Verzuim door Long COVID: langdurige klachten na een coronabesmetting

Na een coronabesmetting kunnen mensen fysieke en/of mentale klachten ervaren. In de meeste gevallen gaan die klachten na een aantal dagen of weken weer over. Daar staat tegenover dat er ook mensen zijn die langdurige klachten overhouden na een coronabesmetting. Mensen met Long COVID (langdurige klachten na een coronabesmetting), kunnen deels of volledig uitvallen. Hoe kunt u als werkgever uw zieke medewerker helpen?

Verzuim Door Long COVID Langdurige Klachten Na Een Coronabesmetting

Langdurige klachten

Een deel van de coronapatiënten houdt na een besmetting daar langdurige klachten aan over. Dit wordt ook wel Long COVID genoemd. Op dit moment wordt er nog volop onderzoek gedaan naar de langdurige klachten van het coronavirus. Voor zover nu bekend heeft maximaal 1 op de 5 personen 4 tot 5 weken na een positieve test nog klachten. Het is mogelijk dat deze klachten voor een langere tijd aanhouden of zelfs niet meer over gaan.

Volgens het RIVM zijn de meeste langdurige klachten fysiek, maar zijn er ook mensen die last hebben van langdurige mentale klachten.


Fysieke klachten:

  • Vermoeidheid
  • Kortademigheid
  • Pijn op de borst
  • Spierpijn
  • Hoofdpijn
  • Hartkloppingen
  • Aanhoudende verhoging
  • Verlies van reukvermogen


Mentale klachten:

  • Depressie
  • Vergeetachtigheid


Er is nog niet bekend waarom sommige mensen voor een lange tijd klachten over houden aan corona en anderen niet. Er lijkt wel een verband te zijn met een hogere leeftijd en de hoeveelheid klachten die iemand heeft gehad in de eerste fase van de besmetting. Ook mensen die met coronasymptomen opgenomen zijn in het ziekenhuis lijken vaker langdurige klachten over te houden na een besmetting. Dit geldt ook voor mensen met astma en een verhoogd BMI.


Onderzoek naar Long COVID

Om meer te weten te komen over Long COVID doet het RIVM onderzoek naar het aantal mensen dat na een coronabesmetting nog langdurig last heeft van klachten. Er is nog niet veel bekend over Long COVID, daardoor is behandeling lastig. Er wordt bijvoorbeeld onderzocht wat de klachten precies zijn, hoe ernstig ze zijn en hoe veel mensen op lange termijn klachten hebben.


Gevolgen voor uw bedrijf

Het kan zijn dat een medewerker met Long COVID volledig of deels uitvalt door aanhoudende gezondheidsklachten. In beide gevallen krijgt u als werkgever te maken met verzuim. Dit kan nare gevolgen hebben voor uw bedrijf. Zo bent u verplicht loon door te betalen en te voldoen aan de verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter. Daarnaast heeft u mogelijk vervanging nodig die ook geld kost. Of neemt de werkdruk bij andere medewerkers toe doordat zij het werk tijdelijk overnemen.


Omgaan met Long COVID

Als een medewerker langdurige klachten overhoudt na een coronabesmetting, is dat natuurlijk heel vervelend voor uw medewerker en voor u als werkgever. Hoe kunt u hier het beste mee omgaan? Wij geven u een aantal tips.


1. Toon begrip

Soms is het lastig om te begrijpen dat iemand na lange tijd nog steeds lichamelijke of psychische klachten heeft na een coronabesmetting. Een besmetting met het coronavirus kan voor iedereen anders uitpakken. Waar de één er weinig last van heeft, kampt de ander voor een langere tijd met fysieke en/of mentale klachten. Voor de persoon in kwestie is het ook moeilijk te bevatten. Coronaklachten kunnen een grote impact hebben op het dagelijkse leven van uw medewerker. Dat maakt de situatie er niet makkelijker op. Voor uw medewerker is het belangrijk dat hij of zij steun en begrip krijgt. Ga met elkaar in gesprek, toon uw begrip en laat uw medewerker weten dat u er voor hem of haar bent.


2. Veilige omgeving

Zorg voor een veilige omgeving waarin uw zieke medewerker zich durft te uiten. Bij langdurige coronaklachten kan het zijn dat uw medewerker snel zijn of haar grens bereikt. Hierbij is het belangrijk dat uw medewerker op tijd aangeeft als iets niet lukt. Bespreek ook met de arbodienstverlener als werkzaamheden niet lukken. Dan kan het re-integratietraject afgestemd worden op werkzaamheden die wel lukken. Als een medewerker aan zichzelf voorbij gaat, is de kans groot dat de klachten toenemen. Met alle gevolgen van dien.3. Kijk naar mogelijkheden

Als uw medewerker (nog) niet volledig aan het werk is door Long COVID klachten, kunt u samen kijken of er andere mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld door uw zieke medewerker tijdelijk ander werk aan te bieden binnen uw bedrijf. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een functie met minder fysiek zwaar werk. Of een flexibele indeling van de werktijd, meer pauzes tussendoor of minder werkuren per week. Kijk samen naar wat een medewerker nog wel kan en kies samen een passende oplossing. Zorg in ieder geval voor een oplossing waarbij lichamelijke en mentale belastbaarheid in balans is. Op die manier komt er niet te veel druk te liggen op uw zieke medewerker en is de kans groot dat hij of zij niet opnieuw uitvalt. Heeft u twijfels over wat wel of niet gaat? Bespreek dit met uw arbodienstverlener. Die kan u advies geven over de beperkingen en mogelijkheden van uw zieke medewerker.

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: