Aantal keer gelezen:
 283


Voorbeelden uit de praktijk van onze WIA-expert

Sazas werkt aan vitale mensen in gezonde bedrijven. Wij hebben hiervoor onder anderen een WIA-expert, verzuimexpert en regresspecialist die u als werkgever helpen wanneer dat nodig is. Onze WIA-expert, Marc Breedveld, deelt graag een paar praktijkgevallen waaraan hij gewerkt heeft en vertelt hoe hij hier invulling aan heeft gegeven vanuit zijn rol.

In beide situaties was de betreffende medewerker voor 35-80% arbeidsongeschikt beoordeeld. Dit betekent dat UWV vindt dat de medewerker nog deels kan werken en dus een zogenoemde restverdiencapaciteit heeft. Bij de oorspronkelijke werkgevers waren de medewerkers volledig arbeidsongeschikt. Om die reden konden ze na de WGA-toekenning daar niet meer terecht. Dit kan wel betekenen dat ze bij een andere werkgever nog een andere rol kunnen vervullen.

Om privacyredenen zijn de namen van personen en bedrijven weggelaten.
WIA expert

Situatie 1


Marc: “Deze medewerker heeft tot een bepaald moment zijn restverdiencapaciteit voldoende kunnen benutten bij een andere werkgever. Hierdoor heeft hij recht op een loonaanvullingsuitkering. Maar vanaf een bepaald moment verminderden de mogelijkheden, terwijl de hoogte van zijn restverdiencapaciteit niet veranderde. Hierdoor viel de medewerker terug op een vervolguitkering (een bepaald percentage van het wettelijk minimumloon) en ontvangt hij van Sazas een WGA-hiaatuitkering.”


De weg naar de oplossing

Met de medewerker heeft Marc sindsdien veelvuldig contact onderhouden. “We hebben zijn mogelijkheden, wensen en kansen besproken. De medewerker heeft een hele tijd in een erg lastige situatie gezeten, maar had zeker nog mogelijkheden. Door wisselende problemen hebben we stap voor stap gewerkt en zijn we rustig contact blijven onderhouden. De medewerker wilde graag terug in het normale werkproces, maar had met regelmaat een terugval. Per situatie bekijken wij dan wat een medewerker kan helpen om weer aan te sterken. Met de medewerker spreken wij daarnaast nog af dat, zodra hij zijn restverdiencapaciteit voldoende benut, wij hem dan aanvullend belonen, als blijk van waardering van zijn inzet en extra steun in de rug.”

Het helpen van medewerkers in hun herstelproces geeft voldoening, maar de medewerker doet het uiteindelijk zelf

Het gevolg

De medewerker heeft uiteindelijk verschillende opleidingen gevolgd en hier ook diploma’s voor gehaald. Daarmee heeft hij een contract afgedwongen. In de eerste fase werkt hij een aantal uren, daarnaast breiden zijn uren per 2 maanden uit, waardoor hij vanuit UWV weer recht heeft op een hogere uitkering vanwege zijn inspanningen. Marc is ook ontzettend blij met het resultaat. “De medewerker heeft echt geknokt en een geweldige prestatie geleverd door zijn opleidingen af te ronden en hierdoor betaald werk af te dwingen. De medewerker is blij dat hij weer meetelt en zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien. Dat wij hem hebben kunnen helpen geeft veel voldoening, maar de medewerker heeft het natuurlijk uiteindelijk zelf gedaan.” 

Situatie 2

De uitdaging  

“De kansen voor deze medewerker waren klein”, vertelt Marc. “Naast de plicht vanuit UWV om zijn restverdiencapaciteit te benutten, was het ook zaak voor de medewerker om niet in een isolement te raken vanwege zijn beperkingen. Al snel bleek dat de medewerker op de reguliere arbeidsmarkt bijna geen kans op her-instroom maakte. Al helemaal niet zonder ondersteuning. Een bijkomende uitdaging was het eigenrisicodragerschap WGA van de werkgever. Normaal kan een medewerker, in een vergelijkbare situatie als deze, hulp krijgen van UWV en/of de gemeente waarin hij woont. Vanwege het eigenrisicodragerschap WGA biedt UWV dit niet aan en kunnen we ook de mensen van deze organisaties hiervoor niet inhuren. Dit komt erop neer dat de medewerker de situatie moet oplossen met de werkgever.”

Het eigenrisicodragerschap WGA van werkgevers is soms een extra uitdaging

De oplossing

“Gelukkig zijn we tot een mooie oplossing gekomen,“ aldus Marc. “Na meerdere keren een afwijzing te hebben gekregen van organisaties, zijn we beland bij een organisatie die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleidt bij het vinden en behouden van een baan. De persoonlijke begeleiding door dit bedrijf van de arbeidsongeschikte medewerker en coaching op de werkvloer hebben gezorgd voor een baan voor de medewerker. De nieuwe werkgever is op de hoogte van de beperkingen van zijn nieuwe medewerker en houdt hier extra rekening mee. Door de samenwerking tussen diverse partijen heeft de medewerker nu structuur en een zelfstandig verdiend inkomen.”

Tip

Meer weten over de experts van Sazas en waarmee zij u kunnen helpen? Hier vindt u een overzicht.

Meer informatie over de WIA(-expert)

 • Wat is de WIA

  Wat is de WIA?

  Een medewerker die langdurig ziek is, krijgt na twee jaar arbeidsongeschiktheid te maken met de WIA. Wat is dit? Wat moet ik ervan weten? Wij leggen het u uit.
  Kennisbank
 • Marc Breedveld WIA Expert

  Meer over onze WIA-experts

  Klanten van Sazas kunnen kosteloos gebruikmaken van de dienstverlening van onze WIA-experts. Deze helpen u met vragen over o.a. langdurig verzuim, de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) en uw UWV-beslissing.
  Kennisbank
Gepubliceerd op:
 
Meer weten over verzuim? Meld u aan voor één van onze nieuwsbrieven: