mogelijk recht op een WIA-uitkering.

Documenten aanleveren voor de WIA

WIA-uitkering aanvragen

Voor het aanvragen van een WIA-uitkering zijn documenten nodig. Als de medewerker de WIA-uitkering aanvraagt, krijgen zowel de medewerker als de werkgever in de 88e ziekteweek bericht van UWV. Deze gaat over het aanvragen van de WIA-uitkering; om de aanvraag compleet te maken moet de medewerker alle documenten over de re-integratie meesturen. Ook kan de werkgever een aantal van deze documenten online naar UWV sturen. Een medewerker kan de werkgever vragen om een aantal van die documenten bij UWV aan te leveren. Gebeurt dat te laat, dan betaalt de werkgever mogelijk langer loon door. Het is dus belangrijk dat werkgever en medewerker duidelijke afspraken over de WIA-aanvraag maken. Het zou ook jammer zijn als er iets ontbreekt, waardoor de WIA-aanvraag niet in behandeling kan worden genomen.

Documenten bij de aanvraag van een WIA-uitkering

Voor het aanvragen van een WIA-uitkering zijn de volgende documenten van het re-integratieverslag nodig:

 • De probleemanalyse en eventuele bijstelling van de probleemanalyse
 • Het plan van aanpak en eventuele bijstelling van het plan van aanpak
 • (Eerstejaars)evaluatie
 • Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst
 • Eindevaluatie

Deze documenten maken duidelijk wat de werkgever samen met de medewerker heeft gedaan aan de re-integratie in de afgelopen twee jaar. Als blijkt dat de werkgever en medewerker samen voldoende hebben gedaan aan terugkeer naar het werk, kan UWV de WIA-aanvraag verder in behandeling nemen.

Documenten WIA-aanvraag eenvoudig bij UWV aan te leveren

Het re-integratieverslag is een belangrijke basis voor de WIA-aanvraag. De medewerker moet uiterlijk in de 93e week (1 jaar en 9 maanden) dat hij of zij ziek is de WIA-aanvraag doen. Als werkgever moet uw klant de medewerker dus op tijd kopieën van alle documenten geven, over de re-integratie. Als de medewerker aan de werkgever heeft gevraagd om de documenten namens hem of haar online op te sturen, kan de werkgever dit uiterlijk 1 dag doen nadat de medewerker de WIA-uitkering heeft aangevraagd. De werkgever kan hiervoor het werkgeversportaal van UWV gebruiken.

Medische informatie

Let op: Alleen de medewerker mag zijn medische informatie naar UWV sturen. Hiervoor is de werkgever dus niet verantwoordelijk.


Ook interessant voor u:

 • Wat is de WIA

  Wat is de WIA?

  Een medewerker die langdurig ziek is, krijgt na twee jaar arbeidsongeschiktheid te maken met de WIA. Wat is dit? Wat moet ik ervan weten? Wij leggen het u uit.
  Kennisbank
 • Wat is re-integratie bij ziekte?

  Wat is re-integratie?

  Als uw medewerker arbeidsongeschikt wordt, of ziek is en er langdurig ziekteverzuim dreigt, moet u als werkgever samen met uw medewerker aan de re-integratie werken. Wat is re-integratie?
  Kennisbank